Ytring 6. september:

«Ny bro i sentrum?»

I bypakken som foreligger, er det planer om å bygge ny bro over Brosundet. Hellebroa skal bli enveiskjørt fra sentrum til ytre bydel og nybroa skal være enveiskjørt fra ytre til indre bydel/sentrum. Antall bilister vil være de samme som før. Jeg undres på om Hellebroa har bedt om avlastning?

Hellebroa.  Foto: Ole M. Sørensen

Jeg kan ikke begripe hvilken nytte vi vil få av ei ny bro

Ytring

Proppen i systemet er og vil bli som tidligere nevnt lyskrysset ved gamle Posthuset. Av den grunn foreslo jeg å legge bompengestasjonen ved Meierikaia der man kan begynne å snakke om bedre veier enn det vi har i ytre bydel. Det vil gi oss nytteverdi.

Vi har f.t. ett lite «trøkk» ved Lorchenesgata/Arbeideren der fotgjengerne kan trykke og få «grønn mann» raskt. Dette kan med letthet automatiseres, og bør gjøres snarest.

Her kan du delta i debatten om byutvikling i Ålesund.

Hvorfor så ivrig mht. ny bro samtidig som det er vedtatt å vurdere Brosundtunell? En tunnel som kan knyttes til Aksla Parkering med en sidearm og som kan spare Ålesund for eksos og svevestøv?

Grønn politikk

Ny bro er for meg penger ut av vinduet. Den vil ikke gjøre noen nytte for seg. Jo da, det heter seg fra Samferdselsdepartementet at man kan kun ta bompenger av bilister som får nytte av nye prosjekt.

Den nye, enveiskjørte broa som dere vil bygge, vil den være av nytte for bilistene? Nei, ikke slik jeg ser det.

Køa i rushtrafikken fra Steinvågsbroa mot indre bydel/sentrum vil bli like lang. Som sagt, mye pga lyskrysset ved Posthushjørnet. I tillegg skal den nye trafikken fra Aksla Parkering sluses ut av sentrum enten det er innover eller utover.

Her kan du lese flere saker om byutvikling i Ålesund.

Blir dermed fristet til å tro at bygging av den nye, unødvendige broa gjennomføres, ikke er av nytteverdi, men for å få oss til å dra lasset mht. bompenger for hele regionen. For jeg kan ikke begripe hvilken nytte vi vil få av ei ny bro, en nytteverdi vi allerede har i Hellebroa.

DEBATT Nå kan du si din mening om byutvikling i Ålesund - klikk på bildet og delta i debatten. 

Jeg ser for meg at dere stenger Notenesgata begge veier for at vi skal presses for bompenger for ei bro vi ikke trenger i det hele tatt? Kan vi få en fakta- og fornuftsforklaring ved bygging av ei ny bro? Den bør være troverdig. Jeg håper ordføreren vår kan bidra med et svar til oss det vedrører.

Altså; hvilken nytte vil vi få av ei ny bybro?