Leserinnlegg om kommunereform:

«Tenfjord polemiserer, hvorfor?»

Arkivbilde fra en demonstrasjon mot tvangssamenslåing av Haram.  Foto: Privat

Resultatet er nå at alle tolker en folkeavstemning med minimalt oppmøte til sin egen fordel

Pål Aarsæther
Leserinnlegg

Jeg har den største respekt for Arnt-Ove Tenfjord, derfor er jeg litt overrasket at han i sitt innlegg i denne avis den 27. mars tillegger meg tanker jeg ikke har. Det er selvfølgelig et kommunikasjonsknep, for å dreie debatten i ønsket retning. Men hvorfor har den språk- og retorikkmektige Tenfjord behov for å gjøre dette?

Ellers noterer jeg at Tenfjord i denne debatten bruker store ord og metaforer, som «annektering» og «Gallia mot Romerriket».

Igjen spør jeg meg, hvorfor har Tenfjord behov for å bruke så store og voldsomme ord?


Har håp om 3.500 underskrifter

Neste veke reiser ein delegasjon frå Haram til Oslo for å overlevere minst 3.300 underskrifter mot tvangssamanslåing av Haram med Ålesund.

Tenfjord ikler seg og resten av kommunen sin offerrollen. Hvorfor bruker han dette, det enkleste av alle retoriske knep? For meg er det totalt malplassert, at den ressurssterke Tenfjord og driftige kommunen Haram skal se seg selv som ofre. På meg virker det som Tenfjord her driver polemikk, hvorfor det? Holder det ikke med en saklig og kunnskapsbasert debatt? Har han virkelig så dårlige argument at han må kompensere med å bruke enkle retoriske virkemidler?

Som jeg har tidligere skrevet, hva Haram bestemmer er opp til dem, det har undertegnede intet ved. Det jeg setter spørsmålstegn ved er det prinsipielle. For meg fremstår det som om at flertallet i kommunestyret har bevisst unngått å gjøre en god og grundig jobb. I stedet har man gjennomført en folkeavstemning med så mange alternativ at den kan tolkes i alle retninger – som det nå gjøres.


Leserinnlegg om kommunereform:

«Som Gallia mot ei romersk overmakt»

Aksjon mot tvangssamanslåing av Haram med Nye Ålesund samlar oss under tre parolar eller tre faner:

I tillegg var oppslutningen så lav, at man kan ikke si at denne er demokratisk representativ. At Tenfjord og andre nå bruker denne som et fikenblad, er greit nok, men det er unektelig et veldig svakt argument.

Både i Sula og Giske hadde man gode demokratiske prosesser, hvor folkeflertallet kom godt fram. Der har kommunestyrene gjort en god jobb, og det er ikke tvil om hva innbyggerne mener. I Haram er ikke det tilfellet.

Sett fra sidelinjen virker det som om flertallet i kommunestyret der har bevisst sabotert en god demokratisk prosess for å fremme sitt eget syn, og levd i håpet om at det ville holde.

Det store mindretallet i Haram kommunestyre ønsket derimot å gjøre ytterligere sonderinger hos innbyggerne, for å gardere seg for at det man bestemte var i tråd med folkeviljen. Hvorfor ville ikke Tenfjord og flertallet i Haram kommunestyre også gjøre det, hvis folkestyret – som de nå påberoper seg å representere – er så viktig?

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Dette henger ikke på greip, og resultatet er nå at alle tolker en folkeavstemning med minimalt oppmøte til sin egen fordel. Når folkestyret har sviktet så totalt i Haram som det nå har gjort, er det forståelig at de demokratiske nivåene over tar grep og Stortinget avgjør saka. Det er slik prosessene fungerer i et demokrati.

En høster som man sår, men det ønsker ikke Tenfjord å debattere eller ta ansvar for.

I stedet springer han rundt og hausser opp stemmingen med store ord og virkemidler, for best mulig å dekke over det faktum at tvangssammenslåingen av Haram i det store og hele er sjølforskyldt.

Pål Aarsæther
Kommunestyrerepresentant Skodje Høgre

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.