Leserinnlegg om byutvikling i Ålesund:

«Sjelden skivebom fra Melsæter»

Den smale by: Ta en ny titt på kartet, og aller helst på et luftfoto av vestre del av Nørvøya og Aspøya. Finnes det noen by i Norge på Ålesunds størrelse med et smalere sentrumsområde? spør Leif Hovde i sitt innlegg. Foto: Staale Wattø 

Tror Melsæter at trailerne fra Fjordlaks og Bunker Oil tar bybanen når den en gang måtte bli ferdigstilt?

Leif Hovde
Leserinnlegg

Leif Hovde.  Foto: Bjørn Vatne

Torgeir Melsæter tar i en bredt anlagt artikkel i Sunnmørsposten 20. februar for seg byutviklingen i Ålesund. Egentlig burde det kanskje ha stått «byutvikling» i hermetegn, siden artikkelen dokumenterer mer avvikling enn utvikling av Ålesunds arkitektoniske kvaliteter.

Det er ikke vanskelig å følge han i hans bekymringer, ikke minst for Skansekaia. Undertegnede foreslo i bystyret da Skansekaia-planene ble behandlet, at bygningene skulle ha saltak med skifer, men fikk ikke gehør for det. Og nå står «muren» der med sin byggeskikkpris...

Men på ett punkt bommer Melsæter kraftig i sine framtidsvisjoner. Han synes å mene at det bymessig verdifulle området på Sørsida bør prioriteres til trafikk!


Synspunkt 22. februar:

«Skansekaia med sine gløtt»

Og at en bybane helt ut til Slinningsodden vil gjøre Brosundtunnelen overflødig. Vet Melsæter at 80–90 prosent av industrilignende aktivitet i Ålesunds sentrumsområder er lokalisert til Aspøya og Hessa, med all den tungtrafikken det fører med seg.

Tror Melsæter at trailerne fra Fjordlaks og Bunker Oil tar bybanen når den en gang måtte bli ferdigstilt?

Brosundtunnelen er det viktigste miljøtiltaket i Ålesund sentrum. Ta en ny titt på kartet, og aller helst på et luftfoto av vestre del av Nørvøya og Aspøya. Finnes det noen by i Norge på Ålesunds størrelse med et smalere sentrumsområde? Og store deler av dette vil Melsæter bruke til gjennomfartsårer for tungtrafikk! Det er byplanlegging, det!

Her kan du lese flere saker om byutvikling i Ålesund.

En ny Brosundbro løser absolutt ingen problemer i så måte! Den snarere forverrer situasjonen ved at de nå frigjorte områdene Storneskaia–Prestebrygga skal delvis brukes til trafikk, der det kunne blitt et attraktivt «pustehull» i et tett sentrum, mens deler av den trange byen fortsatt skal ha eksosen fra nødvendig tungtransport 2–3 meter fra husveggene.

Det mener Melsæter–i likhet med et flertall i bystyret–er god byutvikling i Ålesund!

Tenk en gang til, Melsæter!

Leif Hovde
Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.