Leder 3. februar

«Må ha takhøyde for at noen gjør ukloke valg»

Sve svinger pisken Frank Sve og fylkesstyret svinger partipisken over partimedlemmer i Kristiansund bystyre, og resultatet er nå at bystyregruppa på sju er mer enn halvert. 

De har bare tatt stilling i en sak som deres egen regjering har bedt dem ta stilling til

Leserinnlegg

Fremskrittspartiet har starta en tidlig vårrydding i medlemsregisteret. Fylkesleder Frank Sve og fylkesstyret har sendt to bystyrerepresentanter i Kristiansund på dør. Tilsvarende sjau har det denne uka vært også i Aust-Agder Frp.

Sjølsagt må det være opp til hvert enkelt parti hvor hardt de vil svinge partipisken for å holde rekkene samla. Alle partier har sine eksklusjonsparagrafer som kan brukes mot medlemmer som enten bryter med sentrale punkter i partiprogrammet eller som på annen måte skader partiet.


Kommentar 1. februar:

«Ellevilt i politikken på Nordmøre»

Det politiske opprøret i fem nordmørskommuner er så ellevilt at nordmøringen er i ferd med å gå tom for partier de kan stemme på.

Likevel: Det må være en viss demokratisk takhøyde og rom for uenighet og ulike vegvalg så lenge det ikke dreier seg om angrep på et partis kjerneverdier eller flaggsaker. Det er litt mer enn pussig når folkevalgte medlemmer skysses ut døra av Frp på grunn av strid om nettopp regionreformen.

I partiprogrammet får ikke akkurat fylkeskommunene noen hedersplass, for å si det forsiktig. Fremskrittspartiet er tilhenger av å bli kvitt dette forvaltningsnivået og fordele oppgavene på stat og kommuner. Det samme er Høyre.

Tross dette har de to partiene i regjering sjøsatt region-reformen der lokalpolitikerne nettopp har blitt oppfordret til å ta en prat over gjerdet til naboen, og gjerne rive det. Noen gjerder må vekk om ambisjonen om ti regioner skal nås. Så har Frp i Møre og Romsdal vedtatt at de vil ha fylkesgrensene her som i dag. Tilsvarende er også Frp i Aust-Agder imot å endre sine fylkesgrenser. Men det er strid. I Kristiansund har to bystyrerepresentanter støttet flertallet i bystyret, og ønsker overgang til Trøndelag. I Aust-Agder har tre i fylkestinget støttet forslaget om fusjon med Vest-Agder.

Skrev «friskt leserbrev»: Lokalpolitikere utestengt fra Frp i Kristiansund

Man kan godt hevde at dette ikke har vært kloke avgjørelser, men ingen av dem har brutt med partiets program. De har bare tatt stilling i en sak som deres egen regjering har bedt dem ta stilling til. Det snarere fylkespartiene som har trosset intensjonen i regjeringens reform. Om det ikke ligger mer i disse sakene enn akkurat det, er det et tynt grunnlag å inndra partiboka på. Skal lokalpolitikere møte i sine kommuner med bundet mandat i alle saker, vil det gå dårlig med både lokal- og partidemokratiet.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!