Ytring om Skansekaia:

«Riksantikvaren innrømmer?»

Skansekaia. Arkivfoto. 

Leserinnlegg

Riksantikvarens bystrategi 2017-2020: Riksantikvar Jørn Holmes oppsiktsvekkende (radikale) snuoperasjon. Riksantikvaren ønsker en skjerpet bevaringspraksis i de viktigste historiske byområdene. Derfor vil Riksantikvaren ha mer tilpasning og mindre kontrast i historiske miljøer. Det skal også bli færre murklosser med flate tak i historiske bymiljøer.

Riksantikvaren har framhevet utbyggingen i småbyen Stathelle som et skrekkeksempel, men det er atskillig mer alvorlig at kulturminnet Skansekaia i Ålesund er blitt rasert. Bakteppet: «Ålesund med sin unike posisjon nasjonalt og internasjonalt vil ta skade av en utbygging som beskrevet i alternativene A-D i konsekvensutredningen. Den visuelle kontakten mellom by og sjø svekkes, noe som også vil gi konsekvenser for reisende med passasjerskipene som kommer til å anløpe dette stedet i byen. Skansekaiautbyggingen vil oppleves som påtrengende og forstyrrende i store deler av byens åpne, offentlige rom. Gløttet inn mot byen må også utvides sterkt, i så stor grad at mellombygget vist i alternativ D må helt vekk». (Riksantikvaren, 17.06.2011)

Basert på Riksantikvarens nye retningslinjer for historiske bymiljø, har nå riksantikvar Jørn Jørn Holme mer eller mindre lagt seg flat, og har indirekte «innrømmet» at Skansekaia-utbyggingen var uheldig, eller….?

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Stathelle: Brotorvet senter er oppført ved den eldre trehusbebyggelsen. Dette er ifølge Riksantikvaren ett av skrekkeksemplene på hvordan ny bygningsmasse slår knockout på bevaringsverdig bebyggelse.

Skansekaia: De tre glassifiserte «monsterbyggene» (flate tak) radbrekker jugendbyens særpreg. Bygningsmassen slår knockout på den bevaringsverdige bebyggelse – Pakkhuset, Mellageret og Tollboden.


Synspunkt 22. februar:

«Skansekaia med sine gløtt»

Bypatriot Einar Welle: «Arkitektene har nå vist at de kan hvis de vil. De har heldigvis fortsatt klart å holde seg langt unna jugendstilen. De har skapt en ny «frontlinje» i tre bygg som er fragmentert, og understreker byggene fra vår tid, 2012. Det bli spennende å se de nye byggenes skinnende glassflater i skumringstida. Bare det er verdt å beskue ved å ta en tur på kaia» (11.04.2012)

Arkitektonisk uttrykk: «Vi har vært opptatt av å integrere prosjektet i den øvrige bystrukturen, og få det til å samspille med bygningen som lå der fra før. Vi ønsket å beholde kontakten mellom indre havn og Valderhaugfjorden med åpne gløtt mellom de tre byggene» (Sivilarkitekt Thor Slyngstad, 16.11.2016)


Får Byggeskikkprisen 2016 i Ålesund:

Fikk byggeskikk på Skansekaia

Det bølget i starten på nye Skansekaia. Da alt var fint og ferdig, ble det byggeskikkpris til jul.

Slyngstad Aamlid Arkitekter ble dessverre tildelt kommunens Byggeskikkpris 2016. Arkitektkontoret bør kanskje vurdere å legge «diplomet» i en låsbar skuff og kaste nøkkelen i Valderhaugfjorden. Prosjektet, som er utviklet i nær dialog med Ålesund kommune, fylkeskonservatoren og Riksantikvaren framstår i dag som malplassert arkitektur. Utbygger, arkitekt, kommunen, fylkeskonservatoren og riksantikvar Jørn Holme bør være sært skamfulle.

Dagfinn Leira
Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.