Jeg fikk være med i gullalderen i volleyballen i Ålesund. Jeg har tilbragt et utall av timer i idrettshaller, både som utøver og trener for barn, ungdom og elite. Uten tvil synes jeg det er viktig å legge til rette for aktivitet for alle aldersgrupper i alle bydeler.

Med over 40 års arbeid i skoleverket har jeg alltid ment at barn, unge og voksne skal ha de beste leke- og læreforhold i barnehage og skole: friske bygg, inspirerende og godt utstyrte arealer. Dette fortjener våre unge, fagarbeiderne og pedagogene.

Ja, kirkemann også. I ungdommen fikk jeg delta på Ynglingeforeningen i Ålesund KFUK og M. Der hadde vi store fellesskap, kloke og framsynte ledere. Dette ble avgjørende for mitt yrkesvalg og frivillige engasjement i samfunnet. Siden jeg bor på Emblem, har gudstjenestene og arbeidet på Hatlehol nå blitt mitt viktigste fellesskap.

Hatlehol kyrkjelyd er en del av Spjelkavik sokn, landets største kirkesokn. I Spjelkavik kirke har kapasiteten lenge vært sprengt. Jeg har enorm respekt for de eldre i menigheten som i over 50 år har arbeidet aktivt for å samle inn penger til kirke på Hatlehol. Etter hvert har mange frivillige i alle aldre lagt ned en kjempeinnsats for å få bygget realisert.

Siden 2004 har frivillige og presten holdt gudstjenester på Hatlehol i leide gymsaler. Slik har vi gradvis bygd menighet, men hele tiden vært «hjemløs.» Pr nå har vi gudstjenester annenhver søndag og to årlige kveldsarrangement, alt med god oppslutning. Men livet i ei kirke skal være så mye mere enn det. Vår voksende bydel trenger en felles møteplass for hele livsløpet. Ikke bare et gudstjenesterom, men et kirkebygg med tilbud om inkluderende fellesskap og rike møtesteder for gammel og ung alle dager i uken f.eks.: barnesang, ungdomsklubb, kor og speidergrupper, eldretreff og et åpent hus for gravstedsbesøkende for å nevne noe. Og ikke minst et rom for konserter og det rike kulturlivet. Behovet er overmodent.

Budsjettarbeidet i Ålesund er inne i siste fase. I år er det ikke enklere enn foregående år. Jeg har forståelse for at politikere nasjonalt og lokalt i vår tid må vise ansvarlighet og si både ja og nei til gode formål. Jeg vil ikke sette det ene opp mot det andre og si at noe er viktigst. Dette er avhengig av hvem du er, hvem du har omsorg for, og hvor du bor.

Nå mener jeg virkelig at det er Hatlehol kirke sin tur! Prosjektet «Kirkebygg på Hatlehol» ble politisk vedtatt i 2014. Senere er det blitt utsatt gang på gang med henvisning til den trange økonomien. Nå må Hatlehol kirke reises! Så vil skolemannen og idrettsmannen heie på de gode prosjektene som ennå må vente.