Som følge av at det er skatt på utbytte, må Røkke ta ut over 600 millioner kroner i utbytte hvert år fra sin eierandel i Aker-konsernet, for å betale skatt. Det gjør det lett å forstå at han flytter til Sveits.

45 tidligere og nåværende stortingspolitikere ble i juni 2022 varslet om skattekrav fordi de ikke hadde betalt skatt på pendlerboliger – ikke fordi de selv meldte fra om at de hadde betalt for lite skatt, men fordi undersøkende journalister satte søkelys på problemstillingen.

Stadig flere nordmenn flytter fra landet som følge av det høye skattenivået. Tidligere i år valgte Røkkes tidligere «Gutta på tur»-kollega Bjørn Dæhlie også å flytte til Sveits.

I stedet for å prøve å forstå hvorfor det skyhøye norske skattenivået medfører at rike nordmenn velger å flytte til Sveits og andre land, vil venstresiden heller innføre lover som tvinger nordmenn til å bli i Norge og betale det stortingspartiene mener det offentlige har krav på.

Rødt, SV og Arbeiderpartiet vil innføre en skatt på verdiøkning av eiendeler som aksjer og eiendom, som nordmenn må skatte av hvis man flytter til utlandet. Det vil ramme alle som flytter, inkludert eksempelvis pensjonister som har fått seg en liten formue etter et langt yrkesliv, og velger å flytte for å leve sine siste år i varmere land.

Denne saken illustrerer godt menneskesynet stortingspartiene har. At venstresiden virker å mene at nordmenn er statens eiendom, illustreres av at de vil innføre hindre for at nordmenn skal flytte skattemessig fra landet. Hører man på uttalelsene fra borgerlige partier, slik som Høyre og Erna Solberg, har de mye av de samme holdningene.

Med en maksimal skatte- og avgiftssats på inntekt på 50,6 % for selvstendig næringsdrivende og 61,4 % for ordinære lønnstakere i Norge når man tar med arbeidsgiveravgift og trygdeavgift, er det lett å kalle dagens norske skattesystem for et skattehelvete. I tillegg har vi utallige særavgifter, formuesskatt og nylig har vi også begynt å betale skyhøye strømpriser til offentlige eiere. Det offentlige eier om lag 90 % av strømproduksjonen i Norge.

Liberalistene vil omgjøre Norge fra et skattehelvete, til et skatteparadis, og ser på Sveits som en god modell.

Sveits har en meget liberal næringspolitikk, lave skatter og avgifter, mye lokalt selvstyre, lite byråkrati, få offentlige ansatte og en frihandelsavtale i stedet for EU/EØS-medlemskap. La oss lære av Sveits, og la alle nordmenn få de samme lave skattene som Dæhlie og Røkke.

­­­­­­­­­­­–

I en tidligere versjon av dette leserinnlegget ble det fremsatt påstander om Hadia Tajik som Sunnmørsposten ikke kan dokumentere. Dette beklager vi. Artikkelen ble endret torsdag 22. september 2022, klokka 20.38.