YTRING:

Spøk og alvor – og kommunal forvaltning

Ytring

For en del år siden tok nåværende ordfører Eva Vinje Aurdal initiativet til at Ålesund formannskap satte ned en gruppe som skulle se nærmere på og komme med ideer til løsning av byens trafikkproblemer. Lerstadvegen og miljølokk i Volsdalen hadde allerede vært valgkamptemaer i mer enn en kommunevalgkamp. Undertegnede var med i gruppa fra starten av.

For å nøste litt bakover i dette arbeidet gikk jeg inn på kommunens hjemmeside, på bystyrets møter, og klikket – litt tilfeldig – på 11. februar 2010. Jeg skjønte straks at her var det enten en spøkefugl som hadde vært ute, eller kanskje heller en profet med evne til å se inn i framtida.

Møtet ble holdt i Bystyresalen fra kl. 1700 til 2013, det var 22 representanter til stede, og møtet ble ledet av ordfører Eva Vinje Aurdal og varaordfører Tore Johan Øvstebø! Og merk saklista: «Det er ikke registrert framlegg til dette møtet», sier kommunens hjemmesider. Jeg prøvde andre datoer. Samme morsomme informasjon.

Jeg måtte humre, ikke minst ved å lese hvilke representanter som var utvalgt til å stå på frammøtelista. Jeg var der ikke ...

Men det jeg var ute etter, nemlig å finne noe om den spede starten til ««Bypakke Ålesund», var ikke så enkelt.Og da er vi over i alvoret. Etter mange år med arbeid i «veigruppa», og etter flere omganger i komiteer, formannskap og bystyret gjorde bystyret vedtak om en «Bypakke Ålesund». Den ble ikke godtatt av statsråden og sendt tilbake for slanking. Nå kommer rådmannen med et revidert forslag, som er vesensforskjellig fra det opprinnelige. Så vesensforskjellig at det egentlig er en ny sak.

Hør bare:Den «gamle» bypakken hadde Brosundtunnelen med i planene. For å avhjelpe de enorme problemene med kilometerlange køer over Aspøya. Tungtrafikken skulle bort fra sentrum. Ikke minst var miljøhensyn viktig. Derfor aksepterte man bomsnitt ved Hellebroa. Ytre bydel skulle få uttelling for de innkrevde Hellebro-kronene med trivelig sentrumsmiljø og tunnel. I den nye «bypakken» er Brosundtunnelen borte, men bom ved Hellebroa består. Folk i ytre bydel skal nå finansiere firefeltsveg fra Moa til Høyskolen!

Det hjelper sikkert mot køene i Nedre Strandgate og stimulerer byutviklingen i de ytre bydelene! Og merk: Ingen høringsrunde, det har vi ikke tid til!Men i den reviderte pakken er så mange av forutsetningene endret at det i virkeligheten er en ny sak. Da er det faktisk en del instanser som lovmessig har krav på å bli hørt. For å unngå det, gjør man altså en U-sving (eller kanskje Eidsvi (n) g) og skylder på tidsnød. Slik behandler man ikke beboerne i det opprinnelige Ålesund.

Slikt blir det ikke harmonisk og tillitsfull byutvikling av! Hvis det nye regimet i Ålesund skal ha den minste troverdighet, må en så stor sak, som griper inn i så mange ålesunderes liv, i alle fall ut på høring! Derfor må saka utsettes!

Hvis det er kommunale spøkefugler som har vært ute igjen, er det i alle fall en dårlig spøk ….

LEIF HOVDE

Avtroppende leder Aspøy bydelsutvalg