Ytring 28. november:

«En takk – og noen tanker»

Rusmiddel-politikk:

Ytring av Leif Hovde. 

Leserinnlegg

Torsdag sist uke gikk jeg hjem og takket Gud for Arbeiderpartiet! Jeg er for tiden ikke medlem av noe politisk parti, men i min daglige aftenbønn takket jeg for at ett av de store partiene tar ansvar i ruspolitikken.

Jeg var tilhører i salen da bystyret i Ålesund behandlet rusmiddelpolitisk handlingsplan 2016 – 2020, med mange gode tiltak på behandlings- og reparasjonssida. Men på den begrensende og forebyggende sida var det ett tiltak som vakte storm, nemlig at utestedenes skjenketid skal kortes ned med en time, altså skjenkestopp kl. 0200 i stedet for 0300.


Mange høringsinstanser støttet dette forslaget, deriblant Politiet og Brannvesenet. Men fra Høyre, Frp og Venstre ble det malt med sterke farger om hvilken katastrofe dette ville bli for Ålesund!

Alkohol Økt tilgjengelighet av alkohol øker forbruket og økt forbruk øker skadevirkningene både for den enkelte og samfunnet. 

Studenter ville flykte fra byen, turister ville slutte å komme, bedrifter ville gå konkurs, ja, det ville til og med føre til flere voldtekter på nachspiel, og det måtte de som ville støtte innskrenkningen, være villig til å ta ansvaret for!

Et ensidig fokus på den individuelle rett til å kunne drikke alkohol så å si når og hvor man ønsker, overskygget fullstendig samfunnsperspektivet.

Forskningsresultater kan sprike, men en ting er forskning over hele verden entydig på: Sammenhengen mellom tilgjengelighet, bruk og misbruk. Å begrense tilgjengeligheten har en positiv samfunnsside som ingen av åpningstilhengerne nevnte med ett ord.


Slik skal Ålesund bekjempe overdoser:

Slik skal Ålesund bekjempe overdoser

– Ålesund må erkjenne at det finnes innbyggere som er sprøytenarkomane og at folk dør av overdoser. Vi må forsøke å begrense skadene.

Også KrF, SV og Miljøpartiet De Grønne stemte samla sammen med Arbeiderpartiet, og sammen med to representanter for Venstre og en fra Høyre, ble planen vedtatt – med innskrenkningen i skjenketidene. Jeg nekter fremdeles å tro at studenter lar være å søke seg til Ålesund fordi de ikke får lov å holde drikkingen gående til kl. 0300.

Og det er latterlig å tro at turistene kommer til byen først og fremst for å kunne sitte på skjenkestedet med alkohol i glasset til kl. 0300. Slike argumenter er barnslig navlebeskuelse.

Arbeiderpartiet var det store partiet som berget planen. Både hos Ap og i de andre flertallskameratene er der helt sikkert glade måteholdsfolk som nyter sitt glass.

Men de ser at vi alle har et samfunnsansvar, og tar konsekvensen av det. Derfor takker jeg AP spesielt, fordi de gjorde flertallet mulig.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Og jeg forstår mindre og mindre av mitt gamle parti KrF, som har valgt H, Frp og V som sengekamerater på landsplan. Rusmidler og rusbruk er årsak til et uhyggelig bredt spekter av samfunnsproblem, med store konsekvenser for mange grupper. Seansen i Ålesund bystyre burde være et hint om at valget neste år bør gi oss konstellasjoner som tar de store samfunnsproblemene på alvor!

Leif Hovde
Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.