Ytring om sjøfart:

«Vi må avlive mytene sammen»

Alt ligger nå til rette for historisk utredning om norske lønns- og arbeidsvilkår til sjøs.

Norske forhold: Stortinget har vedtatt å utrede muligheten for å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår for sjåfolk på norsk sokkel. Sjøoffisersforbundet maner til et bredt samarbeid om utredningen. 

Leserinnlegg

Politikerne har brukt fire år på å bli enige om å utrede hva som skjer hvis vi krever norske lønns- og arbeidsvilkår for alle sjøfolk i norske farvann. Nå mangler bare én viktig avklaring om midlet før vi igjen kan konsentrere oss om målet.

Målet er en verdensledende norsk maritim næring, med norske sjøfolk som drivkraft.

Midlet er et tre-partssammensatt utvalg som skal avlive myter og finne fakta om hvilke muligheter Norge som kyststat har til å iverksette tiltak som sikrer likeverdige konkurransevilkår.

De rødgrønne partiene har lenge ønsket å sikre norske vilkår for alle sjøfolk på skip som seiler på norsk kontinentalsokkel og i norske farvann. Etter tidligere å ha stemt mot dette i Stortinget, fremmet Frp tilsvarende forslag for Stortinget i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett.

Nylig kom endelig også Høyre på banen og erklærte at de vil støtte forslaget om å utrede mulighetene for å kreve norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel.

Det er svært gledelig at vi endelig har politisk flertall for å få fakta på bordet. Dette har vært et langt lerret å bleke.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Det er 10 år siden Norsk Sjømannsforbund og Norsk Sjøoffisersforbund fikk utarbeidet FAFO-rapporten «Hvem kan seile sin egen sjø», som omhandler statlige reguleringer av lønns- og arbeidsvilkår i norsk innenriksfart. At kravet om en politisk oppfølging av dette nå materialiserer seg, er veldig positivt. Nå må politisk ideologi settes til side, slik at man kan samles om å trygge den norske sjømanns konkurransekraft.

I alle år har rederne hardnakket hevdet at norsk skipsfart over hele verden blir rammet hvis vi innfører kabotasjetiltak på norskekysten. Sjømannsorganisasjonene mener på sin side at norske sjøfolk er utrydningstruet hvis vi ikke vedtar tiltak som forutsetter norske lønns- og arbeidsvilkår på sokkelen. Politikerne har stått på hver sine fløyer, uten å kunne enes om hvordan man skal gå videre.

ITF-gruppen «Seafarers Right International» har undersøkt 136 lands praksis knyttet til cabotage. Av disse var det 45 som ikke hadde noen som helst beskyttelsestiltak i egne farvann. Norge er blant disse. Alle andre store sjøfartsnasjoner har en eller annen form for begrensninger for andre skip og sjøfolk i nasjonale farvann. Det er seks begrunnelser som går igjen:

1) Ønsket om likeverdige konkurransevilkår

2) behovet for å bevare maritim kompetanse og erfaringsoverføring

3) muligheten for å rekruttere nasjonale sjøfolk

4) promotering av maritimt næringsliv nasjonalt

5) opprettholdelse av sikre skip og beskyttelse av miljø,

6) nasjonal sikkerhet.

Alt dette må vi utrede og ta stilling til. Det må vi gjøre sammen, og det må vi gjøre grundig. Tiden er allerede i ferd med å løpe fra oss. Vi har ikke tid til mer tautrekking. Vi i næringen må våge å utfordre etablerte myter og sannheter. De politiske fløyer må være villige til å se bort fra politisk tilhørighet og jobbe sammen for saka. Vi ber alle politiske partier enes om å følge opp sin beslutning om utredning med å nedsette et trepartsutvalg med et klart mandat. Vi ser fram til å delta.

Hans Sande
Adm.dir., Norsk Sjøoffisersforbund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.

Sunnmørsposten ønsker en åpen og saklig debatt. Alle innlegg blir kontrollert etter publisering. Vi forbeholder oss retten til å forkorte, redigere og fjerne innlegg.
Leserinnlegg