Friskolene er et viktig supplement til den offentlige skolen. Muligheten til å velge en litt annerledes skole er viktig, enten det er å velge en kristen friskole, en idrettsskole eller en skole med en litt annerledes pedagogikk – for eksempel en montessoriskole.

Dette mangfoldet er bra, og det er ingen trussel mot det offentlige. At noen velger litt annerledes er ikke et problem, slik kunnskapsminister Brenna får det til å høres ut som.

Det vitner om en manglende forståelse av hva friskolene er.

Fatter ikke

Over 90% går på en offentlig skole. Jeg klarer ikke fatte og begripe at det skal være et problem at noen få velger annerledes.

Argumentasjonen fra regjeringen er at friskolene bidrar til mindre mangfold.

Ærlig talt: Faktum er at friskoler har et godt mangfold både sosialt, økonomisk og religiøst. De utgjør ingen trussel mot den offentlige skolen, men er et viktig supplement.

Kunnskapsministeren bør legge bort fordommer og ta av seg ideologiske skylapper når hun skal utforme politikken for framtidens skolesektor.

Hvorfor skal du, Tonje Brenna, overstyre foreldrene og barnas rett?

Brennas fordommer fordummer debatten og struper mangfoldet

Kunnskapsministerens strategi virker å innebære å gradvis øke presset på friskolene. Først strammer hun til økonomien til friskolene. Så, rett før påske, kom forslag til ny lov som strammer inn muligheten til å starte opp blant annet yrkesrettede friskoler.

Overstyrer

Nå varsles det også at kommunene skal få større muligheter til å stanse etablering av friskoler.

Det regjeringen overser er at retten til å drive frittstående skoler med offentlig støtte handler om å oppfylle demokratiske mindretallsrettigheter slik de er nedfelt i menneskerettighetene. Det handler om foreldreretten. Denne rettigheten skal ikke variere fra kommune til kommune.

Hvorfor skal du, Tonje Brenna, overstyre foreldrene og barnas rett?

Brennas fordommer fordummer debatten og struper mangfoldet. KrF sier ja til friskolene! Nå er det på tide å fjerne dine ideologiske skylapper, kunnskapsminister, for dette er rett og slett kunnskapsløst.