Leserinnlegg av Halvor Moxnes

«Konverteringsterapi er utilbørlig press»  

     I en kronikk 31. august var jeg opptatt  av at lovforslaget om forbud mot konverteringsterapi var rettet mot dem som ikke respekterte menneskers seksuelle orientering og kjønnsidentitet.

Leserinnlegg av Kjell Arne Slinning

«Vår beste dag»

Erik Bye, fjernsynspersonligheten, sangeren og journalisten har gitt oss mange gleder og tanker.

Leserinnlegg av Håvard O. Skaldebø

«Helt sikkert»

Det er helt sikkert at fossile ressurser vil ta slutt en gang.

Leserinnlegg av Martinus Løvik

«Kyrkja – ein politistat?»

Eg ser i avisene at ein såre tiltrengt vikarprest i Ørskog er teken ut av tenesta fordi han seier at han av trusgrunnar ikkje kan samarbeide med kvinnelege prestar.

Leserinnlegg av Nils Tore Gjerde

«Heimevernet på sparebluss?»

Opplysninger på nettstedet Aldrimer.no kan tyde på det. Det skal være mindre trening og dessuten mangel på utstyr og ammunisjon.

Lesarinnlegg av Trygve S. Alvestad

«Ta omsyn til verna vassdrag»

I 2017 kom ei konseptvalutgreiing for E39 Digernes - Vik. Vurdering av ikkje prissette verknader.

Leserinnlegg av Svein Arve Hoel

«Dropp «midlertidig» bru over Brosundet»

Ja nå blir det schwung over trafikken i Ålesund sentrum.

Lesarinnlegg av Anne Berit Støyva Emblem, Oskar Skulstad, Nora Morken Farstad, Endre Volden, Frank Victor Valderhaugstrand, Siv Katrin Ulla og Ingrid Bjørlo Landgren.

«Verdens jentedag og kamp mot barneekteskap»

11. oktober var den internasjonale jentedagen og 24. oktober er årets TV-aksjon – bli med i kampen for jentene sine liv og rettigheiter! Jenter skal få vere barn og gå på skule, ikkje nygifte koner.

Leserinnlegg av Inger Slinning

«Mer enn kristen kulturarv har formet Norge»

Historien er med på å forme nåtiden, og det snakkes og skrives mye om «Norges kristne kulturarv», som om denne var den eneste kulturarv vi har fra de siste tusen år.

Lesarinnlegg av Harald Nordang

«Nye Ålesunds fallitt – katastrofalt for gamle Haram»

Nyleg sist veke kom det framlegg om store nedskjeringar i Ålesund kommune som vil føre til katastrofale kutt på mange av dei viktigaste tenesteområda i kommunen.

Leserinnlegg av Dordi Skuggevik

«Pedofilitragedien i Frankrike»

Først på 1990-tallet, da den katolske kirken i USA fikk sin pedofili-sak, dro kirkelederne til Pave Johannes Paul II i Roma og klaget sin nød og sitt sjokk og sin bestyrtelse. Pave Johannes Paul II sa: «Saken er enkel. Meld dem til politiet!»

Leserinnlegg av Kai A. Olsen

«Skilting i fjellet – Norge er ikke flatt»

Skilt har vi mennesker alltid plassert i fjellet. For å rettlede andre på riktig vei. Nå er det ikke enkelt å kommunisere med skilt. Informasjonsmengden er sterkt begrenset og en kjenner ikke til hvem det er som forsøker å forstå skiltet.

Leserinnlegg av Ragnar Elias Bakken

«Tøffe tider for Ålesund kommune»

Siste dagane har lokal presse og media hatt ei rekkje oppslag i samband med den økonomiske situasjonen for Ålesund kommune.

Leserinnlegg av Marit Johanne Bruset

«Moxnes og konverteringsterapi»

Eg ser meg med dette nøydd til å kommentere teologiprofessor Halvor Moxnes sin kronikk i Sunnmørsposten og det han skriv om eit svært viktig tema; nemleg konverteringsterapi.

Leserinnlegg av Lars Martin Vik og Kathrine Pernille Beite

«Bygg Eidet skule no!»

Det er oppsiktsvekkande å sjå at Eidet skule nok ein gong vert skubba ut i uvissa.

Lesarinnlegg av Rolv Haram

«Svar til Birgit Oline Kjerstad»

Etter at eg hadde eit lesarinnlegg i fleire aviser, har Birgit Oline Kjerstad, tidlegare leiar i Nei til Vindkraft på Haramsøy kome med eit svar der fleire moment krev tilsvar.

Leserinnlegg av Ole André Lukkedal

«Avviksmelding Tennfjord skule»

I Sunnmørsposten 30. september kan ein lese at Ålesund kommunale eigedom (ÅKE) foreslår å utsette bygginga av den nye skulen på Eidet til 2027.

Leserinnlegg av Børre Andreassen

«Bærekraft og samfunnsansvar: Hva mener man egentlig?»

Det er mye som tyder på at etisk fremferd har vært viktig i all handel siden mennesker begynte å utveksle varer og tjenester.

Lesarinnlegg av Bjørdal Kårstad og Sirikit Vågen

«Rettleiing må vere ein rett»

Born i barnehagen og elevar i skulen har rett til kvalifiserte lærarar og barnehagelærar. Over 40 000 lærarar i Noreg arbeider i andre yrker. 50 % i grunnopplæringa har søkt, eller vurdert søkt seg vekk frå grunnopplæringa.

Lesarinnlegg av Gunnar Saunes

«Vaksinering av unge»

Helsestyremaktene våre har no tilrådd coronavaksine til 12-15-åringar.

Leserinnlegg av Paul Andreas Hofseth

Rettferdig kostnadsvurdering?

E136 mellom Ålesund og Dombås (Eksportvegen) er av et klart flertall i fylkestinget «vedtatt» som fylkets viktigste veg, og derved nr 1 i rekkefølgen blant vegprosjektene i fylket. Ved å legge fylkets viktigste vegprosjekt til Nye Veier som selv kan bestemme rekkefølge, oppstår en usikkerhet om fremdriften.

Leserinnlegg av Øystein Folden

«Solenergi etter vindturbinane?»

Fylkeskommunen jobbar alt dei orkar med grøn omstilling. Det siste er forslag om å bruke areala i vindkraftanlegget til solenergi når vindkraftperioden er over.

Leserinnlegg av Torill Brunsvik

«Takk til sosialpedagogene»

2. oktober markerte sosialpedagoger over hele verden den internasjonale sosialpedagogdagen. Sosialpedagoger er blant annet vernepleiere og barnevernspedagoger som arbeider for de de svakeste i samfunnet rundt omkring i kommunene våre.

Leserinnlegg av Mellvin Steinsvoll

«Nå starter alvoret»

Fredag 1. oktober trådte det nyvalgte storting sammen for første gang. De 169 kvinner og menn fra 19 valgdistrikter, var samlet til å prøvesitte sine plasser i landets riksforsamling.

Leserinnlegg av Erling Jensen

«Elevkrav til regjeringa»

Det norske folket talte 13. september, og valgte en ny rødgrønn regjering. Vi i Elevorganisasjonen har stilt noen elevkrav til den nye regjeringa.

Leserinnlegg av Karl Gudmund Helland:

«Er det noen steder man da bør bygge den nye veien i tunnel, så er det nettopp akkurat her»

Statens Vegvesen (SVV) vil nå plutselig bygge den nye E39/E136 på en fylling ute i Skodjevika for å unngå å bygge tunell på strekningen Digernesskiftet til Dragsundet.

Kronikk av Inger Slinning

«Hva gjør Human-Etisk Forbund med de døde?»

Ida Molund Vasstrand etterspør i en kronikk på smp.no 23. september hva vi gjør med de døde.

Leserinnlegg av Paul Andreas Hofseth  

«Statens Vegvesen og Romsdalsaksen»

Sitat under er hentet fra en artikkel skrevet av Bjørg Irene Hovde hos Romsdals Budstikke. Hun stiller spørsmål til daglig leder for Møreaksen AS, Harald Espeland som svarer slik:

Lesarinnlegg om diskriminering av kvinner som er prestar

Leserinnlegg: «Skaden er allereie skjedd»

Prestar i Den norske Kyrkja forvaltar tenesta si på vegne av felleskapen med ordningar og rammer som skal skape tillit og tryggleik. Prestar har ulike standpunkt, men kan ikkje diskriminere.

Leserinnlegg av Knut Kroepelien

«Politisk strømstyring vil ramme folk flest, klima og næringsliv»

Ingen skal behøve å fryse på grunn av dyr strøm, men vi må heller ikke gjøre inngrep i kraftmarkedet som vil forverre situasjonen både på kort og lang sikt.

Lesarinnlegg av Birgit Oline Kjerstad

«Vi tapte, men vann»

Ei tid til å le ei til å gråte. 

Leserinnlegg av Mari Velsand

«Få hjelp til å bli tryggere på nett»

Synes du det er vanskelig å finne ut om en nyhet på internett er falsk? Er det skremmende at nettsider samler inn informasjon om hva du gjør på nett?

Leserinnlegg av Asmund Kristoffersen

«Stortingets administrasjon må rydde opp»

Som tidligere stortingsrepresentant er det trist og provoserende å følge utviklinga i saka hvor den siste vendinga er at administrasjonen på Stortinget har villedet representanter og muligens stått i veien for innsyn og kontroll i eget arbeid.

Leserinnlegg av Kari Mette Abusland

«Å heie sistemann over streken»

Koronapandemien er maratonen det ikke handler om å vinne, men å få alle i mål.

Lesarinnlegg av Erik Døving

«Ferjefri E39 – eit misfoster»

Det ville vere fint å sleppe ferje når ein skal til Hareid eller Molde. Klart det. Men det blir for snevert å diskutere traseval når det så mykje feil med heile ideen om ferjefri E39.

Lesarinnlegg av Ragnar Elias Bakken

«Veksande antisemittisme»

Antisemittismen er på frammarsj rundt i verda. Ordet og omgrepet semitt har sitt opphav i Bibelen.

Lesarinnlegg av Øyvind A. Haram

«Situasjonen til villaksen kan ikkje forenklast»

Den varsla raudlistinga av villaksen gjev all grunn til å rope varsku.

Leserinnlegg av Lena Vadset Larsgård

«Vi må huske på at rus er en sykdom»

Malin Strand kom med en viktig presisering i Sunnmørspostens helgaprat: «Vi må huske på at rus er en sykdom». Det finnes ingen andre sykdommer enn rusavhengighet vi straffer i dag.

Leserinnlegg av Øystein Fjerildstad

«Valkomedie 2021»

Valliste-varianter var det ikkje mangel på, og hutte tu for alternativ.

Leserinnlegg av Trond Magnussen

«Hvem må gå i Møre og Romsdal?»

Møreaksen planlegger en tunnel fra Solnørdalen med utløp ved begynnelsen på Ørskogfjellet retning fra Sjøholt.

Leserinnlegg av Hans Sande

«Gufs fra fortiden»

Roger Halsebakk i Sølvtrans og Bjørn Inge Furuli i Nye Giske Havfiske var på scenen under rederikonferansen i Ålesund den 22.09.2021. De gav der utrykk for at de ønsker å dra sjøoffiserer til retten for å gjennomføre sjøforklaring etter ulykker.

Lesarinnlegg av Rolv Haram

«Haramsøya – kva no?»

No er alle rettssakene for å prøve å stoppe vindkraftverket på fjellet vårt her på Haramsøy over, og vindkraftverket er ferdig utbygd. Det kan vere tid for å reflektere over ein del av det som som har gått føre seg både av negative og positive ting.

Leserinnlegg av Ellen Schiøtt

«Mer forebygging av vold mot eldre»

Vold, overgrep og forsømmelser mot eldre er alvorlige folkehelse – og menneskerettighetsproblem. 

Leserinnlegg av Kristin Krohn Devold og Cathrine Stadsvik

«Reiselivet er en del av løsningen»

I den kommende stortingsperioden står landet ovenfor en rekke, store samfunnsutfordringer som vil prege den politiske agendaen. Slik er reiselivet i Ålesund en del av løsningen på disse utfordringene.

Leserinnlegg av Odd-Østen Hurlen

«Felles samferdselspolitikk?»

Jeg tillater meg å stille spørsmålet: Har vi en felles samferdselspolitikk i Norge?

Leserinnlegg av Tor Arne Borge

«Mer politikk, takk»

Valgresultatet innvarsler nye koster i regjering og styringsverk, og en sterkere politisk styring av transportsektoren burde ha høy prioritet.

Leserinnlegg av Anette Drage

«Vil jobbe med omsorg, ikke oppbevaring»

Når vi går på jobb ønsker vi å hjelpe mennesker med fysiske, psykiske og sosiale behov. Men ifølge politikerne koster denne omsorgen for mye.

Leserinnlegg av Leif Hovde

«Ålesund kommune kan!»

Leserinnlegg av Arne Almås

«For ei huskestue!»

Det har den seinere tid kommet frem, at det har vært en del tisking og visking bak lukkede dører, i forbindelse med behandlingen av NTP i fylket. Spesielt når det gjelder E39, E136 og Møreaksen. Sentralt her er strategiavdelingen i SVV Region midt, samt en ukjent influenser ved navn Torgeir.

Leserinnlegg av Øyvind Lislevatn

«Basketball – nei takk»

Skal man satse litt på innendørsidrett i Ålesund må man være svært kreativ eller skaffe seg sin egen hall

Lesarinnlegg av Ragnar Elias Bakken

«Kommunedeling?»

Stortingsvalet er over – resultatet er klart – demokratiet har gjeve oss 169 personar som politisk skal føre landet vårt vidare i fire nye år.

Synspunkt av Kristin Sørheim

«EØS – skremsel og glorifisering»

EU-tilhengarane i H, V og AP må slutte å skremme folk med at SP vil skrote EØS-avtalen og at Norge plutseleg over natta vil stå utan handelsavtale med EU.

Leserinnlegg av Georg Nikolai Johnsen og Johan Kippervik

«Trygt å føde i Nordmøre og Romsdal»

Det siste halvåret har det gjennom en rekke mediereportasjer blitt skapt usikkerhet omkring fødetilbudet i Nordmøre og Romsdal. En usikkerhet Helseforetaket ikke kjenner seg igjen i.

Lesarinnlegg av Ivar Tangen

«Våre fremste tillitsvalde?»

Dei siste dagane har vi fått nok eit døme på økonomisk ukultur i mellom dei som skal styre samfunnet vårt. Ein minister har vedgått å freiste og lure seg unna skatt.

Leserinnlegg av Andreas G. Hesselberg

«Velferdsstatens paradoks»

Velferdsstaten har sin pris. Og paradoksalt nok viser det seg at den også koster menneskeliv.

Leserinnlegg av Karsten Lilleheim

«Et overadministrert Norge»

Vi er en nasjon med fem – seks millioner innbyggere, men vi opptrer i veldig mange sammenhenger som vi var en nasjon med 10 -20 ganger så mange innbyggere, både på det internasjonale plan og nasjonalt.

Lesarinnlegg av Tommy Aarethun

«Gå saman om å flytte makt» 

I den nye felles næringsstrategien for dei tre vestlandsfylka er det slått fast at ein må samarbeide meir om viktige saker for regionen.

Lesarinnlegg av Eldar Høidal

«Brølet frå bygda»

«Brølet frå bygda», heiter eit program som for tida går på fjernsynet. Programskaparane vil prøve å finne svaret på kvifor så mange menneske som bur i distriktskommunane i Noreg er sinte.

Lesarinnlegg av Silje Lødøen Fiksdal

«Mobbing i barnehagen»

Kvifor skal barn som blir mobba i barnehagen ha eit dårlegare rettsvern enn barn som blir mobba i skulen?  

Leserinnlegg av Hanne Tonning

«Nei til pensjon på anbud»

Det er flere grunner til at det ikke er en god ide å sette tjenestepensjonen i Ålesund kommune ut på anbud.