Innlegg om The North West:

«Et prosjekt fra «oven»?»

Det som muligens kunne vært en god idé, virker å være kommet temmelig skjevt ut.

North West i mars: Optimismen var synlig til stede da konferanseplanene ble presentert i mars. Arkivfoto. Hilde Hovik  Foto: Hilde Hovik

Leserinnlegg

Momentum-saka er et godt bilde på dette. Hvis en prøver å finne ut noe mere om The North West (TNW), sitter en igjen med en masse «lovnader» fra dem som står bak om hva dette skal bli:

«- det skal bli tidenes happening innen urbanisering, arbeidsliv, kultur og fritid.» Andre sitat: «Troppene skal samles, og gjennom tett dialog med alle som ønsker å delta – skape tre flotte dager» «- en regionsatsing- gjøre synlig nasjonalt – vil bli sett rett og sett.» Jeg kunne føye til flere sitat, men tror disse gir et godt bilde av hva vi kan forvente.

Rådmann Astrid Eidsvik: Dette skal bli en gedigen fest for alle i hele Ålesundsregionen

Det behøver ikke være feil å sette seg høye mål, men det virker som det her har blitt vel høyt.

Det som i ettertid har skjedd, er at TNW ble utsatt til neste år. Det bør nok initiativtakerne være sjeleglade for.

Imidlertid burde det være kommet langt flere spørsmål og kommentarer enn det som går fram av referatet. Var det ingen politikere som etterlyste skriftlig bakgrunnsmateriale? Det er merkelig at ingen så at det manglet referat og sakspapirer fra møter og om vedtak. Var man ikke interessert i om det fantes en klar økonomisk plan og oversikt? Hvor store blir de videre utgifter til planlegging og organisering?

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Hvor stort er budsjettet til foredragsholdere/artister? Jeg går ut fra at det finnes noen økonomiske grenser? Hva angår inntektene synes også mye å være «i tåka.»

Region Ålesund skal inn med hundre tusen i aksjekapital (besluttet av hvem?). Det kommer en sak for bystyret om utvidelse av aksjekapitalen til to millioner. Hvor skal de tas fra? Jeg har prøvd å finne ut hvor mye de forskjellige aksjeeierne går inn med, men må ha hjelp. Jeg regner med at fylket, NHO og NTNU har gjort vedtak?

The North West flyttes: Mangler penger og trenger flere sponsorer

Jeg fant en uttalelse hvor det sies at økonomien for region Ålesund ikke belastes. Midler skal komme (er kommet?) fra Kommunal og Moderniseringsdep. Er dette spesielle midler, eller er det midlene som er fordelt til de kommunene som har slått seg sammen? Det er et vesentlig skille. Hva er summen til prosjektet?


KOMMENTAR:

«The North West kan lære av fotballen»

Det handler om oss og dem. Og om et arrangement som kom litt skeivt ut i den vanskelige jakten på det store vi.

Etter det jeg har forstått skulle det i utgangspunktet være konferansedager. Så er det plutselig bestemt (av hvem?) at det skal være en «konferansefestival». Utgangspunktet synes jeg var positivt, men ikke at man gir seg inn på festivalområdet. Da vil det her bli en konkurranse om midler og oppmerksomhet.

Kjære politikere. Det ligger mye arbeid foran dere for å få et godt resultat av region Ålesund. Ikke minst på demokratiområdet. Det er ikke negativt å gå inn og ta styringa over TNW. Hva med en satsing på en konferansedel med innhold som kan engasjere, og få folk til å møte opp. Hva med å trekke inn engasjerte personer fra hele området/næringsliv og utdanning. Det går an å «sprite opp» med noen artister som kan kaste et skråblikk på urbanisering, kunst og kultur. (eks. Are Kalvø).

Hvorfor spesialbehandle TNW ved å foreslå den inn i Kommunedelplanen for kultur 2017–2025 (beskjed fra oven?). La oss først høste erfaringer, og eventuelt utvikle dette til noe som kan føre til at vi oppnår en del av de målene som er satt.

Per Bertil Lund
Ålesund

LES MER OM «THE NORTH WEST» HER

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.