Ytring 11. november:

«God dyrevelferd er viktigst»

God velferd: Pelsdyrbøndene er sjøl avhengige av at dyra får godt stell og har det godt. De mener sjøl at de står for et godt dyrehold. Illustrasjonsfoto: Knut Arne Aarset 

Leserinnlegg

I sitt innlegg i Sunnmørsposten mener Kaja Efskind fra Dyrevernalliansen at norsk pelsdyrnæring ikke har noen framtid i Norge. Våre bønder lever av god dyrevelferd, det er uforenelig med Efskinds påstander.

Faktum er at norske pelsdyrbønder lever av dyra sine. Om dyra ikke har det godt blir heller ikke sluttproduktet godt: ingen pelsdyrbønder tjener penger på dårlig pels.

Derfor er våre bønder levende opptatt av å sikre best mulig kår for sine dyr.


Dale vil ikke avvikle pelsdyrnæringen

Forbud mot mer enn to mink i hvert bur og tiltak for å hindre fotskader hos rev. Det er to av kravene landbruksminister Jon Georg Dale stiller for at pelsdyrnæringen skal få fortsette.

I nye tall fra Norstat, støtter et flertall av befolkningen pelsdyrnæringen så lenge dyrevelferden er ivaretatt og lover og regler følger. Det er en selvfølge for oss som lever av og for dyra våre hver eneste dag.

Vi sikrer god velferd blant både mink og rev gjennom et strengt lovverk og tydelige reguleringer. Senest i oktober viste kontrollen av 300 000 pelsdyr i Rogaland at hele 99,93 % av dyrene var friske. Dette var en svært omfattende kontroll som fant 223 dyr som led av enten sykdom eller skade. Selv om 223 dyr er 223 for mye, er det viktig å huske at alle bønder som jobber med levende dyr fra tid til annen vil oppleve sykdom og skader.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Vi mener 99,93 % friske dyr er en tydelig indikator på at pelsdyrbønder tar dyrevelferden på største alvor.

Pelsdyrnæringen er en naturlig del av norsk landbruk. Vi jobber hver eneste dag med å strekke oss litt til, bli enda bedre og opprettholde en dyrevelferd i verdensklasse. Er 99,93 % godt nok til å få overleve som næring? Vi mener svaret er ja.

Håkon Lundestad
Regionleder Fjordane Pelsdyralslag

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.