Jeg husker godt den første kolossen av en datamaskin jeg anskaffet meg da jeg skulle skrive bacheloroppgaven på sykepleier-skolen, det var noe helt annet enn den lille laptopen jeg sitter og skriver på nå. Det har vært en stor fremgang.

Det jeg har en uro for nå, er den enorme ressursbruken som helseforetaket i Midt-Norge skal bruke på å innføre den nye Helseplattformen. Men før jeg sier noe mer om det, vil jeg gå litt tilbake til slutten av 80-tallet.

I Ålesund kommune ble ansatte på institusjonen der jeg var som student satt på skolebenken. Alle skulle kurses i dataprogrammet «Unique Omsorg». Det minnet om det utdaterte pasient-administrative-systemet (PAS) på sykehuset, som nå er i ferd med å byttes ut. Men så kom «Windows», og «Unique Omsorg» ble aldri tatt i bruk. Hvor mange hundre tusen som ble brukt den gangen vet jeg ikke, men det var i alle fall mye penger.

Så hopper vi fram noen tiår. Flere sykehusavdelinger i Møre og Romsdal og Trøndelag skal være pilot for utviklingen av en elektronisk kurve. Mange titalls ansatte blir superbrukere, og prosessen blir satt i gang. Etter en pause i «piloten» der selskapet Siemens skal rette opp en del «barnesykdommer» på den elektroniske kurven, er tiden klar for at den elektroniske kurven skal breddes til hele organisasjonen.

Men som «fra en skyfri himmel» kommer kontrabeskjeden. Hele prosjektet skal stoppes. Alt ble lagt bort – dette kan ikke videreføres. Det vil forsinke innføringen av den nye Helseplattformen som daværende helseminister hadde overtalt Helse-Midt til å satse på. Jeg har hørt tallet «80 millioner» som ble brukt på piloten elektronisk kurve, som det altså ikke ble noe av. Riktignok fikk sykehuset noe nytt datautstyr, og vi ansatte fikk en liten forsmak på hva som skulle komme.

I disse dager planlegges skoleringen av flere tusen ansatte på sykehusene i foretaket – og slik må det jo være. I min kalender etter nyttår er det til nå plottet inn 3 dager for opplæring i Helseplattformen, men det kommer mer. Ulike seksjoner skal ha ulike kurs, og det som jobber litt «her-og-der» må sette seg inn i forskjellige ting. Det skal nok gå bra. Men det som skremmer meg er at «dette-enorme-systemet» ikke ser ut til å skulle tas i bruk av hele helse-Norge.

Ifølge Sunnmørsposten har de andre helseregionene vedtatt å ta i bruk «en oppgradert versjon av Dips Arena» som benyttes i Helse-Nord. Kanskje har de som bestemmer en god plan, men at hele Norge ikke skal satse på det samme er helt ubegripelig. Nå snakker vi ikke bruk om hundretusener eller millioner av kroner, nå snakker vi om bruk av flere titalls milliarder. Så får vi bare håpe at de som bestemmer vet hva det gjør denne gangen.