Samferdsel

«Fogderistriden og Årø flyplass»

Molde lufthavn, Årø. ARKIV  Foto: Staale Wattø

Leserinnlegg

Lars E. Gjørsvik forsøker å blåse liv i fogderistriden med et innlegg i Sunnmørsposten torsdag. Nå skal ikke jeg, som bergenser, kaste meg inn i denne nabostriden. Jeg vil imidlertid påpeke at Molde ikke er noen trussel mot Ålesund, heller ikke mot Kristiansund.

Trusselen for Møre og Romsdal er åpenbart de store byene, Oslo, Trondheim og selvfølgelig Bergen. Skal en kunne motvirke denne trusselen må en slutte å slåss og begynne å jobbe sammen.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Det som stadig kommer opp i fogderistriden er at fylket har tre flyplasser. Mange ser på dette som uheldig. For meg er dette genialt. For å si det enkelt, jeg ville aldri slått meg ned i Molde om nærmeste flyplass lå i Kristiansund eller på Vigra. I jobben min er jeg avhengig av gode flyforbindelser. Med deltidsstilling både i Bergen og Oslo er kort reisetid et krav.


Ytring om fogderi og fylke:

«Stopp galskapen, stopp Molde!»

Molde har nesten alt av offentlig makt, og de bruker den for å oppnå egne fordeler. Det påfører samfunnet svimlende ekstrakostnader!

I dag bruker jeg 12 minutter å komme til flyplassen i Molde, og da bor jeg på gal side av sentrum. Når vi har møter på Gardermoen med folk fra andre deler av landet, også fra Oslo-området, er det jeg som har stått opp sist.

Nå kan en jo si at også Oslo-folk har reisetid til Gardermoen. Men de bor tross alt i Oslo. Ofte kan de delta på møter og arrangementer med å gå fra kontoret. Og må de til Gardermoen, har de et stort valg av fly ut i verden. Det vil vi aldri få selv om vi alle skulle reise fra Vigra. Selv Gardermoen har problemer med å tilby direkte flyginger til andre deler av verden. Ofte må vi til enda større «hubber», som Heathrow, Frankfurt og Schiphol for å komme dit vi skal. I tillegg, mange fra Molde og Kristiansund ville nok finne seg andre reisemåter om Vigra var fylkets eneste flyplass.

Hva skjer på Vigra nå? Se direktevideo fra flyplassen

Flyplassen i Molde inngår i Avinor-konsernet. Ser vi på flyplassen isolert sett går den med underskudd. Det utgjør ca. 75 kroner pr. passasjer. Vi kan jo spørre passasjerene som reiser fra Molde om de er villig til å betale 75 kroner ekstra, eller om de isteden vil fly fra Vigra. Det vil være helt unødvendig. Det koster langt mer å forflytte seg fra Molde til Vigra.

Selv med ny tunnel (om den noen gang kommer) vil vi fortsatt ha reisetid og ekstra utgifter som går langt ut over hva vi har i dag. I praksis betyr dette at om Avinor skulle velge å ikke drive flyplassen i Molde vil det være lønnsomt med privat drift.

Kai A. Olsen
Professor, Høgskolen i Molde

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.