Synspunkt 30. november:

«Velferden under press»

Fellesskap Både Harald T. Nesvik (Frp) og Jonas Gahr Støre (Ap) ønsker fellesskapsfinansierte velferdsløsninger. 

Leserinnlegg

Ytring av Harald Tom Nesvik, parlamentarisk leder i Fremskrittspartiet. 

Når Arbeiderpartiet sier at skattene skal økes med så mye som 10,5 milliarder kroner, vil det gjøre at færre motiveres til å jobbe, og flere mennesker passiviseres på trygdeordninger.

Dette er en feilslått og potensielt sett farlig politikk da vi nå ser tegn til at økonomien er i bedring. Med Aps løsninger risikerer man å kvele lyspunktene.

Frp og regjeringen har redusert skatter og avgifter for personer og bedrifter med om lag 21 milliarder kroner siden 2013. Dette stimulerer flere mennesker til å jobbe og det gjør at flere kan leve av egen inntekt. Det har en egenverdi å kunne leve av egen inntekt og ikke tvinges til offentlige støtteordninger.

Lavere bedriftsskatt gjør at næringslivet i en krevende økonomisk situasjon får et handlingsrom til å ivareta eksisterende arbeidsplasser og et godt grunnlag for å skape ny aktivitet. I dagens situasjon er det viktigere en noensinne.

Lavere skatter og avgifter for vanlige folk gir mer økonomisk aktivitet og at det vil lønne seg for flere å jobbe fremfor å motta offentlig støtte. Når Arbeiderpartiet markerer hardt at flere skal straffes med høgere skatt, ja da svekker de samtidig selve fundamentet for velferdsordningene.

Arbeiderpartiet foreskriver ikke bare feil medisin, det er også til fullstendig feil tid.

Velferdssamfunnets vekst er også historien om overgangen fra en regulert planøkonomi til en markedsøkonomi med stor grad av frihet. Det er ikke høye skatter som har skapt grunnlaget for det norske velferdssamfunnet.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Det er vanlige mennesker som gjennom skattesystemet finansierer velferdsordningene. Vi i Frp mener derfor at den enkelte skal få større selvbestemmelsesrett også når man har behov for velferdstjenester.

Til forskjell fra Arbeiderpartiet og venstrepopulistene verdsetter vi enkeltmennesket mer enn byråkrati og systemene. Vi har anerkjennelse for at mennesker har forskjellige behov og ønsker. Byråkratiske standardløsninger passer ikke for alle. Den som betaler regningen skal få større valgfrihet og da må byråkratene og politikernes makt begrenses.

Befolkningens forventninger og krav endrer seg. Vi mener at alle gode krefter må få bidra til å gjøre velferdstilbudet bedre. Løsningene skal være fellesskapsfinansiert, men et mangfold av velferdsprodusenter gir oss som tjenestemottakere reell valgmulighet.

Monopolordninger, offentlige eller private, gir sjelden god innovasjon eller kundebehandling. Venstrepopulistene og Arbeiderpartiet som aktivt arbeider for velferdsmonopoler, og ser på oss forbrukere som byrder heller enn kunder, bidrar faktisk til å svekke fundamentet for velferdssystemet.

Flyktning- og migrantkrisen som rammet Europa og Norge i fjor satte oss på prøve. Det er viktig at vi fikk kontroll på tilstrømmingen, hvis ikke ville velferdssystemet på sikt ikke lenger vært bærekraftig. Norge har nå den laveste ankomsten av asylsøkere siden slutten av 90-tallet, Danmark har dobbelt så mange som oss og Sverige har ti ganger fler.

Les flere innlegg på smp.no!

Mange av innstramningene er gjort for å sikre en mer bærekraftig innvandringspolitikk på lang sikt. Dette har Frp stått aleine om i mange år.

Mange av våre løsninger har nå et solid politisk flertall. Det er imidlertid sterke venstrepopulistiske krefter og deler av Arbeiderpartiet som argumenterer for mer innvandring. Dette vil være uansvarlig, og over tid vil dette svekke velferden og tilbudet til befolkningen.

Integrering av mennesker som har krav på opphold er også viktig for den enkelte og for velferdssystemet.

Et viktig premiss for vellykket integrering er den enkeltes personlige ansvar. Ingen kan integreres uten at man går inn for oppgaven selv, og det kreves en betydelig grad av egeninnsats.

Det skal lønne seg med nødvendig egeninnsats og samtidig er det svært viktig at velferdssystemet innrettes slik at det er mer attraktivt å jobbe enn å motta offentlige ytelser.

Man må yte før man kan nyte, det er faktisk selve fundamentet for en velfungerende velferdsstat. Jo flere som bidrar til velferdsstaten, og jo færre som faktisk benytter seg av den, jo mer sjenerøs kan velferdsstaten være. Motsatt, er det få som bidrar og mange som bruker, jo mer må man stramme inn på velferdsgodene.

Statens oppgave er å sørge for at det lønner seg å bidra i samfunnet. Arbeiderpartiets medisin er mer straff gjennom høgere skatt for alle. Dersom man skal konfiskere mer av det vanlige mennesker tjener gjennom skatt og særavgifter svekker man fundamentet for velferdsordningene og bidrar til å passivisere større deler av befolkningen.

Harald Tom Nesvik
Parlamentarisk leder, Frp

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.