«En russisk romsdaling»

Sentral Jonas Lied fra Romsdal hadde stor suksess som forretningsmann i Tsar-Russland, og kom i tett kontakt de kommunistiske arvtakerne.  Foto: Fritjof Nansen

Ytring

Per Egil Hegges bok «RUSSLAND 1917 KRIG OG REVOLUSJON» er interessant lesing. Et av kapitlene heter «En russisk romsdaling», og handler om romsdalingen Jonas Lied.

Hegge skriver: «Romsdalingen Jonas Lied, årgang 1881, hadde med forbløffende rask suksess slått seg opp som forretningsmann i Tsar-Russland. Han grunnla og ledet Det sibirske kompani, et handelsfirma som hadde kontorer i St. Petersburg og i Krasnojarsk.»

Og hvorfor nevner Per Egil Hegge romsdalingen i en bok som handler om den russiske revolusjonen for 100 år siden? Jo, blant annet fordi Lied var i Petrograd (St. Petersburg) under oktoberrevolusjonen.

Han hadde der møte med Lenin og Trotskij på Smolnyj-instituttet i 1917. Hensikten Jonas Lied hadde med møtet var å finne en forretningsordning med de nye makthaverne, men møtet ble uten resultat. Ifølge Lieds egen beretning holdt Trotskij under hele møtet hånden på revolveren i jakkelommen.

Lied beskriver også møtet med Lenin. «Jeg ble imponert over den personlige makt Lenin utstrålte. Han var en mann som utmerket godt visste hva han ville. Lenin gjennomskuet meg, Trotskij gjorde det ikke. Lenin hadde på ingen måte bruk for et menneske av min type.»

Jonas Marius Lied ble født 17. juli 1881 på Sølsnes i Molde. Der døde han også 25. april 1969. Han var russisk/sovjetisk statsborger fra 1914 til 1931.

Etter en karriere som agent for ulike utenlandske selskaper grunnla han Det sibirske kompani, som etablerte en nordlig handelsvei mellom Vest-Europa og Sibir via Karahavet og elvene Jenisej og Ob. Jonas Lied var også kunstsamler og diplomat, og var blant annet involvert i det diplomatiske spillet rundt herredømmet over Svalbard forut for den russiske revolusjon.

Lied skrev nøyaktige dagbøker fra 1907 til 1966. I løpet av denne tiden hadde han oppholdt seg 15 år i Norge, 21 år i England, 20 år i Russland, to år i Frankrike og to år i Tyskland. I 1946 trakk Jonas Lied seg tilbake fra forretningslivet og slo seg ned på barndomsgården Sølsnes, som han hadde kjøpt tilbake i 1934. Han restaurerte gården og drev den med forpakter eller leid hjelp, og flyttet gamle bygninger til Sølsnes.

Arkivet på Sølnses ble i 2004 gitt til Romsdalsmuseet. Han testamenterte 1/3 av formuen til restaurering av Veøy gamle kirke, resten til kommune og stat. Lied er gravlagt på kirkegården på Veøy. Det finnes mye skriftlig og annet materiale om den russiske romsdalingen Jonas Marius Lied. Og vinteren er heldigvis så vidt begynt!

Kilder: «RUSSLAND 1917 KRIG OG REVOLUSJON» «Forlaget Vigmostad & Bjørke AS 2017» Utdrag fra: Per Egil Hegge. «Russland 1917». Wikipedia.