Leserinnlegg om målform:

«Nei til språkdiktatur»

Nynorsk Nestlederen i kontrollutvalget reagerer sterkt på at Magne Aasbrenn i Noregs mållag mener det er naturlig for Ålesund å velge nynorsk.  Foto: Pressemelding

Ytring

Sunnmørsposten har lørdag 4. mars et oppslag om valg av skriftspråk i den nye Ålesund kommune. De har intervjuet lederen i Noregs Mållag, Magne Aasbrenn, som deltok på årsmøtet i Sunnmøre Mållag lørdag.

Sitat: ”Det er heilt naturleg at nye Ålesund kommune nyttar nynorsk som administrasjonsspråk, fordi alle dei andre kommunane som er med i samanslåinga er nynorskkommunar”. ”Her snakkar vi om å vise respekt for ein kulturell samanheng. Ålesund er den største byen på Sunnmøre, og i eit fylke som nett har vedteke nynorsk administrasjonsmål, er det sentralt at ein så viktig by i det nynorske kjerneområdet i fylket også er ein nynorskby. Det handlar om å vise respekt overfor dei mindre kommunane”


Mållagslederen frykter avisdød på bygda

Leder Magne Aasbrenn i Noregs Mållag mener folk i distriktene får et systematisk dårligere avistilbud enn folk i storbyene.

Nei Aasbrenn, det er slettes ikke naturlig at 47.000 mennesker skal måtte forholde seg til et nytt skriftspråk i sin kommunikasjon med kommunen, for å tekkes knappe 20.000 som skriver på nynorsk.

Hvorfor kan vi ikke da bare fortsette som i dag, og være språknøytral? Hvorfor skal vi påtvinges nynorsk? Jeg er personlig vokst opp med nynorsk i Haram kommune, men i dag snakker og skriver jeg bare bokmål. Jeg er bystyrerepresentant og nestleder i kontrollkomiteen. For meg personlig blir dette faktisk et stort problem. Du undres kanskje på hvordan? Jeg skal forklare; Jeg har fått en skade etter et grovt overfall. Denne skaden gjør at jeg har store konsentrasjonsvansker, og gjør det svært vanskelig for meg å lese både dialekter og nynorsk. Som et eksempel fikk jeg utdelt Kontrollutvalgsboken på nynorsk. Jeg måtte gi opp å lese den etter 5–6 sider.


Val av skriftspråk i nye Ålesund:

– Viktig for identiteten at språket blir nynorsk

Heilt naturleg at det nye Ålesund kommune skal bruke nynorsk som administrasjonsspråk, meiner Noregs Mållag.

Hvordan skal jeg kunne gjøre jobben min som bystyrerepresentant når jeg må pløye gjennom opptil 2000 sider på nynorsk på en uke!? Eller lese alle sakspapirer til kontrollutvalget på nynorsk, et utvalg jeg til alt overmål tidvis skal lede? I ytterste konsekvens så kan faktisk dette medføre at jeg ikke kan utføre min folkevalgte oppgave, og dermed må trekke meg fra verv fordi det går utover helsen. Er der noen i Noregs Mållag som har tenkt over det?

Neppe, men det kunne kanskje vært en idé å foreta en høring om dette, slik at de som er berørt får en mulighet til å uttale seg før man durer fram som et babelsk godstog?!

Terje Storm Unhjem
Ålesund Fremskrittsparti

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.