Ca. 200 personer er drept av israelske soldater, 50 av dem er barn. Befolkningen i Gaza, i Øst-Jerusalem og på Vestbredden lever under et konstant press på grunn av Israelsk apartheidpolitikk. Folk får ikke bevege seg fritt, palestinske hjem blir revet for å gjøre plass til Israelske bosetninger. På landsbygda opplever folk å bli angrepet av bosettere. Angrepene dreier seg om skudd med skarp ammunisjon, fysisk vold og ødeleggelse av avlinger.

Dessverre ser det ikke ut til at 2023 blir noe bedre. Israels høyreradikale regjering har lovet å bygge ut mer enn 240 bosetninger på de okkuperte Vestbredden. Dette vil etter all sannsynlighet føre til mer vold mot palestinerne og mer rivning av palestinske hjem.

Dessverre er de internasjonale reaksjonene svært forsiktige. Dette gjelder også Norge. Anniken Huitfeldt tar riktignok avstand fra flere bosetninger. Dessverre gjør ikke dette noe særlig inntrykk på Israels regjering. Vi må derfor forvente at norske myndigheter blir enda tydeligere. Regjeringen må sørge for at Oljefondet trekker seg ut av israelske selskaper. I dag er fondet involvert i 43 ulike selskaper som er knyttet til bosetninger. Regjeringen må også støtte aktivt ethvert initiativ for at Den internasjonale straffedomstolen skal kunne ta stilling til Israels fortsatte okkupasjon av Palestina. Når dette var tema i FNs generalforsamling før jul valgte Norge å stemme avholdende.

Norge må vise en langt klarere støtte til Palestina enn det som er tilfelle i dag. Ulike regjeringer har ønsket å stå fram som forsvarere av både menneskerettigheter og Folkeretten. Dette må også avspeile seg i regjeringens holdning når det gjelder Israel sin okkupasjon og apartheidpolitikk.