I begynnelsen av mai ble dele av stortingssalen stengt, etter at biter fra taket løsnet. Politikerne risikerte å få disse bitene i hodet. Nå blir taket vedlikeholdt.

Må ting virkelig begynne å falle i hodene på politikerne før de skjønner viktigheten av vedlikehold?

NAF har i flere år påpekt at norske veier har et enormt etterslep på vedlikehold. Det samlede etterslepet er nå på over 100 milliarder kroner, mesteparten på fylkesveier. Veiene vi kjører på hver dag skriker etter mer vedlikehold.

NAF sine undersøkelser viser at over halvparten av landets befolkning mener at veivedlikehold må prioriteres. Det er langt flere enn de som mener det haster med utbygging av nye veier. Og jo mindre sentralt folk bor, jo flere mener veivedlikehold er viktig.

Hele 68 prosent i de minst sentrale strøkene vil at vedlikehold skal prioriteres, sammenlignet med 39 prosent i storbyen.

Det viser at folk i distriktene kjenner problemet med utrygge og forfalne veier på kroppen. De dårlige veiene utgjør en bekymring for folk på hverdagsreisen. På Vestlandet og mange steder i Nord-Norge utgjør ras- og skredfare en ekstra bekymring i hverdagen. Mange steder der skredfaren er høy forteller folk at de stopper bilen og lytter på fjellet før de passerer skredpunktene.

Likevel brukes bare én av fem veikroner til vedlikehold. NAF mener at en større andel av veimidlene må brukes på veivedlikehold. Veietterslepet kan fjernes innen 2030. Hvis fylkene ikke klarer å få bukt med etterslepet på veiene, bør staten overta ansvaret for fylkesveiene.

Politikerne må få øynene opp for det vedlikeholdsbehovet på veiene – uten at det behøver å falle ting i hodene deres.