Nå legges grunnlaget for morgendagens politikk der du bor. Sørg for at den blir spirende grønn.

Du tenker kanskje at det er lenge til kommune- og fylkestingsvalget neste høst, men grasrota i norsk politikk er allerede langt inne i neste valgperiode. I disse dager jobber nemlig tusenvis av frivillige landet rundt med å lage nye arbeidsprogrammer til sine lokal- eller fylkeslag for perioden 2023–2027 – også i ditt nærområde.

Små og store gjenger med ildsjeler sitter nå sene pizzakvelder og meisler ut forslag til hva deres parti skal jobbe for fremover. Det skal ennå gå unna en hel del kaffe, Post-it-lapper og høylytte diskusjoner før medlemmene i laget stemmer fram et endelig program i løpet av senhøsten. Arbeidet som gjøres nå blir altså selve «kjøreboka» til partiets neste kommunestyre- eller fylkestingsgruppe.

Miljø var sammen med sosiale forskjeller velgernes viktigste sak ved stortingsvalget høsten 2021. Det har blitt umulig å ignorere rapportene fra FN og andre fagorganer om klimaendringer og naturtap. Vi opplever endringene i praksis rundt oss gjennom kortere skisesong, sårbar matproduksjon og større behov for klimatilpasning. Miljø har aldri stått høyere på dagsordenen enn nå.

Kampen for mer natur og mindre utslipp foregår ikke bare i FN og på Stortinget, men også lokalt der du bor. På 2000-tallet har stadig mer myndighet for arealforvaltning blitt flyttet til kommunalt nivå, og lokalpolitikerne har dermed fått større ansvar for å velge om naturtapet skal stanses eller fortsettes. Regionale samferdselsprosjekter har stor innvirkning på landets klimautslipp og avgjøres langt på vei av lokal- og fylkespolitikere. Din kommune og fylkeskommune har hovedansvaret for å legge til rette for at du som innbygger enkelt og reelt skal kunne ta grønne valg i hverdagen, som i sum vil gi Norge et lavere klima- og naturavtrykk.

Vi i WWF Verdens naturfond håper derfor landets programkomiteer husker at det er like viktig med et sterkt fokus på god miljøpolitikk i Norges kommunestyrer og fylkesting, som det er på Stortinget. Vi håper dere vil lage politikk for hvordan deres områder kan få mer naturmangfold på land og i vann, hvordan dere kan skape et plastsmart lokalmiljø, og hva dere kan gjøre for å oppnå lavere klimautslipp og mindre lokal forurensning.

Vi vil utfordre dere til å gå lenger enn dere tidligere har gjort, og gruble på hvordan miljøpolitikk kan brukes som verktøy for å løse andre samfunnsproblemer. Kan marka og friluftslivet brukes som et forebyggende folkehelsetiltak? Kan naturen brukes for å lagre karbon og redusere CO₂-utslippene? Kan dere tenke nytt om arealforvaltning for å oppnå både vekst og vern?

Vi heier på dere og den viktige jobben dere gjør. Klokka går fort mot tidsfristene for å nå klima- og naturmålene. Dere i lokallagene og fylkeslagene sitter på en viktig del av nøkkelen gjennom instruksen dere lager for politikerne i neste periode.