Ytring om EØS-avtalen:

«Fiske-eksporten til EU»

Makrellfiske. Illustrasjonsfoto. 

Leserinnlegg

Lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen, skriver i en artikkel 11.7.2017 at norsk fiskeeksport er helt avhengig av EØS-avtalen. Samtidig skriver han at: «Våre eksportvilkår gjør at vi nå er råvareeksportør til EU. Dette gjør at norsk sjømat skaper mange arbeidsplasser i EU fordi bearbeiding som kunne skjedd i Norge pålegges høye tollsatser ved eksport fra Norge til EU». Det har han rett i, for EU har over 20.000 flere industriarbeidsplasser bygd på norsk fisk, enn Norge har sjøl.

Det er derfor ikke riktig at «norsk fiskeeksport er helt avhengig av EØS-avtalen». Hvor skulle EU lage problemer for norsk fisk, når den faktisk fungerer som råstoff for EUs egen industri. Fisk er mangelvare i EU. Det er derfor lakseprisene er mer enn doblet på få år. Det er heller ikke slik at EU kan erstatte norsk fisk. Det har de ingen mulighet til etter å ha tømt sine egne havområder.

Les flere av Sunnmørspostens saker om fiskeri.

Det sørgelige faktum er at EØS ikke har bragt oss frihandel. Det har derimot frihandelsforbundet Efta gjort: Fra og med 1. juli 1990 er det innført null-toll på alle fiskeprodukter mellom Island, Liechtenstein, Norge og Sveits. Asia og Amerika kjøper norsk fisk uten «smøring». Til EU må markedsadgang betales delvis gjennom opptil 10.000 tonn torsk årlig av norske fiskeres ressursgrunnlag og gjennom EØS-kontingenten på flere milliarder. Ingebrigtsen er spesielt bekymret for Veterinæravtalen. Så lenge EU har interesse av å få fisken så fersk som mulig, så er det vanskelig å forstå hvorfor de skulle stille nye og strengere krav. Norge eksporterer fisk over hele verden, og det går veldig bra uten EØS-avtalens veterinæravtale.

Kjell Ingebrigtsen glemmer også at laks alene utgjør 2/3 av eksporten til EU. Og laks er rett og slett ikke omfattet av EØS-avtalen! Det var samme tollsatser før EØS-avtalen som nå under EØS-avtalen. Og det vil bli de samme tollsatsene om EØS-avtalen sies opp. Faktum er at EU gikk til antidumpingtiltak mot norsk laks etter at vi inngikk EØS-avtalen. Norge gikk da til sak innen WTO, og vant. Det er altså WTO-avtalen som sikrer eksport av norsk laks, ikke EØS-avtalen!

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Innenfor norsk sjømatnæring er det nå større og større oppmerksomhet om å få økt verdiskaping i Norge, både ved å eksportere fersk matfisk, og ved mer bearbeiding av fisken her hjemme. EØS-avalen gir tollfrihet på frossen hvitfisk og fiskefilet, men høy toll på all bearbeidet fiskeeksport til EU. EØS-avtalen har 2% toll på hel laks, men 14% på bearbeidet laks. Samtidig er det null toll når varene kommer bearbeidet tilbake til Norge. Slik er EØS-avtalen direkte urettferdig, og laget for å tjene EUs industri, og ikke norsk industri.

Norsk fiskeindustri vil altså tjene grovt på en oppsigelse av EØS-avtalen, - det motsatte av hva lederen i Norges Fiskarlag, Kjell Ingebrigtsen skriver.

Ole Ø. Kvalheim
M&R Nei til EU

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.