Leserinnlegg:

«Kloakkrense-anlegget på Kvasneset»

Storfjorden.  Foto: Andreas Hansen

Leserinnlegg

Det var kjekt å se på Åpen linje i Sunnmørsposten at også folk som bor litt lenger unna Kvasneset ikke ønsker å rasere nok en fantastisk fin fjord med kloakk. Det er mange negative sider ved denne saka som ikke kommer opp. Dette er blant annet:

Det er høyst sannsynlig at et slikt anlegg fører til luktproblemer, ikke bare i Sula, men også tvers over fjorden til Vegsund, Blindheim og Ramsvika- områdene m.m. Mange slike anlegg har store klager i forbindelse med at folk ikke kan sitte ute f.eks. Særlig de der det i tillegg blir anlagt råtnetanker/biogassanlegg.

Sula og Ålesund planlegger felles kloakkrenseanlegg på Kvasneset der avløpsvannet slippes ut i Storfjorden

Frykter konsekvensene fra kloakk fra 70.000 mennesker i nabolaget

Folk på Kvasneset finner seg ikke i at kloakken fra 70.000 mennesker i Ålesund og Sula skal pumpes inn i et anlegg midt i det de sjøl mener er kommunens flotteste boligfelt.


Jeg har vært i kontakt med anlegg i Trondheim, Bergen, Oslo og Bækkelaget- og alle sier de det samme: Dersom det er mulig, legg slike anlegg der det ikke bor folk og få det meste av kloakken ut på det åpne havet. Havet tåler og kan ta til seg avfallsstoffene på en mye bedre måte enn en terskelfjord.

I en artikkel i NRK 5.2.18, er det en sak som heter: «Frykter for vannkvaliteten i Oslofjorden». Der står det at utslipp fra b.l.a kloakk gjør at det i flere fjorder i Norge ikke finnes liv p.g.a oksygenmangel!

Mitt inntrykk er at politikerne både i Sula og Ålesund vet svært lite om saka pr. i dag, og så skal den bestemmes i formannskapet i Ålesund allerede 6. mars. Det ser ut til at politikerne bare får høre om de positive sidene i saka – et slags glansbilde! Dette finner jeg meg faktisk ikke i, og det burde ikke andre borgere heller gjøre!

Dere er i ferd med å kunne ta en veldig uheldig bestemmelse for all framtid for en av våre vakreste områder i Norge. Og helt til slutt, hva er viktigst? Penger eller miljøet?

Charlotte Pedersen
Sula

Har du noe på hjertet? Send innlegget ditt til debatt@smp.no.