Innlegg 3. februar:

«Hvor er den brede debatten?»

Det er dramatiske ting som skjer med sjøfolk, havnearbeidere, innen byggebransjen og transport i Norge. Hvorfor ser vi ikke mer oppmerksomhet rundt dette i den offentlige debatten?

Krisekai Her er tre offshore supply-skip i opplag. Totalt ligger det nå nær 190 skip i opplag. Samtidig som vi har denne krisa gjør regjeringa det lettere å bruke billig utenlandsk arbeidskraft på norske skip, også skip i varmt opplag. Forfatterne av innlegget reagerer på denne politikken.  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

Sittende regjering godtar dette, og vil ikke engang utrede mulighetene for norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann, noe som kan gjøre situasjonen bedre for norske sjøfolk. Nå er det også forslag om å gi tilskudd fra statskassa til å ha utenlandske sjøfolk på båter i varmt opplag, og det uten at de betaler skatt til den norske stat.

Per 16. desember var det på NAV registrert ca. 1400 sjøfolk som var satt på land. Mest utsatt i krisen i offshore er bla navigatører og forpleiningspersonell.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Og får ferjer og passasjerbåter lov til å bruke utenlandske Sjøfolk, blir det ca. 700 flere uten arbeid. Med regjeringens velsignelse så kan norske sjøfolk i Colorline risikere å måtte gå i land. Det er en reel situasjon med dagens politikk. Og det kan utstedes farledsbevis til russiske, polske og andre utenlandske sjøfolk, som da kan gå langs norskekysten og mellom norske havner. Samtidig ser vi at andre land sikrer sine landsmenn jobb framfor utenlandske. Vi trenger ikke å gå lenger enn til Danmark.

Les flere innlegg på smp.no!

I et valgår er denne steile holdningen til oss sjøfolk fra regjeringspartiene og støttepartiene vanskelig å begripe. Vi har nå en krise som har sin bakgrunn i lav oljepris og lavere aktivitet i offshore. En så stor krise har vi ikke sett på mange tiår. Det som kommer i tillegg til denne krisen, er at vi ser effekten av at det er åpnet for NIS med internasjonale lønninger på norsk sokkel. Dette er et lønnsnivå som det ikke er mulig å leve av for folk som er bosatt i Norge.

Konsekvensene av dette, når det nå blir flagget fra NOR til NIS, er at mange sjøfolk blir sendt på land til arbeidsledighet. For å unngå at denne krisen blir akselerert og lager massearbeidsledighet blant sjøfolk, ser vi bare en løsning: Det er å ikke akseptere internasjonale lønninger i Norge (inklusiv norsk sokkel). Derfor ber vi innstendig regjeringen, om å innføre norske lønns- og arbeidsforhold på norsk sokkel og langs kysten, slik at sokkelen også blir en del av Norge, og det blir like vilkår for alle som skal operere der.

Vi syns ikke det er greit, når det skal utvinnes olje eller gass fra nye eller gamle brønner på norsk sokkel, så har en ikke råd til å bruke norsk lønnsnivå, og vi reagerer sterkt på at det legges opp til at dette skal skje med arbeidskraft fra lavkostland.

Per- Odd Pettersen og Jan Nilsen
Facebook gruppen, Vi som vil at alle Norske Sjøfolk skal være med inn i fremtiden

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.