Leserinnlegg om videreutdanning av lærere:

«Joda, lærerne vil lære!»

Sissel Stokke slår tilbake om etter- og videreutdanning i dette leserinnlegget.

Illustrasjon  Foto: NTB Scanpix

Leserinnlegg

Du tar helt feil, Pål Aarsæther!

Som leder i Norsk Lektorlag i Møre og Romsdal bør du vite bedre når du i et innlegg i Sunnmørsposten torsdag 24. januar kommer med flere påstander uten dokumentasjon. Aarsæther bidrar ikke til et godt arbeidsmiljø når han angriper sine kollegaer i skolen på en slik nedlatende måte. Er dette et syn som Norsk Lektorlag sentralt stiller seg bak?

Pål Aarsæther påstår blant annet at lærerne ikke vil lære og at de nekter å ta etter- og videreutdanning.

Dette er selvfølgelig helt feil. Sannheten er at det er stor pågang av lærere som ønsker å ta del i videreutdanningsordningen.

I fjor søkte 10.627 lærere om å ta videreutdanning, mens det året før var 8.450 søkere, viser tall fra regjeringen. Tallet er altså økende. I tillegg til de 10.000 som søker videreutdanning gjennom kommunenes midler, tar mange lærere etter- og videreutdanning på privat basis. Lærerne ønsker altså å styrke sin kompetanse.

Her finner du alt meningsstoffet på smp.no!

Aarsæther påstår også at «ingen lærere blir avskiltet». Joda. Det har både Skolelederforbundet, Skolenes landsforbund, Musikernes fellesorganisasjon og Utdanningsforbundet, samt flere av de politiske partiene, forstått.

Det mest bekymringsfulle med artikkelen er at Pål Aarsæther hevder at «vi må ofte ta igjen det tapte i undervisningen fra lærere med liten eller ingen kompetanse. Daglig ser vi resultatet av lærere med svake kvalifikasjoner.» Daglig? Hvor har du det fra? Finnes det undersøkelser på dette? Finnes det undersøkelser som viser at bare man er lektor, blir undervisningen automatisk god?

Skolen trenger ulike typer yrkesgrupper for å kunne hjelpe og tilrettelegge for ulike elever med ulike behov. Vi trenger lærere, helsesøstre, fagarbeidere, miljøterapeuter og sykepleiere. Et godt samarbeid mellom ulike yrkesgrupper er nødvendig for å oppnå gode resultater. Et godt arbeidsmiljø preget av respekt for hverandres yrkesfelt er også med på å gjøre skolehverdagen god. Innlegget fra Pål Aarsæther bærer preg av uvitenhet, nedlatenhet og arroganse overfor lærerne. Det er bare trist.

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.