Ytring om månens resesjon:

«Kreasjonistisk astronomi»

Det er mennesker som mener at jorda er 6000 år gammel.

Astronomi Harald Gjøsund mener Per Arne Åkernes tar feil når han påstår at jorda og månen ikke kan være mer enn 6000 år gamle. 

Leserinnlegg

De kaller seg kreasjonister, eller mer presist ungjords-kreasjonister. Per Arne Åkenes (PAÅ) er en av dem.

For å «bevise» sine påstander benytter de seg av ord og uttrykk hentet fra vitenskaper som biologi, geologi, demografi og astronomi. Så også PAÅ i Smp 6. juli, der han forteller oss om månens resesjon (det at avstanden mellom jorda og månen øker), og mener at dette beviser at jorda og månen umulig kan være mer enn 6000 år gamle.

PAÅ oppgir en resesjon på 6,35 cm pr år. Dette tallet har han antakelig funnet på en eller annen kreasjonist-side. Alle andre kilder oppgir resesjonen til 3,8 (nøyaktig 3,8247) cm pr. år. Men dette spiller ingen rolle. Påstandene hans blir feil samme hvilken av verdiene vi bruker. Han sier nemlig at hvis vi regner ut resesjonskurven vil vi finne ut at for 1,5 milliarder år siden ville månen berøre Jorda.

Månens avstand fra jorda er i dag i gjennomsnitt ca 385.000 km. Med PAÅ sin verdi 6,35 cm/år, så utgjør dette 63.500 km pr milliard år. For 1,5 milliarder år siden ville månen da være ca 92.000 km nærmere enn i dag, altså fortsatt ca 290.000 km unna. For 4,5 milliarder år siden (månens og jordas antatte alder) ville den være ca 100.000 km unna.

Hvis vi bruker den målte verdien 3,8 cm/år, og forutsetter at den har vært konstant, så kommer vi til at månen for 4,5 milliarder år siden var 171.000 km nærmere enn i dag, altså 214.000 km fra jorda.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Antakelig var resesjonen raskere før, fordi tidevannskreftene var sterkere med en nærmere måne. Med de aller enkleste modellene, samt en god porsjon kreasjonistisk velvilje, kan man da komme fram til at månen ikke kan være mer enn 1,5 milliarder år gammel. Men det er litt mer komplisert enn som så. Her spiller forholdet mellom hav, landmasser og månens omløpstid inn. Nøyaktige beregninger er vanskelige, men med realistiske modeller kommer man fram til at månen for 4,5 milliarder år siden var mellom 150.000 og 340.000 km vekk fra jorda, altså langt utenfor Roche-grensen.

At vi ikke vet nøyaktig hvor nær jorda månen har vært er i denne sammenheng ikke et problem. Teorien om månebevegelsen er fullstendig i samsvar med en 4,5 milliarder år gammel jord og måne.

Kilder: Kollokvium, backstage naturvitenskap, «Kreasjonistisk astronomi», Jostein Riiser Kristiansen, 2012 og Wikipedia

Harald Gjøsund
Eidsnes

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.