Leserinnlegg om renovasjon:

«Når ideologi overkjører fornuften»

På dunken Norris Monsen har ikke sans for at politikerne i Ålesund har vedtatt en ny renovasjonsordning som blant annet vil pålegge husstandene flere bossdunker og høyere avgift. Illustrasjonsfoto. 

Ingen jeg har snakket med ønsker flere bossdunker utenfor eiendommen sin

Norris Monsen
Leserinnlegg

Ja, dette kan man si om beslutninga til flertallet i bystyret som godkjente Årims planer for handtering av bosset fra husstandene i Ålesund.

Som de fleste vet skal hver husstand nå utstyres med to ekstra bossdunker, en for glass og metallemballasje og en for matavfall. Ingen jeg har snakket med ønsker flere bossdunker utenfor eiendommen sin.

Altså: Flere dunker, lenger mellom tømming og høyere renovasjonsgebyr. Det har vært påstått at en spørreundersøkelse viser at flertallet av de spurte mener dette er greit, men da kan ikke de riktige spørsmålene ha blitt stilt.

Jeg skulle likt å se disse. Var de tendensiøse?

Årsmøtet sa ja: Nå ruller de snart ut de nye dunkene

I Sunnmørsposten har vi kunnet følge innlegg for og imot det nye opplegget. Vi er kjent med at rådmannen i Ålesund frarådet politikerne å gå inn for Årims planer.

Videre har fagfolk med lang erfaring fra avfallsbransjen påpekt at det mest økonomiske og fornuftige vil være å brenne matavfallet sammen med annet brennbart avfall i forbrenningsanlegget på Grautneset for produksjon av fjernvarme. Slik får man best utnyttet energien i matavfallet.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

I tillegg er det investert millioner i et anlegg for å sortere ut metall fra forbrenningsaska. Å sortere ut matavfallet for så å transportere det til Sverige, som var nevnt som en mulighet av lederen for Årim, kan da hverken betegnes som økonomisk eller miljøvennlig.

Likevel har de styrende politikere i Ålesund gått inn for Årims planer og trosser derved økonomi og fornuft.

Norris Monsen
Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.