Ytring om oljeboring:

«Ligg unna Møreblokkene, Søviknes!»

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp), her under den offisielle åpningen av Ivar Aasen-feltet i februar.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Leserinnlegg

Lage Nøst, stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne i Møre og Romsdal.  Foto: MDG Møre og Romsdal

Av og til lurer jeg på hvordan oljeminister Terje Søviknes (Frp) greier å møte opp på slottet til statsråd hver fredag, når han åpenbart lever på en helt annen klode. I Søviknes’ alternative verden er det en god idé å slippe oljeindustrien til ved de svært sårbare Møreblokkene, de viktigste gyte- og oppvekstområdene for arter som sild, sei og hyse. Han fremmer sågar forslag om dette til Fremskrittspartiets landsmøte denne helgen. Ingenting er hellig for oljeministeren; også Lofoten, Jan Mayen og Barentshavet, for ikke å nevne regjeringens samarbeidsavtale med Krf og Venstre, kan ofres.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!


Søviknes foreslår oljeutvinning på Møreblokkene

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) vil åpne for mer oljeutvinning – i områder som ifølge samarbeidspartienes avtale skal skjermes.

Søviknes har åpenbart ikke skjønt at framtiden er fornybar. Fisk er en utømmelig ressurs dersom vi forvalter bestandene smart og varsomt. Når vi brenner olja og gassen, derimot, er den borte for alltid. Når oljejobbene uunngåelig forsvinner, sitter vi igjen med en atmosfære full av drivhusgasser, et Arktis uten is og stadig flere ubeboelige områder fordi klimaendringene tiltar i styrke. Å jage vekk fisken for å brenne olje var en dårlig idé da vi fant olje i 1969, og er en enda dårligere idé i 2017: Hvis vi vil ha gode sjanser til å nå klimamålene, har vi bare fire år igjen med dagens utslippsnivå. Jo fortere vi frir oss fra oljeavhengigheten, jo bedre sjanser får vi.

Hensynet til uerstattelige økosystemer og et levelig klima må veie tyngst, men det er også betydelig finansiell risiko knyttet til å subsidiere fortsatt oljeleting på norsk sokkel. Norge gambler flere milliarder i året på at oljeetterspørselen ikke skal falle betydelig. Det er et veddemål mot klimapolitikken og mot teknologiutviklingen. Pengene som investeres i ny petroleumsvirksomhet nå vil ikke gi avkastning før om flere tiår, og innen da vil verden se helt annerledes ut. Den pågående elbilrevolusjonen alene vil bety mye for oljeetterspørselen, og det er tvilsomt at dyr, norsk olje vil komme best ut i konkurransen når Europa og verden kvitter seg med fossilt.

Les flere innlegg på smp.no!

Møreblokkene skal ikke røres på vår vakt! Oljeboring i sårbare områder gir i beste fall kortvarige gevinster for sysselsetting og verdiskaping, og vil gjøre mer skade enn gagn. De trygge, grønne jobbene skaper vi ved å utvikle de gode klima- og miljøløsningene innen maritime og biobaserte næringer, framtisdsrettet industri og fornybar energi. Miljøpartiet De Grønne vil satse målrettet på næringsutvikling på områder hvor Norge har natur- og kompetansemessige fortrinn, samtidig som vi gjør gründertilværelsen lettere, skattlegger nye arbeidsplasser mindre og avgiftsbelegger miljøskadelig forbruk mer. Slik skaper vi tusenvis av nye arbeidsplasser og blir et foregangsland som fremskynder det grønne skiftet globalt.

Lage Nøst
Stortingskandidat for Miljøpartiet De Grønne i Møre og Romsdal

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.