Ytring 9. november:

«Heltid er et kinderegg»

Heltid er et «kinderegg» som gir økt effektivitet, kvalitet og arbeidsmiljø Norsk Sykepleierforbund har hatt en satsing på heltid gjennom 28 år og vi vil fortsette å jobbe for en heltidskultur innen helse og omsorgsyrket.

Frå Volda sjukehus. Illustrasjonsfoto: Knut Arne Aarset 

Leserinnlegg

Det er ganske utrolig at dette fortsatt er like aktuelt.


Rapport: Over 2.500 sykepleiere mangler

Oslo (NTB): Det manglet i fjor 2.350 sykepleiere og 200 spesialsykepleiere i Norge, ifølge en ny rapport fra forskningsinstituttet NOVA.

Utlysning av bare deltidsstillinger på 20 nye stillinger i Ålesund kommune ved en ny interkommunal øyeblikkelig hjelp og døgnenhet på Åse, har skapt store reaksjoner og stort engasjement hos våre medlemmer. Det er så gledelig å se at dette engasjerer og at sykepleierne vil ha en 100 % stilling!! Jeg oppfordrer derfor alle som søker på disse stillingen å kreve full stilling- se annonseteksten, den åpner nemlig for det.

Heltid er en verdibasert måte å tenke på, det handler om verdsetting av egne ansatte;

• det gir arbeidstakerne en mulighet til å forsørge seg selv og familien, ingen kan leve av en 60 til 75 % lønn.

• en har mulighet til å opparbeide seg full pensjon fra første arbeidsdag.

• en har en forutsigbar hverdag med arbeid og fritid.

• heltid er avgjørende for å bygge kompetanse, som igjen gir bedre pasientsikkerhet.

• Forskning og statistikker viser mange flere fordeler!

I februar 2013 inngikk KS, Fagforbundet, Delta og Norsk Sykepleierforbund en erklæring om «Det store heltidsvalget» denne «Heltidserklæringen» er resignert i 2015.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Partene ønsket med dette å intensivere arbeidet med å redusere deltid i sektoren. Det er ikke et overskudd av sykepleiere i kommunen, og skal en være konkurransedyktig og få godt kvalifiserte søkere, må fulle stillinger lyses ut. Full stilling må være regelen i alle etater i kommunen, også i helsesektoren!

For å gi gode tjenester, må en tenke nytt i offentlig sektor. En må løfte seg fra individperspektivet og over på organisasjonsperspektivet. Det må en kulturendring inn for å få til fulle stillinger i helsesektoren. Her handler det om et systematisk arbeid, både hos arbeidsgiver og arbeidstaker, heltid må forankres fra toppen og ned. En kan ikke gå løs på stillinger og turnus i bunnen av stigen.

Rett kompetanse på rett plass. Hvor ofte har vi ikke hørt det. Helsesektoren har en kronisk lav bemanning gjennom hele uka. Hvilke rom for ledelse gir dette våre ledere? De driver en dag til dag beredskap for å etterkomme de krav og behov det er for vår kompetanse.

Med flere fulle stillinger, blir det færre å administrere, det gir engasjerte ansatte med kompetanse og eierskap til arbeidsplassen. Da kan lederne sette av tid til å være leder og ikke jobbe med å tette hull i en vaktplan.

Kjære sykepleiere, krev full stilling.

Kaspara Nesseth Tørlen
Fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.