For å fullføre utdanningen sin er yrkesfagelever helt avhengige av å få læreplass. Hvis ikke arbeidslivet stiller opp og tar imot lærlingene, svikter vi vår viktigste ressurs og arbeidskraft for fremtiden.

Hovedregelen for yrkesfag er to år skole og to år i bedrift. Det er en forutsetning at man får lærlingplass for å fullføre.

Men vi trenger flere læreplasser. Selv om det ordner seg for flere, er det for mange som står utenfor. Elever som ikke får læreplass og er ekstra utsatt for å droppe ut av skolen og forsvinne helt fra arbeidslivet. Dette er uverdig for den enkelte og noe vi som samfunn ikke har råd til.

Kommunene selv skriker etter kvalifisert arbeidskraft, men de må også bidra til at flere får fullført utdanningen sin gjennom å åpne opp dørene til kommunen og gi plass til neste generasjon.

Det som er viktig å presisere er at de siste årene har gjort det enklere for kommunen å ta inn lærlinger. Lærlingtilskuddet er økt per kontrakt og kravet om bruk av lærlinger ved offentlige anbud har blitt skjerpet. I tillegg har den økonomiske rammen økt til kommuner som tar inn lærlinger med særskilte behov. Summen av dette burde gjør det mer attraktivt for Ålesund kommune å ta inn lærlinger.

Det er helt avgjørende at kommunen, sammen med private bedrifter, stiller seg til disposisjon og sikrer elevene en god læretid.

Vi i Skolenes landsforbund mener at de delene av kommunens virksomheter som ikke tør eller ønsker å være en lærebedrift, går glipp av verdifull kompetanse og arbeidsinnsats. Det å være opplæringsansvarlig er en viktig rolle og et ansvar, men det er samtidig veldig positivt og tilfører arbeidshverdagen mye glede. I begynnelsen av opplæringstiden kan det være krevende, men det tar ikke lang tid før lærlingen selv er selvgående og er en stor ressurs, for ikke å glemme den kunnskapen de tilfører sin arbeidsplass. En lærling er en berikelse.

Skolenes landsforbund oppfordrer herved kommunens administrasjon og kommunens folkevalgte å utrede mulighetene til at Ålesund kommune skal ha minst én lærling i hvert eneste fagfelt de ulike kommunedelene har ansatte i og lage en plan for hvordan dette innføres og igangsettes.

-------------------------------------------

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til meninger@smp.no.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!