Innlegg 1. februar:

«Alle vil ha veger, ingen vil ha bom»

Langstrakt Ålesund er en langstrakt by med en langvarig debatt om framtidige vegløsninger. Torsdag kommer bypakken opp i bystyret igjen. 

Leserinnlegg

Jeg følger godt med i Sunnmørsposten på diverse innlegg hvor det fremkommer at enhver synes at det er urettferdig at akkurat vedkommende må kjøre gjennom et visst antall bommer for å komme enten til Moa, arbeid eller besøke svigermor. For uansett hvor en bor, blir en «innelåst» av en bom.


Mener de ikke har fått nok informasjon:

Bydelsutvalg vil utsette bypakken

– Vi må få lov å si vår mening nå som det har skjedd vesentlige endringer i finansiering og bomsnitt.

For 10–15 år siden, første gang da dette med bompenger var oppe, gjorde jeg visse undersøkelser. Da var det også mange som var for eller imot bom her eller der. Grunnen til min undersøkelse den gang, var at de hadde tilsvarende problem i Tromsø og ny fastlandsforbindelse. Der ble finansieringen løst ved at de la på kr 0,50, pr. l. på drivstoffet som ble solgt i regionen.

Før jeg lanserte dette forslaget offentlig, tok jeg telefonisk kontakt med noen oljeselskaper, og fikk da beskjed om at: «De var ikke lykkelige for en sånn oppgave, men ble de pålagt å innkassere bompenger på denne måten, måtte de godta det».

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Mitt forslag er derfor, legg på drivstoffprisene med f.eks. kr 1.00, alternativt kr 0.50 pr. liter på alt drivstoff som blir solgt fra og med Digerneset og vestover. Jeg mener dette er en rettferdig måte å fordele kostnadene som det nye vegsystemet vil representere. Ved å legge på drivstoffet et lite beløp, vil det jo opp til hver enkelt «hvor mye vedkommende vil bruke i bompenger». Da vil en også slippe diskusjonene om hvor urettferdig at «akkurat jeg» må gjennom en eller to bommer.


Nytt forslag til bypakkebommer fikk flertall i formannskapet:

Sier ja til bompenger på Klipra og Moa

Én ting er politikerne i Ålesund rørende enige om: Bompenger blir aldri rettferdig.

Da blir bompengene fordelt etter hvor mye en bruker bilen, om en kjører gjennom bom eller ikke. Ett lite spørsmål til slutt, når dette med bompenger og et nytt vegsystem var oppe til debatt og ble vedtatt i bystyret i Ålesund for en tid siden, var det da lansert en annen tanke for innkreving av «bompenger» enn gjennom ordinære bommer? Kanskje en slik innkreving av bompenger kan bli rimeligere enn å sette opp «bommer-kameraer-etc. etc.»? Ettersom jeg forstår, er avgiften i Tromsø i dag kr 0.93 pr. l og det blir innkassert ca. 27 mill. kr pr. år.

Det er i alle fall hevet over enhver tvil at noe må gjøres med det vegsystemet som gjelder i Ålesund og omegn, og jeg ser fram til at det skjer noe på dette feltet, både med igangsetting av selve byggearbeidet, og innkreving av bompenger.

Odd-Østen Hurlen
Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.