Ytring 7. november:

«Jan Hanvold skreddarsyr sin gud»

F.v. Jan Hanvold (TV Visjon Norge), Vebjørn Selbekk (Dagen), Finn Jarle Sæle (Norge idag), Helge Simonnes (Vårt Land), debattleiar Trude Teige. Dei fire redaktørane møttest for første gong på same scene til debatt under Haugeseminaret i Fosnavåg oktober i fjor. 

Leserinnlegg

Alle menneske kjem til verda gudlause. Menneska vert også fødd med ein aversjon og redsel for det ukjende, og er difor sårbare med omsyn til overtru. For å forklare det uforklarlege, fantaserte ein seg fram til eit univers fylt av vonde og gode krefter. Det ein vil møte etter døden er forma av levemåten her på jorda som mal.

Fantasiar om vonde vetter og vonde uforståelege gudar opna spelerom for folk i rolla som gudeverda sine representantar overfor den godtruande og redselslagne gemeine hop, slik som prestar, sjamanar, trollmenn, profetar og slikt slag. Det vert sagt at det fyrste yrket var prostitusjon, i så fall kom religiøse demagogar og sjarlatanar sekundet etter.

Deira viktigaste reiskap er å spreie redsel. I dag finst det meir enn 4000 gudar med sin skare av truande. Gudane er alle som ein fantasibilete med tilhald i skolten. «Guden» er eit produkt av trua der ein er fødd, eiga erfaring og indoktrinering. I dag soknar 32 % til ei eller anna grein av Kristendommen og 23 % til Islam.

I år 2060 vil det vere fleire muslimar enn kristne. Den einskilde si gudstru er likevel like unik som fingeravtrykket, og kan ikkje provast. Det avlar uvisse som berre kan kompenserast ved at ein finn den same trua hjå sine medmenneske. Den som ikkje har den same trua, må om nødvendig tvingast i kne. Abrahams religionar har ei ekstra svart historie. I DNK sitt trus grunnlag finn ein fram til i dag at «gjendøpere» gjeng fortapt (til helvete).


Flere klager på Brennpunkt-dokumentar

Oslo (NTB): Kringkastingsrådet har fått til sammen elleve klager på Brennpunkt-dokumentaren om Visjon Norge-sjef Jan Hanvold.

Dei «store» gudane har det til felles at dei treng mange store hus og er glade i gull. Fellestrekka har Georg Carlin rissa slik: «Han treng pengar! Han treng alltid pengar! Han er allmektig, fullkomen, allvitande og klok, men kan ikkje ta vare på pengar!»

Jesus er eit historisk menneske og tilhøyrar oss alle. Det evangelistar og demagogiske forkynnarar legg i hans munn manglar truverd. Men vi veit kva han ikkje sa eller gjorde.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Jesus forkynte ikkje kristendom, han var jøde. Han tigga ikkje pengar, han heldt ikkje vekkingsmøte eller promoterte sirkusforestillingar der falsk helbredingar og trolldom stod i sentrum. Då han fekk to fiskar og fem brød delte han omgåande heile gåva med dei som trong mat meir enn han sjølv.


Hanvold hevder han er drapstruet

Oslo (NTB): Visjon Norge-sjef Jan Hanvold skriver på sin Facebook-side at han har fått drapstrusler etter NRKs Brennpunkt-dokumentar om ham.

Jan Hanvold demonstrerer korleis religiøse demagogar endrar gudsskikkelsar slik at dei høver inn i deira agenda. Alt dreier seg om å skaffe seg pengar. Mange pengar. Som Jesus sin skatteoppkrevjar tek han 80 % av pengestraumen til eige formål. Som direkte løn kr 1.131.309. Kompisen Finn Sæle tek ut kr 850.475. Gjeng desse karane i fillefransen Jesus sine fotspor? Eg berre spør. Dei er ei skam for kristendommen!

Elias Vågnes, Langevåg

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.