Iflg. avdelingslederen for tildelingskontoret kan saken ankes hvor den behandles av en annen saksbehandler på samme kontor. Kan denne avdelingslederen vise til noen anke hvor en saksbehandler har kommet til et annet resultat og dermed gått imot sin kollega som først ga avslag?

Hvorfor må folk ty til pressen og nærmest brette ut privatlivet sitt for at vi skal få rede på hvordan offentlig ansatte vurderer om et handikap er stort nok til å få hjelp av kommunen?

Jeg forstår at det må være strenge krav til å få utlevert et HC parkeringskort, men denne avgjørelsen som her er fattet av forhåpentligvis funksjonsfriske personer forstår jeg overhodet ikke. Mitt forslag til de ansatte på dette tildelingskontoret er at de tar seg en tur til Moa for å se hvem som bruker HC-plassene der.

Det er ikke uvanlig at sjåfører på biler med HC-skilt i frontruten nærmest spretter ut av bilene uten noen synlige vansker med hverken gange eller bevegelse.

Jeg mistenker at dette er personer som utnytter systemet og som går «under radaren» til tildelingskontoret.

Er det slik vi vil ha det?