Ytring om psykisk helse:

«Kjære robot, jeg har det så vanskelig!»

Kontakt: Kunstig intelligens kan ikke fullt ut erstatte et levende menneske i samtaler om det som er vanskelig i livet, mener Kirkens SOS. Illustrasjonsfoto  Foto: wavebreakmedia / Shutterstock / NTB scanpix

Evnen til å favne kompleksiteten i det levde liv gjør likevel våre frivillige uerstattelige

Hilde Lillestøl
Ytring

Roboten som ligner på oss mennesker er ikke lenger science fiction. Forskere ved SINTEF jobber med å utvikle en ‘chatbot’ som ved hjelp av kunstig intelligens skal bidra til å gi et bedre tilbud til barn og unge med psykiske utfordringer (Gemini.no). Kirkens SOS støtter opp om det at forskningsmiljøer og myndigheter setter inn ressurser på ungdom og psykisk helse. En slik robot kan være et nyttig tilskudd. Samtidig erfarer vi et behov for flere medmennesker som bryr seg og har tid til å lytte.

Fortrolige møter

I over 40 år har de frivillige i Kirkens SOS hatt fortrolige samtaler med mennesker i alle aldre, unge og gamle, gjennom hele døgnet. Særlig om natten blir ofte tunge tanker tyngre, og ensomheten større.

Mange tar kontakt når de trenger hjelp til å finne håp. Noen forteller om tap, om sykdom, brutte relasjoner eller mobbing. Noen forteller at de ønsker å avslutte livet. Psykiske lidelser og fysiske smerter flyter over i hverandre når en fortvilt 15-åring forteller oss at hun sitter og skader seg i samme øyeblikket som vi er i samtale.

Kirkens SOS ønsker å møte alle med åpenhet og respekt, og vi vet at dette utgjør en avgjørende betydning for den som tar kontakt. Noe denne tilbakemeldingen fra en som har hatt en samtale med oss beskriver: «At det finst ein plass der problema mine ikkje er for små og der eg kan føle meg høyrd, trudd og tatt på alvor. Og der nokon faktisk har tid til meg.»


Kirkens SOS får Frivillighetsprisen 2017:

– Det er meiningsfullt å vere der for andre

Fekk prisen for sitt arbeid med å førebygge sjølvmord.

 

Kunstig intelligens og menneskelig nærvær

Kirkens SOS har forventninger til utviklingen av chatbot-prosjektet. Ifølge seniorforsker Petter Bae Brandtzæg i SINTEF er målet å etablere ny kunnskap som trengs for å gi bedre og mer effektive informasjon for ungdom om psykisk helse.

Brandtzæg fremholder også at det ligger store forskningsutfordringer i hvordan kunstig intelligens kan kommunisere med mennesker på en god måte, særlig om sensitive tema som psykisk helse. Kirkens SOS erfarer at behovet for å møte et medmenneske som har tid til å lytte vedvarer. Birgitte som er en av våre 1000 frivillige medarbeidere beskriver dette slik: «Det er ikke ordene eller formuleringene som er det viktigste, det viktigste er at jeg bryr meg og klarer å vise det».


Innlegg fra Kirkens SOS:

«Liv som henger i en tråd»

«Jeg er pusten langt der ute. Liv som henger i en tråd. Jeg er skyggen bak en rute. Det er jeg som brister nå.»

 

Det er vanskelig å se for seg at en «chatbot» sin kunstige intelligens kan erstatte menneskelig nærvær. Samtidig er det viktig å tenke hvordan vi kan dra nytte av utviklingen som skjer også innen dette feltet. Evnen til å favne kompleksiteten i det levde liv gjør likevel våre frivillige uerstattelige. Kirkens SOS søker flere frivillige medarbeidere som kan sette av 10 timer hver måned for å være en for andre. Er du en å snakke med når livet er vanskelig? Ta gjerne kontakt med oss for å finne ut mer om en tjeneste som gir mer enn den krever.

Hilde Lillestøl
Daglig leder, Kirkens SOS Møre og Romsdal