Ytring 7. september:

«Brosundtunnelen og byen som kunne blitt»

Tunnel: En tunnel under Brosundet vil avlaste trafikken og frigi gateareal som kan brukes til gang- og sykkelveger i sentrum. Tegning Inger K. Giskeødegaard 

Ålesund sentrum er som Oslo for 30 år siden

Ytring

Leder for Næringsforeningen Ålesundregionen hadde forleden en kronikk i Sunnmørsposten hvor han påpekte viktigheten av å se tilbake. Han viste her til utstillingen på Kube hvor man stiller ut prosjekter som aldri ble realisert i Ålesund.

Historie er greit å ha med som ballast på veien videre for ikke å trå feil igjen, men ikke mer.

Historikk

Som en kuriositet kan nevnes at den gang byen skulle bygges opp igjen, innså man at det trengtes flere kryssinger av sundet og at byen måtte ha en gatestruktur.

DEBATT Nå kan du si din mening om byutvikling i Ålesund - klikk på bildet og delta i debatten. 

Dette er vel også siste gangen byen ble utviklet på fornuftig vis. Siden har det blitt på næringslivets premisser og for godt befinnende. Den som hyler høyest får det som man vil der og da, uten videre tanker om helheten.

Ref. Ålesund museum. Skrift nr. 13 side 20. Helga Stave Tvinnereim. «Sambandet mellom ytre og indre bydel burde forsterkast, og det vart tala for å byggje to bruer over sundet. Den eine brua kunne komme noko seinare.» Dette var for 112 år siden.


Kronikk 4. august:

«Takk Gud for at det ikke ble bygd sjøpakkhus ved Brosundet i bølgeblikk i 1905»

Utgangspunktet for innlegget er en utstilling som er på Jugendstilsenteret om flere byggeprosjekt her i Ålesund som ikke ble noe av. «BYEN – som aldri ble» er navnet.

Fortsatt har vi bare Hellebroa å stole på. Denne skal sørge for daglige samferdselen mellom resten av byen, Aspøya og Hessøya. Den skal også sikre beredskapen for brann og utrykningskjøretøy ved en hendelse.

I motsatt retning så skal Sunnmøre politikammer kunne rykke ut østover i regionen over den samme broa. Ja men vi har jo senkebrua på sørsiden også. Hjelper lite det når all trafikk står stille i sentrum.

Bypakken

Høsten 2015 var det en heftig debatt i bystyret om Bypakken. En skjør pakke hvor innpakningen glinset med flotte silkebånd og papir med SVV sin logo på, men innholdet var så som så. Vi kan få ny Lerstadvei, oppgradering fra posthuset og bru over sundet til Waterfront Hotel og noen kollektivtilbud osv.

Men noen miljøtunnel under Brosundet er ikke å anbefale før kanskje i neste (pakke) fase. Muligens om 20 år. Det vil ta 6–7 år å prosjektere en slik tunnel, ble politikerne fortalt av ledelsen for strategi og utbygging i Statens vegvesen på Molde.

Det samme vesenet driver i disse dager og prosjekterer 4 felts vei fra Vestnes ned på 350 meters dyp og opp 70 meter over havet på Ottrøya og videre østover til Hjelset. Arbeidet er langt kommet og steinmassen allerede lagt ut for salg.

Her kan du lese flere saker om byutvikling i Ålesund.

Vegvesenets rolle

SVV vil ikke anbefale Brosundtunnelen, men en krysning av sundet med en bru lenger sør, sa Kjetil Strand i en avisartikkel i Sunnmørsposten i 2013. Mon tro om han har lest ovenfor nevnte historiebok fra Ålesund museum. For ei god historie er det. Det finnes mange vesen; helsevesen, ligningsvesen, og andre vesen. Ja, også havnevesen.

 I mangel på egne erfaringer er vi vant til å stole på disse vesenene. Det samme gjorde politikerne i bypakke debatten. Sågar sa en bystyrerepresentant fra talerstolen at han stolte mer på vesenet enn byens borgere som ytret ønske om en Brosund tunnel nå.

Mer enn 90 prosent av politikerne ønsker en Brosundtunnel, men ikke nå, for de stoler blindt på vesenet som har sagt det motsatte.

Bystyret har allerede godkjent en regulering på Kvennaneset hvor det skal komme 3000 nye innbyggere over tid. Skutvika skal transformeres til boliger og næring. Kanskje nye 2000 innbyggere. Sørsideplanen er også vedtatt.

Det blir totalt feil at SVV da i bypakken flytter trafikkstasjonen østover i byen. Den bør og må legges til Skutvika.

I Molde og fylkeshuset undres man i disse dager på hvorfor kollektivtrafikken avtar. De bør snarest ta bussen fra Molde til Skutvika for å kjenne på utfordringene det er.

Her kan du delta i debatten om byutvikling i Ålesund.

Ålesund havneregion

Ålesund kommune og politikerne der er noen av hovedaktørene i Ålesundregionens Havnevesen. Nasjonal transportplan handler ikke bare om bypakker og sykkelstier. Den har også som formål å få mest mulig gods over på den beste av alle veier, sjøveien. Ålesund havn er landets 4. største og landets desidert største på fiskeri.

Om 5–6 år er alt gods flytta til Flatholmen. Skutvika skal transformeres til en levende bydel med boliger og forretninger mm. Flatholmen skal utvides ytterligere. Havna må sørge for å pynte bruda i Skutvika på best mulig måte, for å få en god pris. Her er en Brosundtunnel en vesentlig faktor. Både for tilkomsten, men også for steinmassene.

Ingen tunneler, lite masse å kjøpe annet enn fra Møreaksen langt inn i Romsdalen. Jeg tviler på at Vegvesenet tenkte på dette når det avviste Brosundtunnelen. Eller var det nettopp det de tenkte på? Havneregionen har også ansvaret for at cruisetrafikken på sørsiden og passasjerene får den beste mulige opplevelsen av sentrum.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Fordelene med tunnel under sundet

De som har levd en stund og har reist litt rundt, husker sikkert trafikken foran Oslo rådhus før i tiden. Denne trafikken er nå lagt i tunnel og man kan rusle rundt i området og videre ned mot Aker Brygge. Ålesund sentrum er som Oslo for 30 år siden. Sør for rådhuset passerer det daglig rundt 12.000 biler og mer skal det bli. En Brosundtunnel vil avlaste denne trafikken.

Brosundtunnelen gir muligheter for å bygge fjellparkering på Aspøya. Dette frigir mye gateareal som kan brukes til gang/sykkelveier internt i sentrum. Nye byrom kan skapes. El-sykkelstasjoner kan etableres. Støv og støy vil reduseres betydelig. Kulturhavna og den nye videregående skole vil bli en bydel i tråd med det JAJA arkitekter har skissert.

En bydel langs sundet på linje med det man opplever ved kanalene i København. Slik kunne det ha blitt. Men så lenge vi tror på vesener og ikke på vår egen dømmekraft og sier hvordan vi som borgere vil ha det, så blir det bare en masse historie og lite handling. Da blir det atter en gang et nytt bidrag til utstillingen, «Byen som aldri ble bygd».

Arne Almås
Ålesundslista

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.