Leserinnlegg valg 2017

«Høyre gjenreiser Forsvaret»

Seiler Avbyråkratisering er en av årsakene til at fregattene har fått mer seilingstid, mener Vetle Wang Solheim. 

Økte budsjetter til Forsvaret er ikke alt

Vetle Wang Solheim
Leserinnlegg

Det har etter hvert har blitt en kjent sak at Forsvaret led under manglende bevilgninger og underfinansiering i mange år. Selv om de rødgrønne påsto at Forsvaret «struttet av sunnhet» (Stoltenberg, des. 2012), oppdaget vi i regjering at tilstanden var verre enn vi hadde fryktet.

Fregattene hadde verken reservedeler eller mannskap nok til å seile. Hæren og Heimevernets kjøretøy var i dårlig forfatning grunnet manglende vedlikehold. Viktige oppgraderinger og investeringer ble skyvet ut i tid. Dette skapte en falsk trygghet for landets befolkning. De kapasitetene vi hadde på papiret gjenspeilet ikke virkeligheten. Fra Høyre tok over ansvaret for Norges forsvar er betydelige investeringer gjort på reservedeler, vedlikehold og beredskapsammunisjon.

Regjeringen satser stort på å få det forsvaret vi har vedtatt, til å faktisk være kampklare hvis det blir nødvendig. Med et forsvarsbudsjett som har økt med over 19 % i denne perioden, blir det endelig satset på Forsvaret igjen.


Ministerbesøk i Ålesund

– For oss har det vært viktig å styrke HV

Forsvarsministeren fikk onsdag møte beredskapsetatene i Møre og Romsdal, hvor blant annet HV-11 var i vinden.

Men økte budsjetter til Forsvaret er ikke alt. Det er også viktig hvordan man bruker pengene. Underfinansiering av Forsvaret var ikke aleine grunnen til den hengemyra Forsvaret befant seg i da dagens regjering tok over i 2013. Selv om Forsvaret har effektivisert sin egen drift betydelig siden den kalde krigen, ble ikke pengene som Forsvaret ble tildelt utnyttet på best mulig måte.

Noe av det første Høyre gjorde da vi tok over, var å starte et prosjekt for å vurdere en modernisering og effektivisering av stabs- og støttestrukturen i Forsvaret. Med andre ord fjerne unødvendig byråkrati og administrasjon. Dette er noe av grunnlaget for at forsvaret skal spare inn 33 milliarder kroner de neste 20 årene. Penger som skal finansiere enda mer utstyr og ammunisjon til den spisse enden av forsvaret.

Vridningen fra kontor til operativ tjeneste har spesielt vist seg synlig i Sjøforsvaret, hvor fregattene nå har gått fra å ligge til kai, til å nå seile til sjøs.


KrF-landsmøtet:

Sikret støtten til Sjøheimevernet

Kristelig Folkeparti slår fast at Sjøheimevernet skal vokte kysten og at HV skal trygges.

Regjeringen har investert betydelig i nytt krigsmateriell i inneværende periode. Blant annet i kampfly-prosjektet, moderne stormpanservogner, lastevogner og patruljekjøretøy til HV. I den nye langtidsplanen for Forsvaret, der regjeringen forplikter seg til å bruke over 180 milliarder mer, er det planlagt enda flere investeringer, blant annet i moderne våpenplattformer som kampfly, maritime overvåkingsfly, luftvern til Hæren, nye ubåter, kjøretøy til HV med mer.

Høyre har også vedtatt å trappe opp forsvarsbevilgningene til 2 % av BNP innen 2024. Med utgangspunkt i forsvarssjefens fagmilitære råd, er forutsetningene for Forsvaret bedre enn på lenge.

Vetle Wang Soleim
Stortingskandidat, Møre og Romsdal Høyre

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.