Fellessjukehuset skal bygges

Det beste Folkeaksjon Ett sjukehus for Nordmøre og Romsdal forventer at det nye sjukehuset blir utrusta med det beste som finnes på de aller fleste behandlingsområder. Illustrasjon: Helse Møre og Romsdal  Foto: Nordic Aart

Ytring

Fellessjukehuset på Hjelset skal bygges. Sterke løfter i høstens valgkamp både fra rød/grønn og blå/blå side, feiet av vegen all mulig tvil om det spørsmålet. Finansieringen av det nye sjukehuset skal være på plass i 2018.

Folkeaksjon Ett sjukehus for Nordmøre og Romsdal, er fornøyd med at ventetiden endelig er over. Klargjøring av tomten skal starte med det første, og så kommer byggingen hakk i hæl.

Midt opp i dette, er det forhold som fremdeles gjør oss noe bekymret. Skal det nye sjukehuset bli et lite lokalsjukehus med sterkt reduserte funksjoner, eller skal det bli et fullverdig moderne og fremtidsrettet sjukehus for hele befolkningen på Nordmøre og i Romsdal? En avklaring på denne problemstillingen er enda ikke kjent. Hvorfor kan ikke planleggerne og deres overhoder komme på banen med opplysninger som fastlegger funksjonene? Å legge lokk på denne type opplysninger er svært uheldig og bidrar til spekulasjoner om også en ny sjukehusstruktur for vårt område, skal ha sine funksjoner spredt over hele fylket. Denne viktige spørsmålsstillingen må kunne avklares snart.

En uavhengig faglig gruppe, har utredet tilbud til barn ved sjukehusene i Møre og Romsdal og konkludert med at det bør etableres en egen barneavdeling i det nye fellessjukehuset. Folkeaksjon Ett sjukehus for Nordmøre og Romsdal, forventer at anbefalingen fra den uavhengige faglige gruppen blir fulgt opp i den videre prosess.

Folkeaksjon har ellers med tanke på den svært lange tid som er gått siden planleggingen starta, de store pengebeløp som er brukt og ikke minst, med tanke på de klare forsikringer som ble gitt av politikerne under valgkampen, tillit til at det som kommer fra planleggernes side er fremtidsrettet.

Det nye sjukehuset må utrustes med det beste som finnes både innen akutte tjenester, kirurgi og behandling av barn. Kort sagt, på de aller fleste behandlingsområder.

Sjukehuset bygges for pasientene. Folkeaksjon Ett sjukehus for Nordmøre og Romsdal, tror at det er vilje og evne både i byråkratiet, i de styrende organer og hos staten som sjukehuseier, til å få på plass et skikkelig og fremtidsrettet sjukehustilbud for folket på Nordmøre og i Romsdal.

Befolkningen i dette området fortjener en slutt på venting og den utrygghet ventingen medfører.