Det er ingen som vil straffe tungt rusavhengige. Nå handler det om hvilken rolle politiet skal ha i avdekking og oppfølgingen av narkotikabruk og ikke minst, om hjelpen skal være påtvunget eller ikke.

Vi har alle hørt slagordet «Hjelpe, ikke straffe». Det er det vanskelig å være uenig i. Det er først når vi bryter ned hva som menes med hjelp, uenighetene oppstår. Å avkriminalisere eller legalisere narkotika er alt annet enn hjelp. Forbud er et av de viktigste forebyggende tiltakene som virker. Politiet må få verktøy i kampen mot narkotika og det haster.

Med nye retningslinjer fra Riksadvokaten har Politiets rolle i å avdekke narkotikakriminalitet blitt sterkt begrenset. Retningslinjene slår blant annet fast at det ikke skal gjennomføres tvungen rusmiddeltesting for å bekrefte mistanke om bruk av narkotika alene og at ransaking rettet mot en mistenkt rusmiddelbruker ikke må foretas med det formål å avdekke en ukjent selger av stoffet.

Politiet har hendene bundet på ryggen, og bruk av narkotika er i praksis avkriminalisert. Politiet har ikke verktøyene til å kunne straffeforfølge kriminelle bakmenn. De har heller ikke mulighet til å kunne teste rusbruk blant unge – for å kunne lede de inn i et avrusningsprogram. Den eneste muligheten unge har for å komme seg ut av narkotikaproblemer er å melde seg selv. Dessverre forstår ikke alle alvorlighetsgraden før det er for sent.

Resultatet av slagordet «hjelp, ikke straff» er at unge blir overlatt til seg selv, og må finne veien til avrusning på egenhånd. Det kaller vi alt annet enn hjelp.

Kripos melder om at antall narkotikasaker er det laveste siden årtusenskifet. Selv om antall narkotikasaker går ned – er det ingen tegn som vitner om at rusbruken går ned. Nye tall fra FHI viser en dobling i kokainbruk i løpet av de siste to årene. Dette vitner om at færre i dag blir tatt for narkotikabruk – da vil de heller ikke få den hjelpen de kunne fått.

Vi gi politiet verktøy til å kunne avdekke rusbruk. Dette er viktig for å kunne henvise til hjelp. Det er et paradoks at politiet har hjemmel til å kunne ta spyttprøve ved promilletest i trafikken uten mistanke, men de kan ikke ta spyttprøve av ungdommer ved mistanke om rusbruk. Her må det sikres gode nok verktøy som ikke minst også kan enklere avdekke kriminelle bakmenn som utnytter sårbar ungdom.

Det er viktig med målrettet informasjon til foreldre. Lærere i skolene må ha til strekkelig opplæring og kompetanse for å drive kunnskapsbasert forebyggende arbeid, og å fange opp signaler på narkotikabruk blant elevene. Politiet må sikres hjemler for å bevise narkotikabruk igjennom spyttprøver, mobilbruk og ransaking.