fredag 11.10 2019

Gondol på Sulafjellet:

Et rungende ja til forslag om å bygge gondol, skitrekk, skiløyper og restaurant på Sulafjellet

torsdag 10.10 2019

Lesarinnlegg:

«Alle elevar har rett til kvalifiserte lærarar»

Leserinnlegg:

«Psykisk lidelse – resultat av utstøting»

Leserinnlegg:

«Kan vi ikke snakke om det? For det som ikke snakkes om i dag det eksisterer ikke»

Leserinnlegg:

«Ekte oppmerksomhet er den fineste gaven man kan få og gi»

tirsdag 08.10 2019

Lesarinnlegg om klimadiskusjonen:

«Kva i alle dagar er det som gjer at ei 16-årig svensk jente får denne merksemda?»

Som forventa har dette blitt ein diskusjon om miljøforkjempar Greta si mentale helse, både kva ballast ho fører med seg og kva framtidsutsikter ho har, i staden for å dreie seg om jordbuarane sine framtidsutsikter.

«Benamputasjoner hos diabetespasienter koster 500 millioner kroner pr år i Norge»

Leserinnlegg om den «Den internasjonale Fothelsedagen – 8. oktober»

mandag 07.10 2019

«Hvor er alle Pride-entusiastene når homofili møtes med brutal avstraffelse?»

«Alle elevar har rett til gode og kvalifiserte lærarar!»

lørdag 05.10 2019

«Fleire ungdommar rusar seg: Vi må ta grep!»

fredag 04.10 2019

«Nå må regjeringen vise at den viser alvor i klimapolitikken»

torsdag 03.10 2019

Lesarinnlegg:

«Kan nokon i fylkestinget forklare kvifor ei utgreiing av Romsdalsaksen vil bli meir enn tre gonger så dyr som utgreiinga av Møreaksen?»

Leserinnlegg:

«Vi må stoppe vindkraftverket på Haramsfjellet før det er for seint»

Våren 2019 kom FN med ein ny rapport som seier at arealtap er like alvorleg som klimagassutsleppa for tap av biologisk mangfald. Har Sunnmørposten sove timen?

«Har det streifet Grepstad at det kanskje er nynorsken det er noe galt med? Eller at folk rett og slett ikke vil ha det?»

onsdag 02.10 2019

«Å bygge ut vindkraft i Norge er ei gedigen feilsatsing»

«Det er ikkje påvist at store domstolar er meir effektive eller har høgare kvalitet enn dei små»

Sentraliseringsiveren til regjeringa vil ingen ende ta. No er det domstolane som skal til pers, og det så raskt som råd. 

«Å sende norsk fisk med fly til Kina er ikkje og kan ikkje bli miljøvennleg»

«Hva dere gjorde galt ved å stå ved valglokalet, er for meg og mange andre helt uforståelig»