onsdag 22.01 2020

«Mange av oss som ikkje var på festane lurer på kva den nye kommunen måtte punge ut med»

«Kjære politikere, stå sammen for å dra i land dette viktige samferdselsprosjektet»

Lesarinnlegg:

«Det er mi plikt som vernepleiar, å no synge ut for dei som ikkje kan!»

torsdag 16.01 2020

Lesarinnlegg:

«Reagerer på Sunnmørsposten si moralisering om berging av eit barn»

Meiningar

«I Møre og Romsdal har vi prioritert ferje langt høgare enn det staten meiner vi skal gjere»

Meninger

«Austnes bruker flere ord som viser et menneskesyn som for meg er helt hinsides, siden jeg er homofil»

Meiningar

«Renovasjon for fritidsboligar i Ålesund kommune»

Ope brev til Årim

mandag 13.01 2020

Leserinnlegg:

«Kysten ligger åpen, og kontrollerer du kysten, kontrollerer man Norge»

Leserinnlegg:

«Mål og vekt i aksekampen»

søndag 12.01 2020

Leserinnlegg:

«Ingen skal utelates!»

Leserinnlegg:

«Etter mer enn 30 år på Sunnmøre er skepsisen mot nynorsk borte»

Lesarinnlegg:

«Regjering og fleirtalet i stortinget har klippetru på at dess større dess betre»

Lesarinnlegg:

«Tilbod frå Helse Møre og Romsdal - eit lite hjartesukk»

Kronikk:

«Jeg vil bidra til at mediebildet handler mindre om konfliktfylket Møre og Romsdal, og mer om mulighetsfylket»

fredag 10.01 2020

Lesarinnlegg:

«At både tekst og tittel er skrivne på rein bydialekt, er særs ekskluderande»

Lesarinnlegg:

«Eg har aldri publisert noko støtte til han og Røde Khmer»

Meninger

En skatt som kan smuldre bort

Meninger

Musa og elefanten