Lesarinnlegg av Arnt-Ove Tenfjord

«Eidet skule med nyrekord i byggjetid»

Leserinnlegg av Frank E. Sve og Geir A. Stenseth

«Tilsvar til samferdselsministeren. Hvem bløffer?»

Leserinnlegg av Sofie Marhaug

«Rødt er for norsk industri»

Per Vidar Kjølmoen, næringspolitisk talsperson for Arbeiderpartiet, spør i et innlegg hva Rødt har mot norske industriarbeidere.

Leserinnlegg av Gunnar Molvær:

«Drømmeleder i Sunnmørsposten»

Lesarinnlegg av Kjell Arne Tjervåg:

«Utruleg, men sant i Ålesund kommune»

Lesarinnlegg av Øystein Folden:

«Er ny vasskraftutbygging løysinga?»

Leserinnlegg av Kåre Flem

«Bryter Nobels testamente»

Leserinnlegg av Jan Emblemsvåg og Harald Kjelstad

«Høye strømpriser og høye oljepriser er ikke sammenlignbart»

Victor Normann uttrykker sin glede over høye strømpriser i et intervju med Nettavisen på samme måten som vi gleder oss over høye oljepriser.

Leserinnlegg av Kjell Furnes 

«Det frivillige året og regjeringa»

«Stå opp for kristne verdiar?»

Kommentar til Ola G. Steen og alle kristne (og Den Norske Kyrkja).

Synspunkt av Kjell Norvoll

«Haram — Ein naturleg del av Ålesund kommune»

«Personleg er eg ikkje berre skeptisk til ei lausriving, men eg er sikker på at det vil vere feil», skriv Kjell Norvoll i dette innlegget.

Leserinnlegg av Morten Løvseth

«Moa kan omsider få en konkurrent fordi bykjernen har urbane tilbud»

Spør man fem på gata hvor Ålesund sentrum er, vil svarene ganske sikkert sprike.

Leserinnlegg av Jon-Ivar Nygård

«Billigere ferje med Arbeiderpartiet og Senterpartiet ved roret»

Under FrPs tid i samferdselsdepartementet økte ferjeprisene med nærmere 30 prosent.

Lesarinnlegg av Martin A. Engeset

«Eit barn er fødd...»

Leserinnlegg av Martin A. Engeset

«Svar til Harald Gjøsund om drivhusteorien»

Leserinnlegg av Stein Brubæk

«Forbrukere – våkn opp!»

Leserinnlegg av Svein Arne Roset

«Pensjon prioriteres av Kristelig Folkeparti»

Når vi trer inn i pensjonstilværelsen skal alle være trygg på at de har de økonomiske forutsetningene for å leve gode liv.

Leserinnlegg av Håkon Lykkebø Strand

«Bypakken»

Fremskrittspartiet har kjempet i 10 år for å stoppe bypakken med bompenger i Ålesund, vi er klare for å kjempe til evig tid i kampen mot de andre partiene sin feilslåtte politikk.

Lesarinnlegg av Marit Johanne Bruset

«Risiko for demokratiet»

Kommentar til Inger Slinning sin kronikk «Klarer du å endre mening?», publisert i Sunnmørsposten 29.12.21.

Synspunkt av Ove Johan Hofseth

«Ulf Lucasen, hvor går hjorten?»

28.12.2021 hadde Ulf Lucasen et innlegg i SMP. Jeg stiller spørsmål om hvilke fakta han har som underbygger at hjortetråkk på Vatneeidet er viktig.

Leserinnlegg av Marte Waagan

«Sula Arbeiderparti og Fremskrittsparti; Ta dere sammen!»

Dette er ikke en «Kjære lokalpolitikere, hjelp…»-type uttalelse, men tvert imot en «ta dere sammen!» til samtlige politikere i Sula kommune. Ikke nødvendigvis politisk sett, men med tanke på smittevern.

Lesarinnlegg av Elias Vågnes

«Skadar det norske samfunnet»

Svar til Ole G. Steen, «Endringa i vår tid» Smp 28. 12. 21.

Sigmund Braute

«Draumen»

Lesarinnlegg av interimsstyret for lokalmusea på Sunnmøre:

«La gjenstandane stå der dei har det best»

Der er ingen museumsfagleg grunn til hastverket med å ta verneverdige gjenstandar ut av fyr-utstillinga i Dalsfjorden og plassere dei på lager.

Lesarinnlegg av Marit Johanne Bruset

«Konverteringsterapi – når intensjonen om å verne resulterer i det motsatte»

I siste innlegget om konverteringsterapi, tar Moxnes lett på at lovforslaget om forbod mot konverteringsterapi, har uklare definisjonar av heilt sentrale omgrep som konverteringsterapi og kjønnsidentitet.

Kronikk av John Ivar Myklebust

«Kongens nyttårstale»

Grunnloven og maktfordelingsprinsippet.

Leserinnlegg av Adrian Holmeset

«Vi kommer til å være delaktige i Ålesunds fremtid uavhengig av om det blir skilsmisse eller ei»

Etter noen søk på Google med påfølgende lesning er det to ting som slår meg først og fremst; Harald Nordang og Haram ut av Ålesund (HUAÅ) har veldig lyst tilbake til slik det var før, og Harald Nordang slår gjerne på den verbale stortrommen for å få frem sine synspunkter.

Synspunkt

«Grådighetens symfoni»

Hvordan skal folk få ned størrelsen strømkostnadene, når de hvert år blir rammet av stadige nye forordninger og stadig dyrere strøm og nettleie.

Leserinnlegg av Per Jan Valen og Paul Andreas Hofseth

«Stadig flere med Alzheimers – er Ålesund kommune beredt?»

Den enes kone og den andres søster har Alzheimers. Begge er bosatt i Ålesund. De er blant 100.000 i landet. Antallet er trolig doblet om 30 år.

Synspunkt

«Vil politikarane øydeleggje naturen for å bli kvitt overskotsmassar?»

13.12.21 blei det vedteke å nytte 9 millionar på å få laga fem reguleringsplanar for industri i Vanylven kommune i kommunestyremøtet.

Lesarinnlegg av Arve Fiskerstrand

«Dei nye nettleigeprisane gjer at eitt enkelt feilskjer i kvardagen vert straffa knallhardt»

Det er med undring eg les Mørenett sine nye nettleigeprisar for privatkundar som nettselskapa har avtala på bakgrunn av lovendringa som skal gjelde frå 01.07.2022.

Leserinnlegg

«Koronavaksiner og sikkerhet for gravide»

Gunnar Saunes reiser tvil om sikkerheten av koronavaksiner for gravide kvinner i en kronikk i Sunnmørsposten 23. desember.

Lesarinnlegg av Jenny Klinge

«Ja, la oss tala om havet»

«Kvifor snakkar ikkje vestlendingar meir om havet?» var tittelen på ein fin kronikk om nettopp havet i Sunnmørsposten. Den var skriven av Gjermund Kvernmo Langset og Tommy Aarethun.

Lesarinnlegg av Ole G. Steen

«PDK og Demokratene finn felles ståstad»

Desse to partia har gått saman om eit politisk manifest med saker dei er einige om.

Leserinnlegg av Kjell Aas

«Juleevangeliet»

En skal ikke tro alt som står i Sunnmørsposten/Vigrabibelen. Jeg vil ikke si det samme om Bibelen.

Leserinnlegg av Geir A. Stenseth

«Fergebløffen fra Arbeiderpartiet»

Abraham Lincoln skal ha sagt: «Du kan lure hele folket en del av tida, og du kan lure en del av folket hele tida, men du kan ikke lure hele folket hele tida.»

Lesarinnlegg av Alfred Bjørlo

«Ikkje straff ungdommen!»

Ap/Sp-regjeringa går imot eintydige faglege råd om å opne dei vidaregåande skulane på gult nivå etter juleferien.

Lesarinnlegg av Lars Longva

«Fred på jord! Eller er det verkeleg det me ønskjer?»

Det er Noreg som deler ut fredsprisen, og landet vårt står gjerne fram som fredsmeklar, både i MidtAusten og i Latin-Amerika - ja, kvar som helst i verda.

Leserinnlegg av Knut Sand Bakken

«Et barn er født i Nasaret»

Nyere forsking viser at Jesus ikke ble født i Betlehem, men i Nasaret.

Leserinnlegg av Live Aksnessæther

«Stopp nedskjæringene!»

Fredag 10. desember la Sunnmørsposten ut at 6 lærere skal bli sagt opp og opptil 13 ansatte ved Spjelkavik Ungdomsskole vil rammes av det stramme budsjettet i Ålesund kommune.

Leserinnlegg av Per Vidar Kjølmoen

«Hva har Rødt imot industriarbeidere?»

Arbeiderpartiet vil utvikle petroleumsnæringa og ta en sterk posisjon på havvind.

Lesarinnlegg av Konrad Kongshaug og Atle Frantzen

«Det må fellast meir jerv»

Jervebestanden er for stor og det er nødvendig å felle fleire dyr.

Leserinnlegg av Jenny Rolness

«Dyrene trenger også en krisepakke»

Regjeringen har lovet folket en krisepakke på rundt fem milliarder for å bøte på høye strømregninger. Samtidig har regjeringen bare bevilget 10 millioner for å styrke dyrevelferden, etter at varslere i Mattilsynet ropte varsku om dyr som lider uten å få hjelp.

Leserinnlegg av Ole Grebstad

«Grønt raseri»

Statkraft har laget flere rapporter om det grønne skiftet.

Lesarinnlegg av Harald Gjøsund

«Mishandla drivhusteori»

Martin Andreas Engeset (MAE) har eit innlegg i Smp 27/11, der han kritiserer Atle Rusten for å skrive feil om drivhusteorien.

Leserinnlegg av Odd Tarberg

«Kapitalismen – positiv eller destruktiv?»

Etter at eg reagerte på ein artikkel i denne avisa (21.10.) med tittelen «Kapitalismen som en positiv kraft», og kommenterte den i avisa veka etter (28.10.), forlenger artikkelforfattarane John A. Hunnes og Truls Liland diskusjonen den 13. nov. under tittelen «Er kapitalismen egentlig en destruktiv kraft?», der dei meiner kritikken min er sjølvmotseiande.

Leserinnlegg av Rasmus Rasmussen

«Etikk og moral og Romsdalsaksen»

Om det har vært én sak som har opptatt media i vårt fylke før høstens stortingsvalg, så var det ferjefri E39 og trasévalget Møreaksen over Romsdalsfjorden.

Leserinnlegg av Lars Kristian Bredahl

«Følg opp barn som sliter»

Hvert år får rundt 1% av barna som fødes i Norge diagnosen autisme.

Leserinnlegg av Bjørnar Skjæran

«Norsk lønn i norske farvann»

Norske sjøfolk skal ikke utkonkurreres på lønn på hjemmebane.

Leserinnlegg av Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO), Pensjonistforbundet, A-Larm ogSamarbeidsforumet av funksjonshemmedes organisasjoner (SAFO)

«Ser fram til Helseplattformen»

Kommunene i Midt-Norge avgjør nå om de skal bli brukere av Helseplattformen.

Leserinnlegg av Inger Slinning

«Klarer du å endre mening?»

Det norske demokratiet er en fantastisk ting.

Leserinnlegg av Frode Vik

«Verden vil bedras»

Den såkalte «perfekte storm» rammet oss og hele Europa og strømprisene gikk i taket.

Leserinnlegg av Hans-Peter Kaaresen

Å bygge Møreaksen til en slik vanvittig pris, ville etter min mening være en «kriminell handling»

Da kan vi konstatere at Møreaksen aldri kommer til å bli bygd, og at hurtiggående moderne miljøvennlige ferger med hyppige avganger blir framtidens fjordkrysningsalternativ over Romsdalsfjorden.

Lesarinnlegg av Ole G. Steen:

«Vi vil no stå opp for kristen tradisjon på rett og gale, sant og usant»

Er du ein framand i eit land som blir meir og meir endra i ei retning du ikkje set pris på?

Leserinnlegg av Arne Almås

Nytt kapittel i huskestuen E39/E136 «Har du hørt? Er noen plass det behov for tunneler på E39, så er det vel i tettbebygde strøk på Valle / Svorta»

Meldingen var som forventet, men kom litt brått på. Statens veivesen kaster inn kortene når det gjelder reguleringen av E136/E39 på strekningen Breivika- Ørskogfjellet allerede etter 6 måneder.

Leserinnlegg av Jørn Inge Løvik

«Romsdalsaksen best på alle områder»

Vi vil først presisere at forslaget undersjøisk tunnel under Veøya ikke er et forslag som kommer fra Romsdalsaksen A/S.

Leserinnlegg av Håvard Flisnes

«Et kraftmarked i ubalanse»

Strømprisene i Norge bestemmes i dag i et kraftmarked bestående i hovedsak av Norge, Sverige,Finland, Danmark og de baltiske landene.