Kommunereform:

«Navneendring på gater og veger i Nye Ålesund»

Unødvendig med endringer i gatenavn i den nye storkommunen, skriver Jostein Tomren.

Storgata: Dette er Storgata i Ålesund. Brattvåg har også si storgate. Sistnevnte må skifte navn.  Foto: Lars Inge Skrede

Vil det være fare for feilutrykkninger til Storgaten i Molde som egentlig skulle til Storgaten i Brattvåg?

Jostein Tomren
Leserinnlegg

Da jeg første gang las om at gater og veger i Nye Ålesund kommune skulle samordnes slik at det ikke skulle være like gate- og vegnavn i den nye kommunen, trodde jeg først det var en aprilspøk. Men etter hvert har jeg forstått det slik at dette er et pålegg eller anmodning fra overordnet myndighet.


Canal Grande, Balle Klorins veg eller Pinebakken?

Får han en veg i Skodje?

Kunne du tenke deg å bo i Balle Klorins veg? Beboerne i Porsevegen i Skodje har sjansen nå.

Samordningen skal forhindre feil og misforståelser med hensyn til adresser, spesielt med tanke på kontakt og utrykning fra nødetatene. I første omgang kan dette virke fornuftig, men så meldte flere spørsmål og utfordringer seg i mine tanker.

I landkommunene som nå skal inn i den nye kommunen, har det til for få år siden ikke eksistert offisielle navn på de fleste gater og veger. Har dette skapt problem av vesentlig grad i forbindelse med utrykninger?

Nylig ble felles alarmsentral for brann og politi etablert for hele fylket. Tidligere er felles AMK-sentral etablert for hele fylket. Etter uttalelser i media er det ønske om at disse sentralene på sikt skal samlokaliseres. Hva så med de kommuner som ikke skal inn i Nye Ålesund og som har sammenfallende gate- og vegnavn.


Nye Ålesund kommune:

Hva skal gatene hete?

Følg møtet i fellesnemnda for nye Ålesund direkte, hvor blant annet gatenavn står på programmet.

Vil det være fare for feilutrykkninger til Storgaten i Molde som egentlig skulle til Storgaten i Brattvåg? I og med at sentralene skal håndtere anrop fra byer og kommuner utenfor Nye Ålesund vil det alltid være sammenfallende gate- og vegnavn å forholde seg til. Jeg har stor tillit til at betjeningen på disse nevnte sentralene klarer å få korrekte opplysninger om område og adresse. Det er verdt å minne om at stedsnavn (områdenavn) ikke endres ved en sammenslåing.

Videre har ordførere og moderniseringsminister Jan Tore Sanner gitt uttrykk for at kommunereformen bare så vidt har starta, og at flere kommuner vil gå sammen. Det mest nærliggende for Nye Ålesund er at Giske, og på sikt Sula, kan gå inn i den nye kommunen. Skal en da på nytt starte en runde med samordning av navn og fortsette til hele Sunnmøre er en kommune, slik ordføreren i Vestnes frykter?

Jeg håper disse momentene kan tas med når en endelig beslutning skal tas, og at politikerne er modige nok til å sette foten ned for tøvete og unødvendige pålegg. Politikere og administrasjonen i den nye kommunen har langt viktigere og alvorlige saker å håndtere.

Jostein Tomren
Ørskog

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.