Lesarinnlegg

«Om hærverk på Haramsfjellet»

I det siste har det vore mange medieoppslag om hærverk på Haramsfjellet. «Fleire av handlingane kan i verste fall skade menneske og miljø …» står det leiarartikkelen i Smp. 14. januar. Det vil folk flest her ute så visst ikkje skal skje!

Leserinnlegg

«Alle skal stille likt på hjemmeskole – uansett adresse og bakgrunn»

Pandemien vi fortsatt står midt oppi har påvirket måten vi er sosiale på, måten vi jobber på – og måten vi lærer og underviser på.

Leserinnlegg

«Hvorfor må et slikt anlegg må plasseres i en fjord når storhavet er tilgjengelig?»

Som innbygger i Ålesund kommune må jeg innrømme å ha «sovet i timen» når det gjelder å følge med på saken om nytt kloakkrenseanlegg. Aksjonsgruppas arbeid for å få alternativ plassering har fått meg til å bråvåkne.

Synspunkt

«Konsesjonen på Haramsfjellet»

Stortingsrepresentantane må ha tvilt på om alt gjekk rett føre seg med behandlinga av vindkraftkonsesjonane då dei 19.06.2020 gjorde følgande vedtak: «Stortinget ber regjeringen vurdere hvorvidt behandlingen av gitte vindkraftkonsesjoner har fulgt energilovgivningen og forvaltningslovens krav. Dersom det skulle foreligge feil eller mangler i konsesjonen som er i strid med lovgivningens krav skal forvaltningen stanse vedtaket.»

Leserinnlegg

«Høyre fører MDG politikk for bilistene»

Regjeringens klimaplan som ble lagt frem nylig er dyster lesing for landets bilister. At Høyre er villig til å slå så hardt ned på bil og bilister er sjokkerende.

Leserinnlegg

«Urett!»

Hvem kan påføre en urett de ikke selv må leve med?

Synspunkt

Om en trailer eller et tog brenner norsk diesel eller diesel fra et annet land, er påvirkningen på miljøet den samme

Når statsminister Erna Solberg sier på riksdekkende fjernsyn at den norske oljen og gassen er mer miljøvennlig enn annen olje og gass fordi det er blitt gjort en elektrifisering på norsk sokkel, er det forhåpentligvis mot bedre viten.

Leserinnlegg

Jeg synes det er uholdbart at enkelte må ut med 40.000 kroner eller mer for å komme seg på jobb

Jeg har lansert en aksjon for å få halvert ferjeprisene over hele Norge. Fordi jeg synes det er uholdbart at enkelte må ut med 40.000 kroner eller mer for å komme seg på jobb.

Leserinnlegg

Støtte til kultur er ikke almisser. Det virker å være ei oppfatning som har fulgt Ålesund kommune lenge

– Støtte til kultur er ikke almisser. Det virker å være ei oppfatning som har fulgt Ålesund kommune lenge. For lenge, mener Festivalforum Ålesund.

Lesarinnlegg

«Grundig prosess for reinseanlegg på Kvasneset?»

Sindre Nakken (SN), Dag Olav Tennfjord (DOT) og Tore Johan Øvstebø (TJØ) går i en kronikk i Sunnmørsposten 5. januar ut med positiv argumentasjon for å legge det felles kloakkrenseanlegget til Kvasneset.

Lesarinnlegg

«Glimt frå starten av 2021»

Dei første dagane og vekene av året 2021 er alt historie.

Synspunkt:

«Sandkassa»

Det var hentetid i barnehagen, men eg laut fint vente. Arbeidsdagen var slett ikkje over for dei tre i sandkassa.

Lesarinnlegg

Tvilsomme påstandar om kloakkreinseanlegg på Kvasneset

Sunnmørsposten hadde den 5. januar ein kronikk på trykk, der det vart satt fram påstandar om at planene om eit kloakkreinseanlegg på Kvasneset er basert på grundige prosessar.

Lesarinnlegg

Ålesund kommune slit med omdømet

Med tvang vart «Nye Ålesund kommune» etablert. Det vart lagt ned mykje arbeid med «å pynte bruda». Det vart lova «gull og grøne skogar». 

Leserinnlegg

Har du noen gang tenkt over at bildene du legger ut på Instagram kan gjøre andre syke?

Har du noen gang tenkt over at bildene du legger ut på Instagram kan gjøre andre syke?

Lesarinnlegg

«Hastevaksina»

Dette var overskrifta på eit stykke som stod i Magasinet som var eit innstikk i Dagbladet laurdag 14. november.

Lesarinnlegg

«Ei endring til det betre kan vere mogleg i amerikansk politikk »

Biden vil ikkje klare å bli den same krigsforbrytararen no som for ein del år sidan.

Lesarinnlegg

«Vindmøller – visuell forureining»

I Sunnmørsposten si laurdagsavis 19. desember var det fleire sider om vindmøller i Sør-Rogaland.

Lesarinnlegg

«Kråkebollar – den nye tabben?»

Det er nokre som vil forske meir på kråkebolle, fortel Tidens Krav. Dei har alt funne ut at det finst 80 milliardar kråkebollar til ein marknadsverdi på 6,2 milliardar kroner.

Lesarinnlegg

«Ein hyllest til straumnettet vårt»

Fantastiske moglegheiter ligg framfor oss om me spelar korta våre rett. Den endringa som no skjer innan energisektoren, der me skal over på meir og meir fornybar energi er spennande.

Leserinnlegg

«Gondol til besvær»

Sula kommunestyre reagerte med nærmest hallelujastemning da Flakk Gruppen (FG) presenterte planene for gondol på Sulafjellet.

Leserinnlegg

«Importsmitte, en farlig fiende!»

De første vaksinene mot Covid19 er satt og dette markerte «starten på slutten» for denne pandemien som har rammet oss alle.

Leserinnlegg

«Klimameldinga viser vei ut av klima- og naturkrisen»

Klimameldinga ble lagt fram fredag av regjeringen. Denne stortingsmeldinga varsler regjeringens klimapolitikk for de kommende 10 åra.

Lesarinnlegg

«Eit varsku etter Trump!»

Frustrerte kvite arbeidslause i USA storma «demokratiet sitt tempel» – kvifor?

Lesarinnlegg

«Trygt, Kjølmoen?»

Per Vidar Kjølmoen reklamerer i lesarbrev for den herligheita vi vil oppleve om berre AP og eit raudgrønt fleirtal får styre.

Leserinnlegg:

«Verdiskapingen skjer over hele landet »

Det norske, eksportrettede næringslivet er i stadig endring og står nå i en krevende situasjon. For å få mest mulig ut av pengene som skal styrke eksporten, er det viktig hvordan staten organiserer seg.

Leserinnlegg

«Derfor bør Giek/Eksportkreditt flyttes til Ålesund»

Å slå sammen de to statlige finansieringsinstitusjonene GIEK og Eksportkreditt vil kunne øke effektiviteten og gjøre det enklere for næringslivet. Men det er også av betydning hvor de er lokalisert.

Leserinnlegg

«Gieks rolle i fremtiden»

Rem Offshore har nå flere skipsbyggingsprosjekter under utvikling som vil medføre store leveranser til lokale leverandører.

Lesarinnlegg

«Israel og folkeretten»

Det er mange tankar som kjem fram når ein ser kva som skjer i vårt kjære fedreland i dag.

Leserinnlegg

«Politisk styring – hvor ble den av?»

I flere sammenhenger det siste året har Møre og Romsdal INP etterlyst politisk handlekraft. Det fremstår som at våre stortingspolitikere lider av beslutningsvegring.

Leserinnlegg

«Bedre byer med større kommuner»

Mange av Norges byområder, som Ålesundsområdet, er delt mellom flere kommuner. Det hindrer at byene utvikler seg til det beste for innbyggere og næringsliv.

Lesarinnlegg

«Kysten er framtida – vi treng sterke kompetansemiljø knytt til næringane»

Stig Remøy er ein markant gründer og reiar frå Herøy, som no ber regjeringa om å vise handlingskraft for å styrke den maritime klynga på Sunnmøre.

Lesarinnlegg

«Tankar om språkbruk»

Kva slags førebilete har vi vaksne vore når det gjeld språkbruken til våre fantastiske barn og ungdom som veks opp?

Leserinnlegg

«Legg kvotemeldingen i en skuff og lås igjen»

Skal den positive utviklingen snus?

Lesarinnlegg

«SV meislar ut politikk for omstilling: Vi skal kutte, bygge og dele!»

Januar og nyttårsfeiring skjer på eit eit dystert bakteppe av ein pandemi og ei naturulukka. Men januar er også ei tid for å tenkje framover.

Leserinnlegg

«Kvikkleireskred er heldigvis sjeldne»

Koronapandemien og skredkatastrofen i Gjerdrum i romjulen, gjorde denne jule- og nyttårshelgen mindre hyggelig for mange nordmenn.

Leserinnlegg

«Ikke tillit til AaFK-treneren»

Jeg åpnet med forundring Sunnmørsposten fra tirsdag 29. desember og holdt på å få kaffen i vrangstrupen.

Lesarinnlegg

«Sula verre ute enn Voss»

«Skitprat» var ordet Tor Nedrebø brukte kvar gong enkelte på Voss meinte det kunne vere greitt for han å flytte «til noko enklare».

Leserinnlegg

«Kanskje»

Lesarinnlegg

«Fire felt Ålesund–Molde»

Nyleg sleppte Samferdselsdepartementet nye tankar om vegbygging med overskrifta «Smal firefelts veg gir større fleksibilitet.»

Lesarinnlegg

Kvar har det vorte av D-en?

Som oppvaksen på Hareid, lærte eg meg ei dialekt som var litt annleis enn den dei snakka i mor mi si heimbygd, Folkestad i Volda.

Leserinnlegg

«Covid-19 og EU-samarbeid»

Covid-19 har for alvor tydeliggjort hvor viktig samarbeidet med EU er for Norge.

Lesarinnlegg

«Ugras i språket vårt»

I dag vi eg rette fokus på det eg vil kalle ugras i språket vårt. Spesielt vil eg adressere dette innlegget til TV – Radio – kjendisar – idrettsstjerner – og alle oss andre.

Lesernnlegg

«Viktig satsing på samferdsel»

Møre og Romsdal fylkeskommune skal investere 6 mrd. i samferdsel dei neste fire åra. Nordøyvegen utgjer 2,5 mrd. av dette, resten er ferjekaier, skredsikring, tunnelsikring, bruer, gang- og sykkelvegar og vegutbetring.

Leserinnlegg

«Ubegripelig klønete av NRK»

Det var ikke enkelt å arrangere gudstjenester på julaften i år. Kreative menigheter forsøkte å finne opplegg som ikke stred mot smittevernreglene, og mange lyktes med det.

Lesarinnlegg

«Gondolbana – eit vanvittig prosjekt»

Som vist i Sunnmørsposten den 17. desember i år, vil Flakk Gruppen bygge gondolbane frå Devoldfabrikken til Rundehornet på Sulafjellet.

Lesarinnlegg

«Fjellet er no under angrep»

Tenk deg at to gonger i minuttet durar det ein flygande glasboks festa i ein stålvaier 6–7 meter over hovudet ditt.

Leserinnlegg

«Jula som er annerledes»

2020 har vært et vanskelig år for oss alle. Spesielt for de mange som bor alene, som bor på sykehjem eller som er pårørende til en demenssyk hjemme eller på sykehjem.

Innlegg

«Bokmålstvang i Ålesund?»

Gunvor Krogsæter (heretter GK) kommenterer eit innlegg frå meg med omsyn til nynorsktvang i Ålesund kommune, som sto på nettsida i Smp. 6. okt.