Valg 2017

«Konsekvensene av APs lærernorm»

Undervisning Skolepolitikk har vært et viktig tema i valgkampen. Åse skole blir trukket fram som eksempel på skole som gjør en godt jobb med å følge opp elever.  Foto: Staale Wattø

Ytring

En lærernorm som den Ap foreslår vil først og fremst gi nye lærere til sentrale strøk med gode skoleresultater. Andre regioner, med langt større utfordringer, vil få langt færre lærere. Finnmark fylke vil ikke få én eneste ny lærer. En norm på kommunenivå slik Ap vil ha, gir i en modell utarbeidet av Kunnskapsdepartementet litt under 1800 nye lærere – altså nært opptil det Ap har lovet. Normen er basert på 15 elever per lærer på 1. til 4. trinn og 20 elever per lærer på de øvrige trinnene.

Det mest interessante er hvor de nye lærerne ikke kommer. Det kommer desidert flest nye lærere i de store byene som har størst klasser (25 prosent bare til Oslo), mens mange av de skolekommunene med størst utfordringer får ingenting.


Giske frykter lærerkrise

Hvor mange lærere forlater egentlig yrket? Her er Høyre og Arbeiderpartiet rykende uenige.

Ap har lovet mer tid til elevene for alle landets lærere. Når de reiser rundt og lover flere lærere til alle kommuner, unnlater de å fortelle at en norm slettes ikke vil bety flere kollegaer i alle landets klasserom. Tvert imot. I 280 kommuner vil det komme 0 nye kollegaer.

For Møre og Romsdal betyr lærernormen at byene Ålesund, Molde og Kristiansund blir vinnerne med hhv 24.7, 12 og 7.9 nye lærerstillinger. Kommunene Giske, Skodje, Sula, Sunndal og Ørskog vil få mellom 0,9 til 5.8 nye lærerstillinger. De 28 resterende kommunene i Møre og Romsdal vil ikke få noen ekstra lærerstillinger av Arbeiderpartiet. Det vil vel si at disse 28 kommunene ikke har problemer med å få ressursene til å strekke til når det gjelder tidlig innsats? At disse 28 kommunene ikke har skoler som trenger ekstra ressurser for å løse sine utfordringer? Vi i Høyre tror ikke utfordringer kan fjernes gjennom rigide systemer eller normtall. Vi vet at hver skole har ulike utfordringer, og mener at skolene selv er de beste til å finne ut hvordan ressursene brukes på best mulig måte. I 2017 får kommunene totalt 1,3 mrd. kroner til å ansette flere lærere på 1. til 4. trinn. Midlene er øremerket lærerstillinger på 1.-4. trinn, men har ingen normføringer.

Valgløfte: Ap lover 3.000 flere lærere til de yngste elevene

Tirsdag denne uken besøkte jeg Åse skole i Ålesund kommune sammen med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen. Åse skole har organisert seg på en slik måte at de utnytter ressursene i tverrgående team, med tanke på å følge opp hvert barn så tidlig som mulig, og avverger på denne måten mange enkeltvedtak for spesialundervisning. Åse skole er derfor et svært godt eksempel på hvordan man gjennom individuell opplæring i praksis kan fange opp barna før de virkelig begynner å slite. Det er det vi kaller tidlig innsats.

Marianne Synnes
Stortingskandidat Høyre

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.