Ytring 17. oktober:

«Lønnsgapet krymper ikke»

Verden over arrangeres Equal Pay Day for å markere uretten som ligger i at kvinner tjener mindre enn menn.

Kvinnelønn: Kvinner har i lang tid vært i flertall på universiteter og høgskoler, og utdanningsgruppene vil være i front når Norge skal omstilles og fornyes. Hvorfor skal de danne baktroppen når det gjelder lønn? spør Unio-forbundene i Møre og Romsdal i dette innlegget. 

For hver hundrelapp en mann tjener, tjener en kvinne med inntil fire års høgere utdanning bare 80 kroner

Leserinnlegg

Unio har valgt å markere Equal Pay Day den 17. oktober som et symbol på at våre medlemmer fra denne datoen og ut året jobber «gratis» – om vi sammenligner oss med de mannsdominerte gruppene med like lang utdanning.

Likelønnsgapet tilsier at kvinnene denne dagen kunne lagt ned arbeidet, gått hjem og tatt fri resten av året. Men konsekvensen ville vært dramatisk. Likevel lar samfunnet denne uretten gå videre.


Leder tirsdag 8. mars:

En kamp for undertrykte kvinner

Likelønn handler om at både kvinner og menn skal få lønn etter utdanning, kompetanse og ansvar. Likelønn betyr ikke at alle skal tjene likt. Likestillingsloven § 5 er tydelig på dette. Her defineres likelønn som lik lønn for likt arbeid eller arbeid av lik verdi. Lønn skal fastsettes på samme måte, uavhengig av kjønn, basert på kompetanse, ansvar, anstrengelse og arbeidsforhold. Retten til likelønn gjelder uavhengig av om arbeidet tilhører ulike fag eller om lønna reguleres i ulike tariffavtaler.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

I Norge er det slik i dag at for hver hundrelapp en mann tjener, tjener en kvinne med inntil fire års høgere utdanning bare 80 kroner. Den store forskjellen kalles for likelønnsgapet. Det har ikke blitt mer likelønn med mer likestilling de siste tiårene.

Likelønn i Norge handler om mer enn lik lønn for likt arbeid: De mannlige og kvinnelige sykepleierne som møtes i korridoren på sykehjemmet eller sykehuset, følger den samme lønnsstien. Og lærerne som treffer hverandre på lærerrommet, kan godt synes de får for lite betalt for jobben de gjør, men de har omtrent den samme lønnen.

Les flere innlegg på smp.no!

Kvinnelige studenter har lenge vært i flertall ved universitet og høgskoler. Nå er det også kvinnene som tar flest doktorgrader. Med sin kunnskap og kompetanse vil utdanningsgruppene være i front når Norge skal omstilles og fornyes. Hvorfor skal de danne baktroppen når det gjelder lønn?

Ingen regjering har klart å gjøre noe for å minske lønnsgapet. Faktisk har lønnsgapet vært like stort siden Gro Harlem Brundtland var statsminister på midten av 80-tallet. Kvinner tjener systematisk mindre på å ta høgere utdanning enn menn. Likelønnsgapet vokser med utdanningsnivå.


Finanssektoren vil jobbe sammen for likelønn

Oslo (NTB): Finansforbundet og Finans Norge ble natt til onsdag enige om et anbefalt forslag i årets tariffoppgjør for finanssektoren. Partene vil arbeide i lag for likelønn i næringen.

Det har vært en forskjell mellom kvinne- og mannslønn på om lag 15 prosent i lang tid. Når det gjelder kapitalinntekter, vet vi at de er mye skjevere fordelt. Det er mennene som eier mest, og dette slår også ut i denne inntektsstatistikken i skattelistene. Penger er makt, så det vil ligge mye likestilling i en jevnere fordeling av både inntekt og kapital.

Å forklare likelønnsgapet med at kvinnene velger feil yrker og arbeider i offentlig sektor er uholdbart. Og enda verre blir det når enkelte slår seg til med en slik forklaring. Det trengs mange tiltak, og vi utfordrer både oss selv, politikere og arbeidsgivere. Norge vil framover ha stort behov for yrkesutøvere med lang utdanning – ikke minst i offentlig sektor. Det å fortelle ungdommen at de velger feil dersom de utdanner seg til viktige yrker i offentlig sektor, kan få alvorlige konsekvenser.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.