Ytring 23. desember:

«Jul utan Jesus?»

Eit av dei sikraste teikna på at jula nærmar seg er Humanetisk Forbund sitt årvisse stormløp mot julegudstenester. Dei vil ha ei jul utan Jesus både i skulen og på våre felles møteplassar.

  Foto: Nils Harald Ånstad

Leserinnlegg

Det er tydeleg at dei ikkje er redde for islam og andre religionar; det er vår eigen kristne kultur og tradisjon dei vil til livs. I år har dette utarta seg til det parodiske. I Molde høyrde vi om politikarar som forlèt bystyresalen då dei som siste innslag før jul skulle synge den vakre salmen «Deilig er jorden» I Stavanger skulle skuleborna berre få lov til å nynne den same salmen, og i andre tekstar som elevane skulle bruke vart ord som minte om kristentru fjerna. Jamvel nissane vart kasta på dør.

Les flere innlegg på smp.no!

Ein representant frå humanetisk forbund vart intervjua om dette i etterkant. Han meinte at det ikkje var bra det som hadde skjedd. «Nissane var jo frå førkristen tid», sa han. Så dei måtte få vere med. Det var Jesus som måtte bort.

Kor historielaus går det an å bli? Tusen år med kristen tru og kultur vil ein no forsøke å radere bort. Og lat det vere klart ein gong for alle: Det er ikkje muslimane som står bak dette. Då må vi heller ikkje gi dei skulda!


Anders Lindbeck (SV) har ikke opplevd protester mot julesangen i Ålesund bystyre

- Aldri vært problematisk å synge «Deilig er jorden»

SV-representant i Ålesund bystyre Anders Lindbeck mener at situasjonen i Molde kunne vært håndtert på en annen måte.

Det er likevel eit lyspunkt i det heile. Vi har no ei regjering som har gitt svært tydelege signal om kvar skapet skal stå. I følgje avisa Vårt Land (7/12-16) seier statsminister Erna Solberg: «Dagens system med opplæring i skolen og deltakelse i skolegudstjenester ligger fast». Ho svara også på eit spørsmål om det skal vere aktiv påmelding til skulegudstenester, slik som Utdanningsdirektoratet har tilrådd. Til det seier ho at ho ser det som meir naturleg at elevar ber om fritak, i staden for at ein skal måtte melde seg på desse gudstenestene.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Solberg held fast på også det ho sa i Stortinget: «Vi blir mer tolerante og mer og mer åpne ved å være trygge i våre egne verdier og vår egen historie. Norge er et land som historisk sett har vært et kristent land, og julefeiringen har i tusen år først og fremst vært feiret som kristen høytid.»


Synspunkt 19. desember:

«Korleis skal vi feire jul?»

Nokre tankar om jula.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen hadde også ein frisk Facebook-kommentar om dette: «Hvis noen lurte: Det er absolutt IKKE nødvendig å be om tillatelse for at barna skal gå rundt juletreet. Feir jul med glede – også i skolen.» Dette bør lærarane merke seg. Lat borna få del i den flotte songskatten som vi har i dei kristne julesongane. Dette hastar, om vi ikkje skal risikere at desse udøyelege songane skal gå i gløymeboka.

Ha ei velsigna, god jul!

Øyvind Årdal
Fylkesleiar i Partiet Dei Kristne, M & R

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.