Byutvikling i Ålesund:

«Byutvikler bare for «gamlebyen»?»

Ålesund kommune har i en vanskelig økonomisk tid bevilget seg en stilling som byutvikler.

Nybygging på Moa Stokkebygget på Moa Syd er revet, her skal det bygges nytt. 

Skal utviklinga på Moa og områdene rundt overlates helt til utbyggernes skjønn?

Leserinnlegg

Ole Jonny Larsen mener Moa-området blir glemt. 

Det er Silje Erøy Sollien som har fått jobben. Hun har i en kronikk i Sunnmørsposten 14. september redegjort for sine tanker om jobben hun har fått. Der kan vi lese at hun skal være med på å utvikle de gode byrommene i Ålesund.

Byrommene har «urbane kvaliteter», og skal være «dagligstuer og storstuer» for innbyggerne. Byparken har fått benevnelsen «vår felles hage», og vi «deler spisestue på de lokale caféer». Og alt dette skal visstnok skje i gamlebyen, og bare der.

DEBATT Nå kan du si din mening om byutvikling i Ålesund - klikk på bildet og delta i debatten. 

Jeg tillater meg å spørre de som har ansatt Sollien som byutvikler hva som er instruksen for arbeidet hennes i kommunen. Har hun fått tydelig beskjed om å avgrense seg til de sentrale områdene i Gamlebyen og glemme andre bydeler slik det kan virke i kronikken hun har skrevet?

Har man (igjen) glemt at Ålesund har et meget raskt voksende andre bysentrum i Spjelkavikområdet? Hva med byrommene i Moa-strukturen?

Her kan du lese flere saker om byutvikling i Ålesund.

Her bygges det nærmest kontinuerlig, og vi vet alle at mer utbygging er venta når Ikea skal etablere seg. Skal utviklinga på Moa og områdene rundt overlates helt til utbyggernes skjønn, eller skal byutvikleren også være med å utforme byromma i dette området? Her trengs en snarlig avklaring på hva som skal være Solliens oppgave.

Jeg vil minne om at flertallet av folket i byen bor innenfor Nørvasundet, og at for svært mange av disse fungerer Moa og områda rundt som handelssentrum.

Her kan du delta i debatten om byutvikling i Ålesund.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.