Leserinnlegg av Ånund Ottesen

«Hybridanlegg for oppdrett med energiopptak fra vind og bølger»

«Problemet er flytande offshore vindkraft byggjer på enno uprøvd teknologi og at lønsemda i ei slik satsing berre kan skimtast i det fjerne.»

Lesarinnlegg av Ragnar Elias Bakken

«Religion med særleg vekt på kristendomen bør ikkje rotast saman med andre fag»

Faginnhald og timefordeling i norsk v.g. skule skal endrast. Fagminister Guri Melby har klare/uklare tankar om kva desse endringane vil innebere.

Lesarinnlegg av Pål Vedeld Djupvik

«Om samferdselen på E39 og RV 15 her på nordvestlandet»

Eg ser i lokal-TV og i Sunnmørsposten at Statens vegvesen på Molde er tenkt å bruke over 1 milliard kroner frå søre Sunnmøre til Ålesund, og like mykje derifrå til Tomrefjorden (sjølv om det siste er dobbelt så langt).

«Provoserende angrep fra ordfører og varaordfører»

«Nei til vindkraftverk på Haramsøya» har skrevet et tilsvar til artikler i Sunnmørsposten om aksjonen på Haramsøya fredag.

Leserinnlegg av Arne Almås

«Sunnmøre får knapper og glansbilder»

Forslaget til NTP og byggingen av E39 gjennom fylket er i total ubalanse.

Lesarinnlegg av Gerd Botn Brattli

«Sist i køa!»

Styresmaktene har i løpet av det siste året innført strenge tiltak for å slå ned smitten knytt til Covid-19. Restriksjonane har vore sterkt inngripande på det sivile livet.

Leserinnlegg av Bjørn Eidsvig

«Narkohelvetet. Hvordan skal vi bli kvitt det?»

Fengselsstraff hjelper neppe mange av dem som bruker narkotika. Kanskje tvert imot!

Lesarinnlegg av Lena Landsverk Sande

«Det er viktig å fullføre»

Fredag før påske lanserte kunnskapsminister Guri Melby fullføringsreformen for vidaregåande skule.

Leserinnlegg av Eva Vinje Aurdal, Siv Katrin Ulla, Geir Ove Leite og Anne Berit Støyva Emblem

«Rusreformen i vårt perspektiv»

Hva slags samfunn ønsker vi at våre unge skal vokse opp i? Skal vi fortsatt ha et samfunn med en restriktiv holdning til alkohol, til rus, eller ikke?

Lesarinnlegg av Magne Løvoll

«Rovdefjordsambandet – eit verdiskapingsprosjekt»

Ferjestrekninga Årvik – Koparnes vil bli avløyst med bru over Rovdefjorden frå Bjørlykka i Vanylven kommune til Storneset i Sande kommune.

Leserinnlegg av Nils I. Nybø

«Hvilken side skal vi gå»

Leserinnlegg av Anne Marie Fiksdal

«Venterom for kollektivtransport i Vestnes»

Møre og Romsdal FrP mener det er uholdbart at venterommet på hurtigbåtkaia i Vestnes sentrum er stengt.

Lesarinnlegg av Malena Strømmen Malakzadeh

«Korleis kan vi godta at 115 000 barn lev i fattigdom i Noreg?»

Sunnnmørsposten skriv før påske om Hjelpegruppa i Ålesund og omegn har delt ut matkassar til 150 familiar før påske, takka vere frivillig innsats og donasjonar frå matbutikkar, næringsliv og private donasjonar.

Lesarinnlegg av Ester Walgermo

«Eldreomsorg og institusjonsplassar»

Korleis kan vi gje best mulig helsetenester og omsorgstenester til innbyggarane i Ålesund?

Leserinnlegg av Arne Ibenhard Edvardsen

«En demensvennlig by?»

Er det noen av dagens politikere som husker slagordet og målsettingen som flittig blei brukt i skrift og tale om satsingen på eldreomsorgen i kommunen?

Leserinnlegg av Ruth-Wenche Hebnes Vinje

«Tre tips som kan bidra til gode studievalg»

15. april er tidsfristen for å ta valg om hvilke studier man skal søke i høyere utdanning. Dagens arbeidsmarked er komplekst og i stadig forandring.

Leserinnlegg av Monica Molvær, Lene Larsgård og Bente Bruun

«Det er på tide å tenke nytt i eldreomsorgen!»

Sviktende helse, ensomhet, utrygghet, demens og boliger som ikke er tilpasset livsfasen. Hvordan skal vi leve opp til målene vi selv har satt om å være en bærekraftig by?

Lesarinnlegg av Odd-Roe Skogen

«Politikk og statistikk»

Flott at pårørande og legar går ut i media og ropar varsku mot nedskjering av tilbod til dei mest trengande i eldreomsorga.

Leserinnlegg Vidar Lund og Mona Iren Auganæs

«Giske kommune bryt lova!»

I sist møte vedtok formannskapet i Giske kommune at stillinga som biblioteksjef skal stå vakant frå 8. mai og ut året som eit innsparingstiltak.

Leserinnlegg av Lene Vadseth Larsgård

«Å vrake firerkravet er en nedgradering av læreryrket»

Mange har tatt til orde for å skrote karakterkravet i matematikk, med begrunnelsen at det ikke tar hensyn til hvilke fag lærerne skal undervise i, og at det kan føre til lærermangel.

Leserinnlegg av Lars Jørgen Vik

«Et koselig hjem»

Sunnmørsposten hadde onsdag 7. april en reportasje fra et bo- og arbeidskollektiv for kvinner i Bergen. Reportasjen skildrer miljøet i svært positive ordelag.

Kronikk

«Beredskap i nordvest»

Norge er et av verdens tryggeste land. Samtidig har vi en natur og et klima som kan sette beredskapen på prøve.

Leserinnlegg av Per Vidar Kjølmoen

«Forsinkelser på E136 er Frp sitt ansvar»

Eventuelle forsinkelser på E136 skyldes helt og holdent Frp, uansett hvor kreativ Frank Sve prøver å være.

Leserinnlegg av Helge Orten

«Sve tar feil!»

Frank Sve og FrP må slutte å lage motsetninger som ikke finnes.

Lesarinnlegg av Frank Sve

«Parodien Møreaksen»

Tidenes dyraste undersjøiske gigantprosjekt skal liksom byggjast utan at vegtraseen verken på Vestnessida eller frå Julsundet, gjennom og forbi Molde, knapt nok er på teiknebrettet.

Leserinnlegg av Svein Roger Skjong

«Gondolbane på Sulafjellet»

Følger med interesse debatten om gondolbane på Sula. Folk bruker stemma si og setter foten ned for ønsket trasé til bana.

Leserinnlegg av Charlotte Blakstad

«Nå kan kommunen ta over gravplassene fra kirken»

Døden rammer oss alle, før eller senere. Det er noe vi har til felles. Men religion har vi ikke til felles lenger. Sånn har det blitt.

Lesarinnlegg av Ivar B. Roald

«Stor auke i talet på unge uføretrygda»

Det har vore ei stor auke i talet på unge uføre over mange år,og auken har vore særs stor dei siste åra.

Lesarinnlegg av Birgit Oline Kjerstad

«SV vil bruke koronakrisa til grøn omstilling»

Når vi først skal bruke pengar på krisepakkar, kvifor bruker vi ikkje høvet til å komme i gang med det grøne skiftet?

Kronikk av Johann Roppen

«Arbeidslivsrelevans i høgare utdanning»

Studentane skal få betre kontakt med arbeidslivet. Dette er ein viktig bodskap frå regjeringas melding til stortinget om «Arbeidslivsrelevans i høgare utdanning» som nett har vorte lagt fram.

Lesarinnlegg:

«Sats på Giske folkebibliotek»

Giske kommune har nedprioritert folkebiblioteket i ei årrekke. Samanlikna med andre kommunar brukar Giske utruleg lite pengar på biblioteket.

Leserinnlegg av Stig Holmstrøm

«Ordførere og skjevfordeling av vaksiner»

For kort tid tilbake gikk samtlige 26 ordførere i Møre og Romsdal ut med felles opprop mot skjevfordeling av Covid-19-vaksiner her til lands.

Leserinnlegg av Ole Grebstad

Kjekt å ha (Fortsettelsen)

Nå skal Ålesund kommune kaste seg inn i bilutleie bransjen. De kaller det bildeling, og bærekraft, uten at det endrer på realitetene.

Leserinnlegg av Trine B. Sevaldsen

«En gang sykepleier – alltid sykepleier?»

I løpet av de ti første årene som sykepleier, forlater 20 % yrket.

Leserinnlegg av Lars Buenget Børseth

«En regjering uten tillit til egen stat»

Dagens regjering har ikke tillit til dyktige ansatte den selv er arbeidsgiver for, ingen tillit til staten den selv styrer.

Dikt av Godi Keller

«Kan vi leve uten smil?»

Leserinnlegg av Ole G. Steen

«PDK er klokkeklare for Romsdalsaksen»

PDK er ekstremt skuffa over sunnmørspolitikarane som er med på støtte til Møreaksen.

Leserinnlegg av Helge Orten

«Et historisk samferdselsløft for Møre og Romsdal»

Nasjonal Transportplan (NTP) 2022-2033 er godt nytt for Møre og Romsdal. Regjeringen har lyttet til signalene fra fylket og prioritert utvikling av E39 og E136 høyt.

Synspunkt av Helge Søvik

«Måtte det bli meir enn lovnad»

Vi har høyrt det før. Mange gongar før. Igjen blir vi fortalt at det nærmar seg bygging av ny fylkesveg 60 gjennom Hornindal.

Lesarinnlegg av Frank Sve

«Møreaksen torpederer E-136 Romsdalen»

Møreaksen er som to torpedoar midtskips i realiseringa av E-136 Romsdalen.

Leserinnlegg av Valborg Haugen

«Gjør meg lei, trist og ikke minst sint»

Reaksjoner på innlegget «Tanker rundt flyktninger og vår behandling av disse skrevet av Anne-Lise S. Harsem Ørstavik.

Lesarinnlegg av Hans Reite

«Født i feil kropp»

Dette er tittelen på eit teaterstykke som vert vist for born i folkeskulealder i desse dagar. Nyleg vart det vist på Godøya og i april skal det visast på kulturhusa i Ålesund, Ørsta og Norfjordeid.

Lesarinnlegg av Knut Helge Harstad

«Mange farlege etterslep på europa-, riks- og fylkesvegane»

Eg fryktar at Nasjonal Transportplan og andre planar ikkje inneheld nok tiltak for å fjerne dei mange svært farlege etterslepa, som kan synast mindre, men som på kvar sin stad er store.

Leserinnlegg av Bjørn Ødegaard

«16 fotballbaner i lufta blokkerer for flyradar på Gamlemsveten»

Radarsignaler kan bli sendt i alle retninger når åtte vindturbiner bygges på Haramsøya. Rotorbladene fra hver turbin vil dekke to store fotballbaner i lufta og vil kunne sende signaler som «pingpong-baller».

Leserinnlegg av Per Bertil Lund

«Færrest mulig dyr i naturen»

Jeg tror at mange ikke er klar over at det arrangeres konkurranser i å drepe/skyte flest mulig dyr.

Leserinnlegg av Kjetil Ermesjø

«Nye FrP og Listhaug-effekten»

Sylvi Listhaug er i gang med å sette sitt stempel på det synkende skipet FrP, som kaptein Jensen plutselig forlot.

Leserinnlegg av Borghild Moe

«SV vil ha gratis SFO til alle barn»

SV vil ha en offentlig og inkluderende fellesskole for å sikre barn og unge like muligheter og gode opplæringstilbud.

Leserinnlegg av Magne Standal

«Gondolbane til Rundhornet på Sula»

Før påske skal kommunestyret i Sula avgjere spørsmålet om utredning av mulig gondolbane til Rundhornet skal gjennomførast.

Lesarinnlegg av Reidun Klock Tjervåg

«Korker og pellets»

Eg har nettopp skore ei plastkork av mjølkekartongen, vaska ho og lagt ho i plastposen til Årim, mykje arbeid i grunnen, for ein liten plastbit.

Synspunkt av Lars Emil Berge

«Krigen om dei fornybare elektronane!»

Det går føre seg ein heftig debatt omkring elektrifiseringa av landet vårt for tida. Elektrifiseringsprosjekta står i kø for å ta landet vårt inn i det heilelektriske fornybare samfunnet.

Lesarinnlegg av Eivind Hasle

«Rusproblem – med eller utan alkohol?»

Den såkalla «rusreformen» blir for tida debattert i dei fleste partia.

Leserinnlegg av Sunniva Bøstrand

«Vil ikke næringslivet på Sunnmøre ha lokale talenter?»

«Vi vil ha de klokeste hodene» sies det ofte når man snakker om å få folk til å flytte (tilbake) til regionen, og premisset for diskusjonen blir deretter; Sunnmøre må bli mer attraktivt.