Vi er trygge og heldige i Norge. Vi har nok mat og er godt rustet til å håndtere det som nå skjer i verden. Krigen i Ukraina har aktualisert debatten om hvorvidt Norge bør ha beredskapslagring av korn.

Det er fordi krigen i Ukraina i verste fall kan bety full stans av korneksport fra Ukraina og Russland. De to landene står sammen for ca. 30 prosent av eksporten av mathvete i verden. Norge importerer nesten ikke korn fra disse landene, men det fører også til prisvekst, og at flere land holder tilbake kornet sitt. Det påvirker markedet.

Jeg skjønner at store beredskapslagre av korn kan fremstå som en besnærende tanke.

Stor egenproduksjon

Internasjonalt har kornprisene nå økt med en tredjedel på en drøy uke. Norge importerer svært lite korn fra Ukraina. Av det vi faktisk importerer fra Ukraina, er størstedelen til dyrefôr.

Vi importerer mest matkorn fra land som Tyskland, Polen og Sverige.

Norge har allerede en betydelig egenproduksjon av matkorn. Andelen norskprodusert mathvete var i 2021 det høyeste på tretten år, og importen gikk ned.

De siste tredve årene har Norge gått fra 100 prosent import, til 75 prosent selvforsyning av norsk mathvete. Vi er bortimot fullt ut selvforsynt med kjøtt, fisk, egg, melk og meieriprodukter og med grove grønnsaker som kål og kålrot.

Selvforsyningsgraden forteller oss ikke hvor mye mat vi produserer, men hvor mange kalorier som er norskprodusert. For eksempel er sukker, som vi vet, en svært energirik vare. Når vi ikke har sukkerproduksjon i Norge, trekkes selvforsyningsgraden ned. Det samme gjelder ris, tropiske frukter, nøtter og noe matkorn.

Feil å hamstre

Selvforsyningsgraden i Norge er på om lag 50 prosent når vi måler i kalorier. Det har den vært i mange tiår. Et bilde av at selvforsyningsgraden i Norge stuper er altså ikke riktig.

Vedvarende prisøkninger på korn er et mye større problem for fattige land som er avhengige av import av korn

For et rikt land som Norge vil det sannsynligvis ikke være vanskelig å få tak i korn. Vedvarende prisøkninger på korn er et mye større problem for fattige land som er avhengige av import av korn, og som ikke har økonomi til å dekke drastiske prisøkninger over tid.

Derfor mener jeg det er feil at et rikt land med stor tilgang til egenprodusert mat hamstrer korn. Det viktigste vi gjør for matberedskapen, er å legge til rette for mest mulig matproduksjon i Norge.

Det er derfor Høyres hovedprioritering i jordbruksoppgjørene har vært å styrke kornøkonomien. Derfor har vi styrket ordningen med tilskudd til beredskapslagring av såkorn vesentlig.

I tillegg prioriterte vi støtte til mindre og lokale tørke- og lageranlegg for korn på gårdsbruk nettopp med beredskap i tankene.