Innlegg om Aksla-vegen:

«At Ålesund bystyre tør»

Ulovlig Busstransporten opp til byfjellet Aksla er ulovlig. Leserbrevskribenten krever handling, og foreslår at det blir utlyst en arkitektkonkurranse snarest, for å få en veg som er turistbyen verdig. 

Utlys snarest en internasjonal arkitektkonkurranse for den nye organiske vegen

Einar Welle
Leserinnlegg

Etter at skribenten har vært i bystyresalen og overhørt hedersmannen Johan Gryttens spørsmål til ordføreren om vegen på Aksla til Fjellstua, må en undres over at alle toer sine hender og skylder på at det ikke finnes økonomisk handlingsrom for å styrke sikkerheten til denne sterkt trafikkerte turistvegen, vel vitende om at det er lovbrudd på denne vegen hver dag.

Så enkelt kan det gjøres for politikere og administrasjon; det er veldig kjekt å kunne si «vi er på robek-lista». Er det ei unnskyldning for ikke å gjøre noe? Da får en gi ansvaret til fylkesmannen da, som indirekte nekter kommunen i å utføre sikkerheten for denne vegen.

Vegen er vel like usikret om en hever akseltrykket fra 6 til 8 tonn? Det er bare å ta seg en tur langs vegen og ikke minst i området ved tidligere byingeniør Behrs «Barberkopp», den lille dammen før Fjellstua. Tidligere i år var mye skriverier om vegen, nesten som om det var en aha-opplevelse om at det kjørte biler og busser til byen tak.

Bakgrunn: Dagens busstrafikk til Fjellstua er ulovlig

En sitter igjen med at bystyret har en defensiv holdning til hele problemstillingen. Et bystyre som har pålagt ved lov om at alle i denne byen av huseiere har et ansvar for at det ikke faller istapper, snø og taksteiner ned fra hustakene og heller ikke at det skal være glatt på fortauene, hva skal de bruke som unnskyldning for ikke å følge pålagt lov i så fall?

Da byen lå i aske starta en tre dager etter bybrannen med den nye reguleringsplanen. Den var ferdig i september samme år! I løpet av to-tre år var det gjenreist ca. 250 hus, dvs. jugendstilhus i mur!


Fylkeskommunen mener nasjonale hensyn og interesser må komme først:

Skepsis om heis til Aksla

Fylkeskommunen er skeptiske til ideen om heis til Aksla og Fjellstua.

Ytring om turisme i Ålesund:

«Bane til Aksla kan bli stor attraksjon»

Bergen har Fløibanen, Ålesund kan få si bane til toppen av Aksla – i området ved Fjellstua.


Så hva gjør vi? Ålesund er en stor turistby skapt av framsynte ålesundere som bygde hoteller og nå ikke minst ei stor moderne havn til å ta imot turister i alle valører. Av ulike årsaker er det ikke alle som går opp alle de 418 trappetrinnene som nå fremstår som en magnet. Og i dette turistbildet er det viktig med denne bilvegen på Aksla.

Det er da en vil komme med følgende. Kutt ut lappverk til denne vegen. Utlys snarest en internasjonal arkitektkonkurranse for den nye organiske vegen. En arkitektonisk utfordring som vil understreke Ålesund by som turistby fremfor noen i dette landet. Konkurransen skal være ferdig høsten 2018. Oppstart av vinnerutkastet vinteren 2018/2019 og ferdigstillelse til sommersesongen

Einar Welle
Ålesund

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.