Leserinnlegg om verdens miljødag:

«Kampen for klimaet»

Mandag 5. juni var verdens miljødag. Det gir en god grunn til å minne om at menneskeskapte klimaendringer allerede er en realitet, selv om det fremdeles finnes klimafornektere helt inn i norske regjeringskontor.

Klimaendringer vil føre til flere dager med mye nedbør i Møre og Romsdal og nedbørintensiteten vil øke. Dette får konsekvenser, skriver Yvonne Wold. 

Det er solidarisk om rike land som Norge får ned nivået på utslippene våre

Yvonne Wold
Leserinnlegg

I Norge opplever vi styrtregn, flom og ras, og klimaforskernes varsler om framtidsværet for vårt fylke gir grunn til uro.

For Møre og Romsdal varsles det om at dager med mye nedbør vil forekomme oftere, og at nedbørintensiteten vil øke. Årstemperaturen vil også øke med om lag 4 grader. Dette får konsekvenser.

Aller hardest rammes likevel mennesker i fattige land. Det er i dag flere fordrevet som følge av naturkatastrofer og klimaendringer enn som følge av krig og konflikt. Klimaendringene rammer hardt og urettferdig.

Helgesen vil ha global plastdugnad

Klimaminister Vidar Helgesen (H) skal mandag lede et FN-møte om plastforsøpling i havet. Her hjemme kjemper Venstre for mer penger til det samme.


Nordmenn har høye utslipp. En gjennomsnittsnordmann slipper ut nesten dobbelt så mye klimagasser som en gjennomsnitts svenske. I vårt fylke har klimagassutslippene økt med 55000 tonn CO2-ekvivalenter mellom 2009 og 2015.

Det er solidarisk om rike land som Norge får ned nivået på utslippene våre. SV stiller krav til eventuelle samarbeids- partier etter valget om at Norge må kutte egne utslipp av klimagasser med en politikk som bygger på prinsippet om at bare nullutslipp er godt nok.

Les flere innlegg på smp.no!

Vi må gå over til biler, fabrikker, båter og hus som ikke forurenser. Ved å være tidlig ute kan Norge trygge og skape arbeidsplasser. Klimatiltak trengs for å skape framtidsretta arbeidsplasser i Møre og Romsdal, og fordi klimaproblemene ikke stoppes av grenser på kartet. For å kutte klimagassutslippene hjemme, vil SV blant annet fremme følgende forslag:

• Prioritere kollektiv, sykkel og gange. Vi vil øke statens støtte til miljøvennlig transport i byene, mot at byene begrenser biltrafikken og driver miljøvennlig arealutvikling.

• For dem som trenger bilen er det et mål at nybilsalget blir dominert av elbiler. Da trengs det infrastrukturutbygging av ladestasjoner.

Våtere, villere og mildere - slik vil klimaendringene endre Møre og Romsdal

Slik må Møre og Romsdal tilpasse seg klimaendringene.


• Fase ut all bruk av olje og gass til oppvarming av bygninger. Dette vil kutte utslippene i Møre og Romsdal med om lag 29.000 tonn CO2 (sammenlignet med 2015-tall).

• Satse på miljøvennlige hurtigbåter og ferger for framtiden. Møre og Romsdal må elektrifisere fergene.

• For å hindre nye framtidige utslipp og sikre evigvarende fiskeressurser vil vi hindre åpning for oljeboring på Mørebankene.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Klimapolitikken skal gjøre det mulig for alle å delta på miljødugnaden. Klimapolitikken skal vri investeringene bort fra motorveier og over på kollektivtransport, sykkelveier og elbiler. Vi heller bygge ut jernbane enn å legge opp til mer flytrafikk. Og SV vil aldri svikte kampen for et oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, og Mørebankene. Ren luft, rent vann og et levelig klima også for framtidige generasjoner.

Yvonne Wold
Stortingskandidat for SV i Møre og Romsdal

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.