Leserinnlegg om samferdsel:

«10 grunner til å droppe Møreaksen og Hafast»

Ugunstig Forfatteren av leserinnlegget mener at Hafast (bildet) og Møreaksen ikke er de beste valgene for å binde fylket sammen. 

Burde det ikke være et folkekrav at Møreaksen og Hafast blir utfordret

Paul Hofseth
Leserinnlegg

1. 4-felt motorveg Hjelset–Molde og kanskje videre

2. «Bypakke-tunnel» bak sentrum av Molde

3. 16 km lang og 430 meter dyp undersjøisk tunnel Vestnes–Midsund

4. Ny vei med tunnel som forsering nr. 2 av Ørskogfjellet

5. Brusdalsvatnet (Ålesunds drikkevann) og økt fare grunnet økt trafikk.

6. Moa generelt som får unødvendig økt press/trafikk

7. 4-felt motorveg Breivika – Vegsund inklusiv svært kostbar oppgradering av tunnelene på Moa og Blindheim, samt kanskje også brua over Vegsundet.

8. Svært krevende prosjekt med ny bru Sulesund-Hareid

9. Utfasing av Eiksund- sambandet

10. Og viktigst: den enorme ekstra kostnaden og de ekstra milene løsningen medfører i forhold til alternativet


Solvik-Olsen sa nei til Romsdalsaksen

Dei som jobbar for Romsdalsaksen møtte mannsterkt opp då samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen besøkte Brattvåg torsdag kveld.

Aktuelle punkt som store driftskostnader, sikkerhet/rømning og for noen angst ved den lange og dype undersjøiske tunnelen får inngå i punkt 3, mens jeg er i villrede hvor den viktige bieffekten av Romsdalsaksen sin potensielle effekt for turisme skal plasseres. Det samme gjelder for den effekt Romsdalsaksen vi ha for å «lime» fylket sammen til glede for alle de tre fogderiene.

Anne Grete Preus sier i en av sine mange sanger, «ingen kjenner prisen før alt er betalt», og det er vel slik at helt sikre på kostnadene kan ingen være i slike store prosjekt som dette.

Jeg mener likevel at alternativ løsning for E39 har potensial til minst halvering av kostnadene. Mellom Hjelset og Grodås er dette et alternativ:

• Romsdalsaksen mellom Hjelset og Digernes.

• Storfjordsambandet med blant annet bru fra Glomset til Sandvika i Sykkylven og tunnel mellom Brunstad i Velledalen og Sve i Stranda.

• Gjenbruk av veg fra Sve til Hellesylt og oppgradering av «Telehivvegen» mellom Hellesylt og Grodås.

Jeg tror dette kan gi en stamveg (E39) som blir 40–50 milliard billigere, og minst 3 mil kortere.


E39-møte med vegdirektøren i dag: Skal velge vegtrasé

Statens vegvesen er mandag i møte med vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Her skal ny E39 mellom Ålesund og Molde diskuteres.

Det bør være et mål å forvalte pengene på best mulig måte, slik at andre viktige prosjekt kan realiseres. Vedlikeholdet er skralt på mange veger og bruer, og brått kan prosjekt som eksempelvis Rovdefjordbrua med tunnel til Gursken, samt haugevis med andre prosjekt tas på strak arm av de sparte pengene, økonomisk sett. Men politisk?

Burde det ikke være et folkekrav at Møreaksen og Hafast blir utfordret, og er det kanskje allerede slik?

Møre og Romsdal har klare oppløsningstendenser i nordre del av fylket.

De føler med rette at stamvegen blir omgjort til en veg mellom Ålesund og Molde.

Redningen kan være riktige vegvalg, bokstavelig talt.

Paul Andreas Hofseth
Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.