Leserinnlegg 6. februar:

«Sjøfolk seiler inn frisk kapital til landet»

Illustrasjonsfoto.  Foto: Nils Harald Ånstad

Leserinnlegg

Min far som ble født i 1930 fortalte mange ganger om betydningen handelsflåten hadde for oppbyggingen av landet, som motsatt eksempel viste han til en utopisk by hvor alle var frisører og levde av å klippe hverandre.

Nettolønnsordningen er ingen «subsidiering av sjøfolk»

Norske sjøfolk konkurrerer i stor grad mot langt billigere utenlandsk arbeidskraft og det de fleste politikere ikke forstår, er at vi i stor grad tjener pengene i utlandet for så å bruke de i Norge på varer, tjenester og avgifter!

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Det store regnestykket går kraftig i disfavør Norge når Norske sjøfolk erstattes av utlendinger som bruker hele sin inntekt i hjemlandet samtidig som mange av de også mottar sosiale ytelser fra Norge.

Men dette er ikke alt, den store maritime klyngen, verft og leverandørindustri er alle avhengig av kontinuerlig rekruttering av sjøfolk samt tett kommunikasjon med seilende for å fortsatt kunne levere gode og innovative produkter og tjenester! Når den siste norske sjømann går på land er vi ute av gamet!

Da forvitrer den maritime klyngen i løpet av få år.

Det norske oljeeventyret tar slutt en dag, men internasjonal sjøfart vil alltid bestå!

Med gode rammebetingelser og våkne politikere kan vår arv som sjøfartsnasjon forvaltes på linje med naturressurser som vannkraft og seile frisk kapital inn til landet i uoverskuelig framtid! Skal vi gi opp det vi har vært best på i 1000 år?

Torstein Fure
Nordfjordeid

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leserinnlegg