Ytring 21. desember:

«Frp driv dobbeltspel om DAB»

Over nyttår starter slukkingen av FM-nettet. Foto: Tore Meek / NTB scanpix 

Leserinnlegg

Innlegg av Jenny Klinge (Sp).   Foto: NTB scanpix

Frp framstår ein smule patetisk i saka om FM/DAB. Då Senterpartiet fekk opp ei sak i Stortinget for å utsetje stenginga av FM-nettet, delte Frp seg i to for å kunne tala med to tunger. Den eine tunga (partileiaren og regjeringsfolka til Frp) brukte lite volum og støtta stenginga av FM, medan den andre tunga (stortingsrepresentantane) var høglydt imot.

Nye stemmer og nye radiokanaler

Oslo (NTB): De landsdekkende radiostasjonene forsvinner fra FM-båndet og går over til DAB i januar. Resultatet er både nye radiokanaler og nye radiostemmer.

Det er jo fint for Frp at dei får markere seg slik utan å ta ansvar, men ikkje fint for alle som er bekymra for kva som vil skje når FM-nettet blir stengt i løpet av neste år. FM skal då stengjast for alle riksdekkjande kanalar, og berre nokre mindre radiokanalar får halde fram med å sende på FM.

Les flere innlegg på smp.no!

Då Stortinget tidlegare bestemte at dette skulle skje i 2017, vart det fastsett vilkår. Senterpartiet og fleire andre, som IKT Norge, er tydelege på at vilkåra ikkje enno er oppfylte. DAB-dekninga er for dårleg. Det får vi mange tilbakemeldingar om, både der folk bur og der dei ferdast. Den meirverdien som DAB skulle gi for radiolyttarane er ikkje til stades førebels. Over 70 % av bilparken har dessutan ikkje DAB-radio enno. Ein stor del av denne bilparken vil aldri få det heller, ser det ut for. Utanlandske bilistar, som nordiske turistar og yrkessjåførar, vil ikkje kunne lytte på radio via DAB. Fiskarlaget melder om for dårleg DAB-dekning til sjøs. I sum gir dette eit stort problemet for beredskapen. Vêrmeldingar, trafikkmeldingar og varsel om kritiske hendingar m.m. blir jo formidla via riksdekkjande radio.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!


FM-radioenes tid er over

Nå er det klart: DAB-radioene vil uunngåelig skyve de gamle FM-radioene bort fra hyller og bord i løpet av året som kommer.

Eg vil minne om at det er regjeringa som snart set i gang med å stengje FM-nettet. Det er ingen som pålegg dei å gjera dette, for med Senterpartiet sine stemmer ville det vore fleirtal for å stoppe stenginga dersom regjeringspartia ønskte det. Då Stortinget handsama Senterpartiets framlegg om å utsetje stenginga, stilte tre regjeringsmedlemmer frå Frp (Ketil Solvik-Olsen, Anders Anundsen og Per Sandberg) opp i Stortinget og forsikra det ikkje ville vera noko problem for beredskapen å stengje FM neste år, samt at dekninga på DAB er god nok. Under voteringa i same sak stemte Frp-stortingsrepresentantane for å stoppe stenginga FM-nettet. Dette er dobbeltspel på høgt (eller heller særs lågt) nivå. Frp må snarast slutte å innbille folk at Frp ikkje er ansvarleg for det deira eiga regjering gjer.

Jenny Klinge
Stortingsrepresentant, Senterpartiet

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.